Додаток 6
            до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.
            по Потіївській сільській раді
Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
06507000000            
(код бюджету)           (грн)
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
01 Потіївська сільська рада, у тому числі: 24 269 698 27 656 540 30 183 094 33 578 466 37 181 836
X загальний фонд 23 413 216 27 061 000 29 682 094 33 071 466 36 663 836
X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000
37 Фінансовий відділ Потіївської сільської ради, у тому числі: 0 1 344 897 1 111 720 1 225 915 1 353 915
X загальний фонд 0 1 344 897 1 111 720 1 225 915 1 353 915
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
Х УСЬОГО, у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751
X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751
X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000