Про затвердження Програми з питань запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік

Дата: 11.01.2022 07:40
Кількість переглядів: 294

З метою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, Указу Президента України від 21 вересня 2020 р. № 398 “Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму з питань запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік (далі – Програма), що додається.
  2. Відділу соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради забезпечити організаційне виконання даної Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань Потіївської сільської ради  

 

       Сільський голова                                                            Марина ПЛЕЧКО

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради                                                                    від 17 грудня 2021 р. № 875

 

 

 

 

 

Програма

 

запобігання, протидії домашньому насильству

та торгівлі людьми

 на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика Програми запобігання,

протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік

 (далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту населення 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

7 грудня 2017 року № 2229-VIII Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 22 серпня 2018 р. № 654 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 655 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 658 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», 24 лютого 2021 р. № 145 постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на період до 2025 року», 01.10.2018  № 1434 наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження Типової програми для кривдників», 21 вересня 2020 року № 398/2020 Указ Президента України «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»;

20 вересня 2011 року № 3739-VI Закон України «Про протидію торгівлі людьми», від 22 серпня 2012 р. № 783 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення 

4.

Співрозробники Програми

---

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення 

6.

Учасники Програми

Відділ соціального захисту населення; відділ освіти, культури та спорту; служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»,  Комунальне-некомерційне  підприємство "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" (за згодою), Черняхівський відділ поліцейської діяльності № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області (за згодою)

7.

Терміни реалізації Програми

2022 рік

7.1

Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

І етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

---

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

У межах фінансових можливостей

9.1

В тому числі бюджетних коштів

 

 

- з них коштів сільського бюджету

У межах фінансових можливостей

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджету місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма з питань запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми

на 2022 рік

 

Свобода від насильства – одне з основних прав людини. Утім від різних форм насильства страждають як жінки, так і чоловіки, дівчата та хлопці. Факти насильства і жорстокості щодо дітей викликають особливе занепокоєння. Останнім часом у закладах освіти спостерігається зростання кількості випадків свідомого жорстокого ставлення старших і сильніших учнів до менших і слабших членів шкільного колективу. Тривожною тенденцією для сучасного дитячого середовища стає булінг (цькування). Насильство завдає хлопцям та дівчатам тяжких травм, фізичних і моральних, які мають згубні наслідки для їхнього подальшого психосоціального благополуччя.

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини та основними перешкодами забезпечення гендерної рівності.

Щороку від насильства в Україні страждає близько 100 тис. осіб (90 відсотків з яких - жінки). Зокрема, за даними Мінсоцполітики, у 2017 році зареєстровано 96245 звернень з питань, пов’язаних з домашнім насильством, з них 85340 - від жінок, 10005 - від чоловіків, 900 - від дітей.

Домашнє насильство є однією з найгостріших соціальних проблем, від якої страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та діти. До групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи.

Насильство негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я постраждалих осіб і може призвести до інвалідності чи летальних випадків унаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень, не сумісних із життям, вчинення суїциду.

У 95 відсотках випадків розлучень сімейних пар причиною є домашнє насильство.

Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства.

Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

За даними Головного управління Національної поліції в Житомирській області кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства за останні      5 років має тенденцію збільшення:

- у 2015 році  кількість звернень становила 2728 (6 звернень надійшло від дітей, 221 – від чоловіків, 2501 – від жінок);

- у 2016 році  кількість звернень становила 3260 (74 звернення надійшло від дітей, 173 – від чоловіків, 3013 – від жінок);

- у 2017 році  кількість звернень становила 3510 (71 звернення надійшло від дітей, 120 – від чоловіків, 3319 – від жінок);

- у 2018 році  кількість звернень становила 7886  (70 звернень надійшло від дітей,  331 – від чоловіків, 7485 – від жінок);

- у 2019 році  кількість звернень становила 9779  (39 звернень надійшло від дітей,  405 – від чоловіків, 9335 – від жінок);

- у 2020 році кількість звернень становила 13349 (32 звернення надійшло від дітей, 845 – від чоловіків, 12472 – від жінок);

 У 2021 році лише за 9 місяців надійшло 6553 звернень (2 звернення надійшло від дітей, 1513 – від чоловіків, 5038 – від жінок).

