Паспорт Потіївської  об’єднаної територіальної громади
Радомишльського району,Житомирської області центр – с. Потіївка

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2018 р.

у тому числі дітей:

3572

дошкільного віку

185

шкільного віку

240

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

24

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис. гривень, у тому числі:

19894300

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

666100

бюджету розвитку

-

базової дотації

2207500

реверсної дотації

-

4.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

 

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня

1

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня

1

загальноосвітніх навчальних закладівI ступеня

1

дошкільних навчальних закладів

2

закладів позашкільної освіти

1

закладів культури

13

закладів фізичної культури

-

фельдшерсько-акушерських пунктів

7

амбулаторій, поліклінік

1

лікарень

-

станцій швидкої допомоги

1

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

5

правоохоронної діяльності

1

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

1

пенсійного забезпечення

1

соціального захисту

1

пожежної безпеки

1

казначейського обслуговування

-

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

1

 

Відомості про територіальні громади, що увійшли
до складу спроможної територіальної громади

№ з/п

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населеннястаном на
1 січня 2017 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

 

Потіївська ОТГ

3572

 

1

с.Потіївка

1809

0

2

с.Моделів

263

3

3

с.Заньки

218

7

4

с.Дубовик

63

2

5

с.Гришківка

51

9

6

с.Дорогунь

18

13

7

с.Прибуток

32

11

8

с.Теклянівка

52

8

9

с.Гута-Потіївка

142

14

10

с.Вихля

72

9

11

с.Заміри

45

10

12

с.Мирне

19

3

13

с.Нова Мар’янівка

25

10

14

с.Стара Буда

46

6

15

с.Клен

18

10

16

с.Нова Буда

150

6

17

с.Будилівка

77

8

18

с.Буглаки

11

9

19

с.Новосілка

43

4

20

с.Облітки

279

6

21

с.Вівче

12

2

22

с.Дітинець

73

8

23

с.Морогівка

12

10

24

с.Стара Гребля

41

6