Додаток № 5 до рішення сільської ради № 767 від 26.11.2021 р "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

06507000000 (код бюджету)             Фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік                  (  грн. ) Код Найменування згідно з класифікацією бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Разом У т.ч.бюджет розвитку 200000 Внутрішнє фінансування 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00 208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00 208100 На початок періоду 2366375,00 2366375,00 0,00 0,00 208200 На кінець періоду 551992,00 551992,00 0,00 0,00 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00   Всього за типом кредитора 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00 600000 Фінансування за активними операціями 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00 602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00 602100 На початок періоду 2366375,00 2366375,00 0,00 0,00 602200 На кінець періоду 551992,00 551992,00 0,00 0,00 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00   Всього за типом боргового зобов"язання 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00                                       Сільський голова   Марина ПЛЕЧКО    

Додаток 4 до рішення Потіївської сільської ради від 26.11.2021 № 767 "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році 06507000000                 (код бюджету)                                   (грн) Код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця , найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього у тому числі бюджет розвитку 01000000     Потіївська сільська рада             01100000     Потіївська сільська рада             0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів Програма ресурсної підтримки місцевих (позачергових) виборів у 2021 році на території Потіївської сільської територіальної громади Рішення сесії № 251 від 19.03.2021 року 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки Рішення сесії №1769 від 04.03.2020 року 971600,00 971600,00 0,00 0,00 0113031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 4780,00 4780,00 0,00 0,00 0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 127000,00 127000,00 0,00 0,00 0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сільська комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та громадян, які прибувають з АР Крим та східних областей України, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2021-2023 роки Рішення сесії № 252 від 19.03.2021 року 15477,00 15477,00 0,00 0,00 0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Програма про оздоровлення та відпочинок дітей Потіївської ОТГ на 2019-2022 р.р. ) Рішення сесії №1239 від 06.03.19 р 38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0113160 3160 1060 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0113210 3210 1090 Організація та проведення громадських робіт Програма з організації та проведення оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2021-2022 роки на території Потіївської сільської територіальної громади Рішення сесії № 117 від 25.01.2021 року 7 320,00 7 320,00 0,00 0,00 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма про надання одноразової грошової матеріальної допоги громадянам, які проживають на території Потіївської с/р на 2021-2023 р., сільська комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та громадян, які прибувають з АР Крим та східних областей України на 2021-2023 р.р. Рішення сесії №82/2 від 23.12.2020 р., рішення сесії № 82/1 від 23.12.2020 р. 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Потіївське мале підприємство" Потіївської сільської ради на 2020-2022 роки Рішення сесії №1886 від 19.05.2020 року 674175,00 663175,00 11000,00 11000,00 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою території Потіївської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки Рішення сесії №118 від 25.01.2021 року 1690295,00 1690295,00 0,00 0,00 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Утримання доріг (поточний ремонт доріг, грейдерування, чистка доріг від снігу)  Рішення сесії №379 від 23.12.16 р 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобіганням пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж  Рішення сесії №82/3 від 23.12.2020 559609,00 559609,00 0,00 0,00       Всього      4 403 156,00 4 392 156,00 11 000,00 11000,00                       Сільський голова                                                                                                                        Марина ПЛЕЧКО        

Додаток 3 "До рішення Потіївської сільської ради №767 від 26.11.2021 року ""Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

  Міжбюджетні трансферти на 2021 рік         06507000000     (код бюджету)     1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів     (грн) Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього 1 2 3 I. Трансферти до загального фонду бюджету 41020100 Базова дотація 4 310 400 99000000000 Державний бюджет України 4 310 400 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8 368 200 99000000000 Державний бюджет 8 368 200 41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1 481 500 99000000000 Державний бюджет України 1 481 500 41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 034 000 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 1 034 000 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 138 570 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 138 570 41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам  з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 22 146 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 22 146 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 49 900 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 49 900 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 49 900 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 49 900 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 49 900 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 49 900 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 111 500 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 111 500 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 000 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 100 000 X УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі: 15 716 016 X загальний фонд 15 616 016 X спеціальний фонд  

