Інформаційні матеріали щодо мінімального податкового зобов’язання

1.  Що таке мінімальне податкове зобов’язання? Це обов’язковий платіж, що являє собою мінімальну суму податків, які повинні бути сплачені з земельної ділянки, віднесеної до сільськогосподарських угідь. 2. Чому я отримав податкове повідомлення-рішення про сплату мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік? Мінімальне податкове зобов'язання було введено Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» у 2022 році. Згідно з цим Законом, першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік. Відповідно, податкове повідомлення-рішення про сплату мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік надсилається фізичним особам у 2023 році, якщо вони самостійно обробляють земельну ділянку і вона відповідно не передана офіційно в оренду. 3. Хто є платником? Фізична чи юридична особа, що за офіційними даними обробляє відповідну земельну ділянку. Якщо земельна ділянка офіційно не передана власником в оренду, емфітевзис або інше користування, вважається ще її обробляє власник такої земельної ділянки. Якщо земельна ділянка була офіційно передана в оренду, емфітевзис або інше користування на підставі договорів, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства, платником мінімального податкового зобов’язання буде орендар (землекористувач). 4. Скільки треба заплатити? Сплаті до бюджету підлягає сума МЗП, яка зменшується на суму податків, що були сплачені за відповідний рік у зв’язку з обробітком відповідної земельної ділянки. Якщо сума сплачених податків більше ніж МЗП то гроші сплачувати не треба. До податків, що зараховується у сплату МЗП відноситься: ПДФО та військовий збір сплачений з: 1) доходу від реалізації с/г продукції, що була вирощена на такій земельній ділянці; 2) заробітної плати найманих працівників; земельний податок та єдиний податок четвертої групи спрощеної системи оподаткування, сплачені з відповідної земельної ділянки. Розмір МПЗ визначається за формулою: МПЗ = НГО x К x М / 12, де НГО - нормативна грошова оцінка земельної ділянки; К - коефіцієнт, який становить 0,04 у 2022 році і з 2023 року становитиме 0,05; М - кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах. Таким чином, якщо земельна ділянка останній рік не змінювала власника, розмір МПЗ у 2023 році за 2022 рік складе 4% НГО, в середньому по країні це приблизно 1120 грн за один гектар в рік. 5. А якщо я не користуюсь земельними ділянками (паями), оскільки вони розташовані на окупованих територіях чи на територіях бойових дій?

Державна програма підтримки індивідуальних сільських забудовників «Власний дім»

На виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», з 1998 року в області діє державна програма підтримки індивідуальних сільських забудовників «Власний дім» (далі - Програма).