Вищезазначені дані свідчать про те, що робота з інформування населення щодо такого явища як домашнє насильство є не лише виправданою, але й потребує збільшення кількості інформаційних кампаній та інших заходів, які спрямовані на формування в українському суспільстві нульової толерантності до насильства та посилення готовності протидіяти всім проявам домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі.

Задля покращення ситуації в територіальній громаді з домашнім насильством необхідно забезпечити утворення та функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства (спеціалізованих притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та ін..), що потребує значних коштів.

Сім’ї, в яких підтвердилися випадки вчинення насильства над дітьми, ставлять на облік, як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах, на підставі скоєння фізичного насильства. З сім’ями даних дітей проводиться профілактична робота щодо запобігання повторення конфліктних ситуацій, перевіряються їх умови проживання. Також дані сім’ї взяті на облік з приводу вчинення насильства в сім’ї. В ході соціального супроводу сім’ям надається соціально-педагогічна і психологічна допомога спрямована на налагодження стосунків в сім’ї, набуття навичок конструктивного виходу із конфліктних ситуацій, контролю за власними емоціями, розвитку вміння до управління агресією, емпатією.

Ураховуючи те, що законодавство з питань запобігання та протидії домашньому насильству значно змінилося, з’явилися нові спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, виникає потреба у навчанні фахівців, які забезпечуватимуть надання якісних послуг у вищезазначених спеціалізованих службах для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

З метою надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб в територіальній громаді планується створення мобільної бригади.

Проблема торгівлі людьми, як і проблема домашнього насильства останнім часом стала ще більш актуальною. І якщо раніше Україна була країною походження та транзиту, то на сьогоднішній день стала ще й країною призначення.

Торгівля людьми є актуальною проблемою всього світу і Україна не є виключенням.

Соціально-економічна криза в Україні, яка призвела до різкого падіння рівня життя та безробіття, збройний конфлікт на сході країни, необізнаність переважної більшості громадян з правових питань та явища торгівлі людьми, існування стереотипів про краще життя за кордоном, з одного боку, та попит на дешеву робочу силу, підвищення мобільності населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, спрощення можливості трудової міграції завдяки системі «без віз», створили сприятливі умови для збільшення кількості громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми як за кордоном так і в Україні.

Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.

За статистикою Міжнародної організації з міграції (МОМ) у 2018 році від торгівлі людьми в Україні постраждало 1265 осіб і ця цифра є найбільшою у порівнянні з іншими роками (починаючи з 2002 року). За цією ж статистикою зазначено, що основною країною призначення починаючи з 2010 року по грудень 2018 року є Росія (63%), на другому місці – Польща (15%), а третє – займає Україна (10%).

У Житомирській області, починаючи з 2012 року, статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми встановлено для 44 осіб: (у 2012 році не було встановлено жодного статусу, у 2013 році встановлено 4 статуси, у 2015 році – 11 статусів, у 2016 році – 3 статуси, у 2017 році – 5 статусів, у 2018 році – 6 статусів, у 2019 році – 7 статусів). Лише у 2020 році (з січня по жовтень) такий статус встановлено для 8 осіб.

Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців територіальної громади. Вивчення соціально-економічної ситуації в сільській раді дозволяє зробити висновок про виникнення додаткових загроз щодо торгівлі людьми для населення за останні два роки: підвищення ризиків торгівлі людьми у зв’язку зі збройним конфліктом на сході країни, зокрема виникнення нових її форм з метою втягування людей у такі конфлікти, поява демобілізованих військовослужбовців як категорій, особливо вразливих до торгівлі людьми. Негативно на загальний рівень життя населення та психологічне здоров’я нації вплинула світова пандемія COVID-19. У такому контексті ймовірність того, що вразливі категорії населення вдаватимуться до ризикованих стратегій виживання, серед яких є неврегульована трудова міграція, насильницька поведінка, продаж органів тощо, зростає. Тим більше, що інформація про такі можливості є широко розповсюдженою, доступною та привабливою. Окрім того, як свідчить досвід суб’єктів взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, упереджене, стереотипне ставлення до проблеми торгівлі людьми, сприяє неспроможності у повній мірі оцінити ризики, що пов’язані з торгівлею людьми. Ефективно та системно в територіальній громаді здійснювалися заходи, спрямовані на підвищення рівня інформованості населення про факти  торгівлі людьми. На офіційному веб-сайті сільської ради  розміщено банери з соціальною рекламою, спрямованою на протидію торгівлі людьми.

Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої відчувають на собі не лише ті, хто потрапив у таку ситуацію, але і їхні сім'ї.  Нерідко такі сім'ї взагалі розпадаються. Покинуті на самоті зі своїми проблемами особи, нерідко намагаються «втекти» від проблем через вживання алкоголю, інші негативні соціальні явища. Тоді проблема однієї особи стає проблемою місцевої громади та держави в цілому.

Задля того щоб досягти позитивних змін з питань протидії торгівлі людьми необхідно збільшувати кількість інформаційних кампаній в сільській раді з питань протидії торгівлі людьми, оскільки це дасть змогу не допустити потрапляння осіб у подібні ситуації, а також дасть змогу ідентифікувати осіб, які вже стали жертвами торгівлі людьми та потребують допомоги.

Існує потреба в проведенні навчань для суб’єктів взаємодії з питань протидії торгівлі людьми, з метою покращення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, якісного надання соціальних послуг та інших видів допомог, які передбачені законодавством.

З метою реалізації заходів, спрямованих на недопущення порушення прав людини, зокрема, вчинення щодо неї домашнього насильства та втягнення у торгівлю людьми, надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми, відділом соціального захисту населення Потіївської сільської ради розроблено відповідну Програму запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми.    

 

ІІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є:

         - запобігання та протидія домашньому насильству та/ або насильству за ознакою статі;

         - створення та функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі, зокрема, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги;

- запобігання та протидія торгівлі людьми, зокрема шляхом підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги;

- надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

 

 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

         Проблему домашнього насильства та або насильства за ознакою статі передбачається розв’язати шляхом:

- забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;

- організації та /або проведення регіональних соціологічних, психолого-педагогічних та інших досліджень щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства;

- забезпечення надання соціальних послуг на території сільської ради, у тому числі шляхом соціального замовлення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

- створення та функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, зокрема, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, відповідно до потреб, здійснення контролю за її діяльністю;

- здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Протягом строку виконання Програми передбачається:

- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, з питань запобігання та протидії домашньому;

- проходження навчання для працівників, які здійснюють заходи у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству з метою забезпечення надання якісної та комплексної допомоги постраждалим особам;

- посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, набуття ними навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої вчинки і життя членів сім'ї;

  • надання консультацій з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

 

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, передбачається розв’язати шляхом:

- удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;

- забезпечення розроблення та затвердження критеріїв ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;

- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного конфлікту на сході України;

-  забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують кримінально-правову протидію торгівлі людьми.

Протягом строку виконання Програми передбачається:

- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;

- посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню та проведення інших заходів.

Програма розрахована на 2022 рік.

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у бюджеті сільської ради на зазначені цілі на відповідний рік.

 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та

результативні показники

 

Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є:

- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- підвищення рівня професійної компетенції працівників органів місцевого самоврядування та державних органів щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, зокрема шляхом створення та забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги;

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є:

- удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;

- проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного конфлікту на сході України;

- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують кримінально-правову протидію торгівлі людьми;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми з питань запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми

на 2022 рік

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

 

2022 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі

  1.

Підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  розуміння суспільством природи домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, його непропорційного впливу на жінок і чоловіків, у тому числі на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку

1)  Проведення акцій, конкурсів малюнків тощо спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо протидії домашньому насильству та формування  нульової толерантності до насильства

Протягом   2022 року

Відділ соціального захисту населення,

 відділ освіти, культури та спорту

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед постраждалих дітей, усвідомлення домашнього насильства, як порушення прав людини

 

 

 

2)  Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Листопад - грудень      2022 рік

Відділ соціального захисту населення,

 відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсі

Підвищення рівня обізнаності населення  щодо форм та проявів домашнього насильства, заходів боротьби з цим явищем, а також закладів та установ, які надають допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі.

