ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів:

Дата: 12.06.2024 15:04
Кількість переглядів: 30

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

Найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1

Закон України «Про освіту»

5 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)

 

1.2

Закон України «Про загальну середню освіту»

13 травня 1999 року № 651-ХІV
(ЗУ № 651-ХІV)

 

1.3

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

5 квітня 2007 року № 877-V

(ЗУ № 877-V)

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

21 лютого 2018 р. № 87 

 

2.2

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

23 листопада 2011 р. № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07 серпня 2013 р. № 538)

 

2.3

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

21 серпня 2013 р. № 607

 

2.4

Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

13 жовтня 1993 р. № 859

 

2.5

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

5 квітня 1994 р. № 226

 

2.6

Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

28 квітня 1999 р. № 717

 

2.7

Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю

5 листопада 1999 р. № 2061

 

2.8

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

13 вересня 2017 р. № 684 

 

2.9

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

14 червня 2000 р. № 963

 

2.10

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

27 серпня 2010 р. № 796

 

2.11

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

4 серпня 2000 р. № 1222

 

2.12

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

23 травня 2001 р. № 559

 

2.13

Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

23 квітня 2003 р. № 585

 

2.14

Про затвердження Положення про військовий ліцей

17 липня 2003 р. № 1087

 

2.15

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

8 грудня 2009 р. № 1318

 

2.16

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

5 серпня 2011 р. № 872 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 09 серпня 2017 р. № 588)

 

2.17

Про затвердження Положення про санаторну школу

від 21 листопада 2018 р. № 1026 

 

2.18

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

12 липня 2017 р. № 545 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.08.2018 № 617)

 

2.19

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

від 30 грудня 2015 р. № 1187

 

2.20

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

від 17 квітня 2019 р. № 338

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

(Міністерства освіти і науки України)

3.1

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

16.04.2018 № 367

05 травня 2018 р. за № 564/32016

3.2

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

01.08.2018 № 831

16 серпня 2018 р. за № 945/32397

3.3

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу

14.07.2015 № 762

30 липня 2015 р. за № 924/27369

3.4

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

15.04.1993 № 102

27 травня 1993 р. за № 56

3.4

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

13.03.2017 № 369

28 березня 2017 р. за № 416/30284

3.5

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

12.01.2016 № 8

03 лютого 2016 р. за № 184/28314

3.6

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

25.04.2013 № 466

30 квітня 2013 р. за № 703/23235

3.7

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

20.02.2002 № 128

06 березня 2002 р. за № 229/6517

3.8

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

 25.06.2018 № 677

24 липня 2018 р. за № 865/32317

3.9

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

07.12.2018 № 1369

02 січня 2019 р. за № 8/32979

3.10

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

07.11.2000 № 522

26 грудня 2000 р. за № 946/5167

3.11

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365)

28 грудня 2001 р. за № 1093/6284

3.12

Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат

12.06. 2003 № 363

27 червня 2003 р. за № 525/7846

3.13

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

20.07.2004 № 601

09 вересня 2004 р. за № 1121/9720

3.14

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

14.12.2012 № 1423

3 січня 2013 р. за № 44/22576

3.15

Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

20.05.2004 № 407

14 червня 2004 р. за №730/9329

3.16

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

01.06 2005 № 242/329

15 червня 2005 р. за № 661/10941

3.17

Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу

04.07.2005 № 397

15 липня 2005 р. за № 758/11038

3.18

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

13.08.2007 № 730

29 серпня 2007 р. за № 990/14257

3.19

Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

15.09.2008 № 852

22 грудня 2008 р. за № 1219/15910

3.20

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

20.07.2009 № 518/674

17 серпня 2009 р. за № 772/16788

3.21

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

06.10.2010 № 930

14 грудня 2010 р. за №1255/18550

3.22

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

06.12.2010 № 1205

22 грудня 2010 р. за № 1308/18603

3.23

Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

03.12.2012 № 1370

21 грудня 2012 р. за № 2142/22454

3.24

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

09.12. 2010 № 1224

29 грудня 2010 р. за № 1412/18707

3.25

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

13.04. 2011 № 329

11травня 2011 р. за № 566/19304

3.26

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

11.12.2000 № 579

19 грудня 2000 р. за № 923/5144

3.27

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

16.08. 2012 № 920

05 вересня 2012 р. за № 1502/21814

3.28

Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10.09.2012 № 995/557

20 вересня 2012 р. за № 1629/21941

3.29

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

17.03 2015 № 306

31 березня 2015 р. за № 354/26799

3.30

Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

08.04. 2015 № 412

27 квітня 2015 р. за № 472/26917

3.31

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

від 25.06.2018 № 676

11 вересня 2018 р. за № 1028/32480

3.32

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

від 23.07.2010 № 736/902/758

30 листопада 2010 р. за № 1196/18491

3.33

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

26.12.2017 № 1669

23 січня 2018 р. за № 100/31552

3.34

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

01.08.2018 № 831

16 серпня 2018 р. за № 945/32397

3.35

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу

05.08.2016 № 944

26 серпня 2016 р. за № 1187/29317

3.36

Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти

06.12.2017 № 1568

02 січня 2018 р. за № 1/31453

3.37

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

22.05.2018 № 509

31 липня 2018 року за № 885/32337

3.38

Про деякі питання документів про загальну середню освіту

16.10.2018 № 1109

12 листопада 2018 р. за № 1279/32731

3.39

Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення

27.08.2018 № 937

03 вересня 2018 р. за № 997/32449

3.40

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

27.08.2018 № 936

03 вересня 2018 р. за № 1000/32452

3.41

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

09.01.2019 № 17

12 березня 2019 р. за № 250/33221

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора