Про затвердження Програми підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік

Дата: 11.01.2022 07:39
Кількість переглядів: 233

З метою формування на регіональному рівні цілісної системи заходів, спрямованих на ефективне вирішення проблем функціонування інституту сім’ї, забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території сільської ради, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, досягнення цілей державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідно до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік роки (далі – Програма), що додається.
 2. Відділу соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради забезпечити організаційне виконання даної Програми.
 3. Відділам Потіївської сільської ради, установам та організаціям, які беруть участь у виконанні Програми, забезпечити виконання її заходів.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань Потіївської сільської ради  

     

  Сільський голова                                                                       Марина ПЛЕЧКО

Додаток 1

до рішення сільської ради            

                                                                                від 17 грудня 2021 р.№ 874

 

 

Програма

 

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків

 на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика Програми

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

на 2022 рік (далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального захисту населення 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

08.09.2005 № 2866-IV Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 06.09.2012 № 5207-VI  «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; 10.01.2002 № 2947-ІІІ Сімейний Кодекс України; 08.12.2015 № 854-VІІІ постанова Кабінету Міністрів України «Про рекомендації Парламентських слухань на тему «Сімейна політика в Україні – цілі та завдання»; 02.03.2010 № 209 постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сімї та дитини з багатодітної сімї» (зі змінами)

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту населення 

4.

Співрозробники Програми

---

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення 

6.

Учасники Програми

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту, служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»

7.

Терміни реалізації Програми

2022 рік

7.1

Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

І етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

---

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

У межах фінансових можливостей

9.1

В тому числі бюджетних коштів

 

 

- з них коштів сільського бюджету

У межах фінансових можливостей

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджетів місцевого самоврядування, інші кошти не заборонені законодавством

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

на 2022 рік

 

У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виник –

ряд несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, залишаються невирішеними проблеми, які з роками навіть загострюються, і стосуються вони демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім’ї.

Відповідно до обліку багатодітних сімей  на території Потіївської сільської ради за 9 місяців 2021 року налічувалося 59 сімей у яких - 216 дітей.

Згідно з даними Головного управління статистики в Житомирській області кількість новонароджених становила: у 2015 році – 13725, 2016 році – 12982,                 2017 році – 11645, 2018 році – 10612, 2019 році – 9619, у 2020 році – 9151, у січні-серпні - 5790.

За період 2008-2020 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно                   11088 багатодітним жінкам області, у 2021 році – 50.

У результаті реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273, вдалось досягти очікуваних результатів щодо збільшення представництва жінок у органами місцевого самоврядування, скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, включення гендерного компоненту у нормативно-правові акти.

Незважаючи на позитивні зрушення у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків гендерна нерівність ще існує у багатьох сферах.

В Україні значно зміцнено національний інституційний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і держава відіграє у цьому процесі значну позитивну роль.

У 2017 році питання координації державної політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків віднесено до компетенції Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Крім того, у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 784 утворено Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яку очолює Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До її складу входять заступники міністрів / керівників відомств, які призначені уповноваженими особами (координаторами) у відповідних центральних органах виконавчої влади.

На території Потіївської сільської ради визначено уповноважену особу (координатора) щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У результаті реалізації Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека? на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2018 № 113-р розпочато системне проведення навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників сектору безпеки та оборони.

У 2021 році навчання за цими програмами пройшли спеціалісти та фахівці Поіївської сільської ради, закладів освіти, культури та медицини.

За останні роки в Україні зросло представництво жінок у Верховній Раді України та місцевих радах: у Верховній Раді України – до 20,8 %, в обласних радах – до 27,8 %, міських радах міст обласного значення – до 32,9 %, районних радах – до 34,3 %, чому сприяло введення квот.

Проте, у 2021 році серед голів місцевих рад Житомирщини лише 21,2 % жінок та 78,8 % чоловіків.

 

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

 • зміцнення інституту сім’ї;
 • соціальна підтримка багатодітних сімей;
 • популяризація сімейних цінностей;
 • соціальна підтримка дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
 • впровадження європейських стандартів рівності.

 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Прийняття Програми забезпечить:

- утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин;

- створення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка забезпечить оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;

 - підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;

- створення належних умов для забезпечення жінкам і чоловікам можливості поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками;

- підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

- підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- забезпечення проведення інформаційних кампаній за участю закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

- удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів;

 

Програма розрахована на 2022 рік.

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у бюджеті сільської ради на зазначені цілі на відповідний рік.

 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:

 • реалізації сімейної політики;
 • проведення роботи з молодими сімями, з багатодітними жінками в громаді;
 • підтримці батьків, які виховують дітей самостійно;
 • підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;
 • підвищити рівень обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю закладів культури та навчальних закладів щодо подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
 • удосконалити механізм реалізації права на захист від  усіх видів дискримінації;

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

на 2022 рік

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі:

Очікуваний результат

 

2022 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Реалізація сімейної політики

1.1.

Пропаганда сімейних цінностей, вшанування багатодітних сімей

Забезпечення приймання пакету документів для отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Лютий

2022 року

Відділ соціального захисту населення

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Забезпечення отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

1.2.

Організація та проведення заходів, конкурсів

Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї

Травень

2022 року

Відділ освіти, культури та спорту

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Популяризація сімейних цінностей, формування відповідального ставлення до матері в житті людини; привернення уваги широких кіл громадськості до питання нагальної

необхідності збереження сімейних засад виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем та розвитку інституту

1.3

 

Проведення заходів до Дня батька

Червень

2022 року

Відділ освіти, культури та спорту

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

1.4

 

Проведення новорічних та різдвяних свят

Грудень

2022 року

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту, служба

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не

У межах фінансових можливостей

Належна організація змістовного

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

у справах дітей (за згодою)

заборонені законодавством

 

дозвілля школярів та молоді у новорічні і різдвяні свята, у

період зимових канікул, формування національної свідомості та ідентичності, відродження духовності і збереження традицій народу

 

ІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2.1.

Популяризація ідей  гендерної рівності у сучасному суспільстві

Виготовлення видань гендерної тематики:

тематичних

брошур

Протягом 2022 року

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту

 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Поширення продукції серед широких верств населення територіальної громади

2.2.

Агітаційно-популяристичний

(Популяризація ідей  гендерної рівності у сучасному суспільстві)

Проведення інформаційних кампаній, акцій та інших заходів з метою привернення уваги широких верств громадськості до проблематики дискримінації та гендерно-обумовленого насильства й руйнування існуючих  гендерних стереотипів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидію дискримінації та насильства за ознакою статі

Протягом 2022 року

Відділ соціального захисту населення, відділ освіти, культури та спорту

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Залучення широкого загалу до впровадження гендерних підходів

2.3.

 

Забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації за ознакою статі та надання допомоги

Протягом

2022 року

Відділ соціального захисту населення, служба у справах дітей (за згодою), комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти, не заборонені законодавством

У межах фінансових можливостей

Удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами

 

 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються виходячи з реальних фінансових можливостей.

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків дасть змогу:

 - підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;

- створення належних умов для забезпечення жінкам і чоловікам можливості поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками;

- підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

- підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

- утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин;

- створення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка забезпечить оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин.

 

 

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює відділ соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради та Постійна  комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань Потіївської сільської ради

Відділ соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради, як відповідальний виконавець Програми, раз у рік, до 25 лютого, готує та подає  Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

 

 

Заступник

голови сільської ради                                                             С.П.Олішевський 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора