06507000000
(код бюджету)
         
  Фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік    
             (  грн. )
Код Найменування згідно з класифікацією бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом У т.ч.бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00
208100 На початок періоду 2366375,00 2366375,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 551992,00 551992,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00
  Всього за типом кредитора 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00
600000 Фінансування за активними операціями 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00
602100 На початок періоду 2366375,00 2366375,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 551992,00 551992,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -538708,00 538708,00 538708,00
  Всього за типом боргового зобов"язання 1814383,00 1275675,00 538708,00 538708,00
           
           
           
  Сільський голова   Марина ПЛЕЧКО