Про затвердження Програми з питань запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік

З метою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, Указу Президента України від 21 вересня 2020 р. № 398 “Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

Про затвердження Програми підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік

З метою формування на регіональному рівні цілісної системи заходів, спрямованих на ефективне вирішення проблем функціонування інституту сім’ї, забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території сільської ради, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, досягнення цілей державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідно до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада