Додаток 2
            до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р.
            по Потіївській сільській раді
Показники доходів бюджету
06507000000            
(код бюджету)           (грн)
Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)
X Загальний фонд, у тому числі: 13 042 954 14 681 797 16 707 885 18 545 752 20 641 422
10000000 Податкові надходження   12 906 064 14 669 257 16 547 885 18 523 752 20 614 422
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5 026 177 6 400 800 7 230 000 7 970 000 8 857 000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5 026 177 6 400 800 7 230 000 7 970 000 8 857 000
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 093 024 965 000 1 060 000 1 230 000 1 330 000
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 092 774 965 000 1 060 000 1 230 000 1 330 000
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 250 0 0 0 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   32 955 48 000 50 660 65 500 67 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 32 955 48 000 50 660 65 500 67 000
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 6 753 908 7 255 457 8 207 225 9 258 252 10 360 422
18010000 Податок на майно 5 370 296 5 813 457 6 571 625 7 552 252 8 364 422
18050000 Єдиний податок   1 383 612 1 442 000 1 635 600 1 706 000 1 996 000
20000000 Неподаткові надходження   136 890 12 540 160 000 22 000 27 000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   2 380 0 0 0 0
21080000 Інші надходження   2 380 0 0 0 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  14 000 12 540 160 000 22 000 27 000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 879 0 0 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   11 215 12 540 160 000 22 000 27 000
22090000 Державне мито   195 0 0 0 0
22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 711 0 0 0 0
24000000 Інші неподаткові надходження   120 510 0 0 0 0
24060000 Інші надходження   120 510 0 0 0 0
X Спеціальний фонд, у тому числі: 154 312 495 540 501 000 507 000 518 000
10000000 Податкові надходження   1 775 0 0 0 0
19000000 Інші податки та збори  1 775 0 0 0 0
19010000 Екологічний податок  1 775 0 0 0 0
20000000 Неподаткові надходження   152 537 495 540 501 000 507 000 518 000
24000000 Інші неподаткові надходження   3 830 0 0 0 0
24060000 Інші надходження   3 830 0 0 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   148 707 495 540 501 000 507 000 518 000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  148 657 495 540 501 000 507 000 518 000
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   50 0 0 0 0
X УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 13 197 266 15 177 337 17 208 885 19 052 752 21 159 422
X загальий фонд 13 042 954 14 681 797 16 707 885 18 545 752 20 641 422
X спеціальний фонд 154 312 495 540 501 000 507 000 518 000
ІI. Трансферти з державного бюджету
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 3 564 900 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900
X загальний фонд 3 564 900 4 310 400 4 421 900 5 217 700 6 159 900
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8 172 700 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200
X загальний фонд 8 172 700 8 368 200 9 132 800 10 002 700 10 685 200
X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 11 737 600 12 678 600 13 554 700 15 220 400 16 845 100
X загальий фонд 11 737 600 12 678 600 13 554 700 15 220 400 16 845 100
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
ІII. Трансферти з інших бюджетів
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 467 000 1 034 000 517 800 517 800 517 800
X загальний фонд 467 000 1 034 000 517 800 517 800 517 800
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 862 713 111 500 13 429 13 429 13 429
X загальний фонд 1 767 713 11 500 13 429 13 429 13 429
X спеціальний фонд 95 000 100 000 0 0 0
X УСЬОГО за розділом III, у тому числі: 2 329 713 1 145 500 531 229 531 229 531 229
X загальий фонд 2 234 713 1 045 500 531 229 531 229 531 229
X спеціальний фонд 95 000 100 000 0 0 0
X РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі: 27 264 579 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751
X загальий фонд 27 015 267 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751
X спеціальний фонд 249 312 595 540 501 000 507 000 518 000