Додаток 3
            до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.
            по Потіївській сільській раді
Показники фінансування бюджету
06507000000            
(код бюджету)           (грн)
Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 1 988 621 0 0 0 0
X загальний фонд 200 772 0 0 0 0
X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0
X УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 1 988 621 0 0 0 0
X загальий фонд 200 772 0 0 0 0
X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0
ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями 1 988 621 0 0 0 0
X загальний фонд 200 772 0 0 0 0
X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0
X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 1 988 621 0 0 0 0
X загальий фонд 200 772 0 0 0 0
X спеціальний фонд 1 787 849 0 0 0 0