Додаток 2 до рішення сільської ради № 767 від 26.10.2021 року "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 06507000000                               (код бюджету)                           (грн.) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0100000     Потіївська сільська рада 30125989,00 29462814,00 18559100,00 860708,00 663175,00 1092567,00 597027,00 495540,00 0,00 0,00 597027,00 31218556,00 0110000     Потіївська сільська рада 30125989,00 29462814,00 18559100,00 860708,00 663175,00 1092567,00 597027,00 495540,00 0,00 0,00 597027,00 31218556,00 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6454117,00 6454117,00 4727900,00 224000,00 0,00 102487,00 100000,00 2487,00 0,00 0,00 100000,00 6556604,00 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3302401,00 3302401,00 2206283,00 220000,00 0,00 133000,00 0,00 133000,00 0,00 0,00 0,00 3435401,00 0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2982775,00 2982775,00 1895199,00 270000,00 0,00 350000,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 3332775,00 0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 8368200,00 8368200,00 6859180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8368200,00 0111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 797767,00 797767,00 300100,00 0,00 0,00 343330,00 343330,00 0,00 0,00 0,00 343330,00 1141097,00 0111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 407936,00 407936,00 334374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407936,00 0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0111181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 3607,00 3607,00 0,00 0,00 0,00 11790,00 11790,00 0,00 0,00 0,00 11790,00 15397,00 0111182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 32463,00 32463,00 0,00 0,00 0,00 106107,00 106107,00 0,00 0,00 0,00 106107,00 138570,00 0111210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 22146,00 22146,00 18152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22146,00 0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 971600,00 971600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971600,00 0113031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 4780,00 4780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780,00 0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 127000,00 127000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127000,00 0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49500,00 0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15477,00 15477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15477,00 0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 652217,00 652217,00 534604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652217,00 0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 38400,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38400,00 0113160 3160 1060 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 7320,00 7320,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7320,00 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 452305,00 452305,00 328427,00 17100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452305,00 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 644179,00 644179,00 454741,00 24000,00 0,00 10053,00 0,00 10053,00 0,00 0,00 0,00 654232,00 0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 663175,00 0,00 0,00 0,00 663175,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 674175,00 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1690295,00 1690295,00 506500,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1690295,00 0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 52220,00 52220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52220,00 0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0117540 7540 0460 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1481500,00 1481500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1481500,00 0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 559609,00 559609,00 387640,00 13608,00 0,00 24800,00 24800,00 0,00 0,00 0,00 24800,00 584409,00 3700000     Фінансовий відділ Потіївської сільської ради 1550101,00 1550101,00 690300,00 5000,00 0,00 41681,00 41681,00 0,00 0,00 0,00 41681,00 1591782,00 3710000     Фінансовий відділ Потіївської сільської ради 1550101,00 1550101,00 690300,00 5000,00 0,00 41681,00 41681,00 0,00 0,00 0,00 41681,00 1591782,00 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 932166,00 932166,00 690300,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932166,00 3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 206800,00 206800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206800,00 3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 411135,00 411135,00 0,00 0,00 0,00 41681,00 41681,00 0,00 0,00 0,00 41681,00 452816,00 X X X Усього 31676090,00 31012915,00 19249400,00 865708,00 663175,00 1134248,00 638708,00 495540,00 0,00 0,00 638708,00 32810338,00                                                                   Сільський голова           Марина ПЛЕЧКО            

Додаток 1 до рішення Потіївської сільської ради № 767 від 26.11.2021 року "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 06507000000 (код бюджету)                   (грн) Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього у тому числі бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 10000000 Податкові надходження   14771859,00 14771859,00 0,00 0,00 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5900800,00 5900800,00 0,00 0,00 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5899691,00 5899691,00 0,00 0,00 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4678247,00 4678247,00 0,00 0,00 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1200800,00 1200800,00 0,00 0,00 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 20644,00 20644,00 0,00 0,00 11020000 Податок на прибуток підприємств 1109,00 1109,00 0,00 0,00 11020200 Податок на прибуток підприємств 1109,00 1109,00 0,00 0,00 13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  965000,00 965000,00 0,00 0,00 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  965000,00 965000,00 0,00 0,00 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 415000,00 415000,00 0,00 0,00 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  550000,00 550000,00 0,00 0,00 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   48000,00 48000,00 0,00 0,00 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  48000,00 48000,00 0,00 0,00 18000000 Місцеві податки  7858059,00 7858059,00 0,00 0,00 18010000 Податок на майно  6416059,00 6416059,00 0,00 0,00 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  602602,00 602602,00 0,00 0,00 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  26000,00 26000,00 0,00 0,00 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  250000,00 250000,00 0,00 0,00 18010500 Земельний податок з юридичних осіб  420000,00 420000,00 0,00 0,00 18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4779657,00 4779657,00 0,00 0,00 18010700 Земельний податок з фізичних осіб  253800,00 253800,00 0,00 0,00 18010900 Орендна плата з фізичних осіб  84000,00 84000,00 0,00 0,00 18050000 Єдиний податок   1442000,00 1442000,00 0,00 0,00 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  62000,00 62000,00 0,00 0,00 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  820000,00 820000,00 0,00 0,00 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  560000,00 560000,00 0,00 0,00 20000000 Неподаткові надходження   508080,00 12540,00 495540,00 0,00 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  12540,00 12540,00 0,00 0,00 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   12540,00 12540,00 0,00 0,00 22080402 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) 12540,00 12540,00 0,00 0,00 25000000 Власні надходження бюджетних установ   495540,00 0,00 495540,00 0,00 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  495540,00 0,00 495540,00 0,00 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  483000,00 0,00 483000,00 0,00 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   12540,00 0,00 12540,00 0,00   Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 15279939,00 14784399,00 495540,00 0,00 40000000 Офіційні трансферти   15716016,00 15616016,00 100000,00 100000,00 41000000 Від органів державного управління   15716016,00 15616016,00 100000,00 100000,00 41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4310400,00 4310400,00 0,00 0,00 41020100 Базова дотація  4310400,00 4310400,00 0,00 0,00 41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 9849700,00 9849700,00 0,00 0,00 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  8368200,00 8368200,00 0,00 0,00 41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1481500,00 1481500,00 0,00 0,00 41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1034000,00 1034000,00 0,00 0,00 41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1034000,00 1034000,00 0,00 0,00 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 521916,00 421916,00 100000,00 100000,00 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок вівдповідної субвенції з державного бюджету 138570,00 138570,00 0,00 0,00 41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 22146,00 22146,00 0,00 0,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 361200,00 261200,00 100000,00 100000,00 X Разом доходів 30995955,00 30400415,00 595540,00 100000,00                           Сільський голова     Марина ПЛЕЧКО  

Звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2021 року

          Протягом дев’яти  місяців 2021 року до загального фонду сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 9680939,06 гривень. У порівнянні із уточненим плановим показником (9308498,00 гривень)  надходження збільшилися на  372441,06 гривень.

Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року

            Заслухавши інформацію головного спеціаліста фінансового відділу Потіївської сільської ради Н.В.Максименко, керуючись п.23 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні”, Бюджетним кодексом України та висновками постійної комісії   сільської  ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада