Додаток 12

            Додаток 12             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді             06507000000             (код бюджету)                           (грн) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюжету/Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Трансферти із загального фонду бюджету 3719130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0 206 800 103 560 103 560 103 560 06543000000 Бюджет Радомишльської міської територіальної громади 0 206 800 103 560 103 560 103 560 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 411 135 210 100 247 900 292 500 06543000000 Бюджет Радомишльської міської територіальної громади 0 411 135 210 100 247 900 292 500 ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: 0 617 935 313 660 351 460 396 060 X загальний фонд 0 617 935 313 660 351 460 396 060 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0

Додаток 11

            Додаток 11             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді             06507000000             (код бюджету)                           (грн) Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Трансферти до загального фонду бюджету 41020100 Базова дотація 0 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900 99000000000 Державний бюджет України 0 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 0 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200 99000000000 Державний бюджет України 0 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200 41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0 1 034 000 517 800 517 800 517 800 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 1 034 000 517 800 517 800 517 800 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 111 500 13 429 13 429 13 429 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 111 500 13 429 13 429 13 429 ІI. Трансферти до спеціального фонду бюджету 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 100 000 0 0 0 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 100 000 0 0 0 Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: 0 13 924 100 14 085 929 15 751 629 17 376 329 X загальний фонд 0 13 824 100 14 085 929 15 751 629 17 376 329 X спеціальний фонд 0 100 000 0 0 0

Додаток 7

            Додаток 7             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 06507000000             (код бюджету)           (грн) Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 0100 Державне управління, у тому числі: 7 135 899 7 187 567 7 700 045 8 309 406 8 906 300 X загальний фонд 7 074 630 7 085 080 7 695 045 8 299 406 8 891 300 X спеціальний фонд 61 269 102 487 5 000 10 000 15 000 1000 Освіта, у тому числі: 13 056 745 15 429 502 17 320 765 18 790 179 20 015 930 X загальний фонд 12 444 642 14 946 502 16 835 765 18 305 179 19 525 930 X спеціальний фонд 612 103 483 000 485 000 485 000 490 000 2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 653 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211 X загальний фонд 558 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211 X спеціальний фонд 95 000 0 0 0 0 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 613 045 1 031 037 1 188 019 1 219 408 1 281 559 X загальний фонд 613 045 1 031 037 1 188 019 1 219 408 1 281 559 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 844 764 1 106 537 1 222 859 1 326 091 1 424 737 X загальний фонд 828 781 1 096 484 1 211 859 1 314 091 1 411 737 X спеціальний фонд 15 983 10 053 11 000 12 000 13 000 5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000 X загальний фонд 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 1 403 549 2 044 250 1 463 869 1 655 500 2 383 089 X загальний фонд 1 386 509 2 044 250 1 463 869 1 655 500 2 383 089 X спеціальний фонд 17 040 0 0 0 0 7000 Економічна діяльність, у тому числі: 149 304 150 000 247 471 1 265 503 2 198 592 X загальний фонд 94 217 150 000 247 471 1 265 503 2 198 592 X спеціальний фонд 55 087 0 0 0 0 8000 Інша діяльність, у тому числі: 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273 X загальний фонд 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0 617 935 313 660 351 460 396 060 1 2 3 4 5 6 7 X загальний фонд 0 617 935 313 660 351 460 396 060 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 Х УСЬОГО, у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000

Додаток 9

            Додаток 9             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Показники бюджету розвитку 06507000000             (код бюджету)           (грн) № з/п Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Надходження бюджету розвитку 1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 1 787 849 0 0 0 0 2. Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними 0 0 0 0 0 3. Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: 95 000 100 000 0 0 0 3.1 трансферти з державного бюджету 0 0 0 0 0 3.2 трансферти з місцевих бюджетів 95 000 100 000 0 0 0 4. Місцеві запозичення 0 0 0 0 0 5. Інші надходження бюджету розвитку 0 0 0 0 0   УСЬОГО за розділом І: 1 882 849 100 000 0 0 0   з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) 1 787 849 0 0 0 0 ІІ. Витрати бюджету розвитку 1. Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі: 0 0 0 0 0 1.1 на виконання інвестиційних проектів 0 0 0 0 0 1.2 капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам 0 0 0 0 0 1.3 інші капітальні видатки 0 0 0 0 0 2. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання   0 0 0 0 0 3. Погашення місцевого боргу 0 0 0 0 0 4. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста   0 0 0 0 0 5. Розроблення містобудівної документації 0 0 0 0 0 6. Інші видатки бюджету розвитку 0 0 0 0 0   УСЬОГО за розділом IІ: 0 0 0 0 0

Додаток 6

            Додаток 6             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів 06507000000             (код бюджету)           (грн) Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 01 Потіївська сільська рада, у тому числі: 24 269 698 27 656 540 30 183 094 33 578 466 37 181 836 X загальний фонд 23 413 216 27 061 000 29 682 094 33 071 466 36 663 836 X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000 37 Фінансовий відділ Потіївської сільської ради, у тому числі: 0 1 344 897 1 111 720 1 225 915 1 353 915 X загальний фонд 0 1 344 897 1 111 720 1 225 915 1 353 915 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 Х УСЬОГО, у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000

Додаток 3

            Додаток 3             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Показники фінансування бюджету 06507000000             (код бюджету)           (грн) Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Фінансування за типом кредитора 200000 Внутрішнє фінансування 1 988 621 0 0 0 0 X загальний фонд 200 772 0 0 0 0 X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0 X УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 1 988 621 0 0 0 0 X загальий фонд 200 772 0 0 0 0 X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0 ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання 600000 Фінансування за активними операціями 1 988 621 0 0 0 0 X загальний фонд 200 772 0 0 0 0 X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0 X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 1 988 621 0 0 0 0 X загальий фонд 200 772 0 0 0 0 X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0

Додаток 2

            Додаток 2             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Показники доходів бюджету 06507000000             (код бюджету)           (грн) Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) X Загальний фонд, у тому числі: 13 042 954 14 681 797 16 707 885 18 545 752 20 641 422 10000000 Податкові надходження   12 906 064 14 669 257 16 547 885 18 523 752 20 614 422 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5 026 177 6 400 800 7 230 000 7 970 000 8 857 000 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5 026 177 6 400 800 7 230 000 7 970 000 8 857 000 13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 093 024 965 000 1 060 000 1 230 000 1 330 000 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 092 774 965 000 1 060 000 1 230 000 1 330 000 13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 250 0 0 0 0 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   32 955 48 000 50 660 65 500 67 000 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 32 955 48 000 50 660 65 500 67 000 18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 6 753 908 7 255 457 8 207 225 9 258 252 10 360 422 18010000 Податок на майно 5 370 296 5 813 457 6 571 625 7 552 252 8 364 422 18050000 Єдиний податок   1 383 612 1 442 000 1 635 600 1 706 000 1 996 000 20000000 Неподаткові надходження   136 890 12 540 160 000 22 000 27 000 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 380 0 0 0 0 21080000 Інші надходження   2 380 0 0 0 0 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  14 000 12 540 160 000 22 000 27 000 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 879 0 0 0 0 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   11 215 12 540 160 000 22 000 27 000 22090000 Державне мито   195 0 0 0 0 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 711 0 0 0 0 24000000 Інші неподаткові надходження   120 510 0 0 0 0 24060000 Інші надходження   120 510 0 0 0 0 X Спеціальний фонд, у тому числі: 154 312 495 540 501 000 507 000 518 000 10000000 Податкові надходження   1 775 0 0 0 0 19000000 Інші податки та збори  1 775 0 0 0 0 19010000 Екологічний податок  1 775 0 0 0 0 20000000 Неподаткові надходження   152 537 495 540 501 000 507 000 518 000 24000000 Інші неподаткові надходження   3 830 0 0 0 0 24060000 Інші надходження   3 830 0 0 0 0 25000000 Власні надходження бюджетних установ   148 707 495 540 501 000 507 000 518 000 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  148 657 495 540 501 000 507 000 518 000 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   50 0 0 0 0 X УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 13 197 266 15 177 337 17 208 885 19 052 752 21 159 422 X загальий фонд 13 042 954 14 681 797 16 707 885 18 545 752 20 641 422 X спеціальний фонд 154 312 495 540 501 000 507 000 518 000 ІI. Трансферти з державного бюджету 41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 3 564 900 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900 X загальний фонд 3 564 900 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900 41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8 172 700 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200 X загальний фонд 8 172 700 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200 X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 11 737 600 12 678 600 13 554 700 15 220 400 16 845 100 X загальий фонд 11 737 600 12 678 600 13 554 700 15 220 400 16 845 100 X спеціальний фонд 0 0 0 0 0 ІII. Трансферти з інших бюджетів 41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 467 000 1 034 000 517 800 517 800 517 800 X загальний фонд 467 000 1 034 000 517 800 517 800 517 800 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 862 713 111 500 13 429 13 429 13 429 X загальний фонд 1 767 713 11 500 13 429 13 429 13 429 X спеціальний фонд 95 000 100 000 0 0 0 X УСЬОГО за розділом III, у тому числі: 2 329 713 1 145 500 531 229 531 229 531 229 X загальий фонд 2 234 713 1 045 500 531 229 531 229 531 229 X спеціальний фонд 95 000 100 000 0 0 0 X РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі: 27 264 579 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальий фонд 27 015 267 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 249 312 595 540 501 000 507 000 518 000

Додаток 1

            Додаток 1             до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.             по Потіївській сільській раді Загальні показники бюджету 06507000000             (код бюджету)           (грн) № з/п Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Загальні показники надходжень 1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 27 264 579 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 27 015 267 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 249 312 595 540 501 000 507 000 518 000 2. Фінансування, у тому числі: 1 988 621 0 0 0 0 X загальний фонд 200 772 0 0 0 0 X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0 3. Надання кредитів, у тому числі:           X загальний фонд           X спеціальний фонд           Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 29 253 200 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 27 216 039 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 2 037 161 595 540 501 000 507 000 518 000 ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів 1. Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000 2. Надання кредитів, у тому числі:           X загальний фонд           X спеціальний фонд           Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751 X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751 X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000