3) Виготовлення соціальної реклами (інформаційні буклети, листівки, брошури тощо)

Протягом   2022 року

Відділ соціального захисту населення,

 відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсі

Поширення ідей толерантності, ненасильницької моделі поведінки серед широкого загалу

населення, привернення уваги громадськості до проблеми домашнього насильства.

2.

Підвищення рівня професійної компетентності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/ або насильству за ознакою статі, з питань, що регулюються Законами України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та іншими законодавчими актами, спрямованими на розв’язання зазначеної проблеми

Прийняття участі у навчанні для фахівців, які реалізують програми для кривдників

Протягом   2021 року

Відділ соціального захисту населення,

 відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсі

Зміна насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

3.

Удосконалення

системи надання

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі

1) ) Забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у тому числі сексуального насильства

Протягом   2022 року

Відділ соціального захисту населення,

 комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсі

Забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, соціальної, психологічної допомоги

2) Включення до програм соціально-економічного розвитку громад заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі: забезпечення створення робочих місць, розвиток освіти, охорони здоров’я, надання соціальних послуг, благоустрою, подолання бідності

 

Протягом 

2022 року

Фінансовий відділ (за згодою), відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Покращення якості надання комплексної допомоги особам, які

постраждали від

домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі та звернулись за допомогою до відповідних органів, закладів, установ, організацій тощо

3) Впровадження Типової програми для кривдників

Протягом  2022 року

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Зміна насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

ІІ. Протидія торгівлі людьми

1.

Підвищення рівня обізнаності суспільства щодо явища торгівлі людьми

 

1) Оприлюднення на сайті інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння  в ситуації  торгівлі людьми

Протягом  

2022 рік

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою),

 комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо видів торгівлі людьми та передбаченої законодавством допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

 

 

2)  Проведення тижня правових знань на базі освітніх закладів «Проінформований – значить захищений!»

Грудень

2022 рік

Відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою),

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Підвищення рівня обізнаності учнів щодо явища торгівлі людьми та заходів безпеки

3) Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня)

Липень     

2022 рік

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою),

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Підвищення рівня обізнаності суспільства  щодо явища торгівлі людьми та заходів безпеки; ідентифікація осіб, які стали жертвами торгівлі людьми

4) Відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня)

Жовтень    

2022 рік

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Підвищення рівня обізнаності суспільства  щодо явища торгівлі людьми та заходів безпеки; ідентифікація осіб, які стали жертвами торгівлі людьми

 

5) Підтримка в онлайн-режимі електронної Дорожньої карти допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Протягом  

2022 року

Відділ соціального захисту населення

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

У межах фінансових ресурсів

Полегшення доступу постраждалих осіб до інформації про органи, установи, організації, які надають послуги цим особам

  2.

Первинна профілактика торгівлі людьми

1) Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі серед внутрішньо переміщених осіб та національних меншин

Протягом  

2022 року

Відділ соціального захисту населення, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб

 

 

2) Виконання програми виховної  роботи з учнями загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладів  з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.»

Протягом   

2022 року

Відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Підвищення рівня обізнаності учнів щодо видів торгівлі людьми та передбаченої законодавством допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

 

 

3) Приймання участі у

навчанні (перепідготовки,

підвищення кваліфікації

тощо) фахівців, які здійснюють процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Протягом  

2022 року

Відділ соціального захисту населення, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Збільшення кількості встановлених статусів для, осіб, які постраждали від торгівлі людьми

3.

Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми

1) Посилення співпраці правоохоронних органів, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Протягом

2022 року

Відділ соціального захисту населення, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою),  Черняхівський відділ поліцейської діяльності № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Охоплення більшої кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми та потребують допомоги

2)Впровадження   механізму соціального замовлення послуг, що надаються недержавними суб’єктами

Протягом   

2022 року

Відділ соціального захисту населення, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою),  

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Надання якісної та комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

3) Надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, безоплатної медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допомоги, сприяння їх працевлашту-ванню та забезпечення реалізації права на освіту та професійну підготовку тощо

 

Протягом  

2022 року

Відділ соціального захисту населення, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою),  відділ освіти, культури та спорту, Черняхівський відділ поліцейської діяльності № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області (за згодою), Комунальне-некомерційне  підприємство "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

Не

потребує

коштів

Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора