АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік”

Дата: 05.06.2024 11:14
Кількість переглядів: 13

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Потіївської сільської ради

 “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік”

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської  ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Потіївської сільської  ради “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік ” розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету Потіївської сільської  територіальної громади.

Регуляторний орган: Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області.

Розробник: Фінансовий відділ Потіївської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Контакти: тел. 096-170-05-30.

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

         Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилаються у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Радомишльська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, відноситься до виключної компетенції місцевої ради.

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всієї Потіївської сільської територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Потіївської  сільської територіальної громади.

Питання залучення 334904 грн. податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки пропонується шляхом ухвалення рішення Потіївської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Потіївською сільською радою рішення “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік”.

         Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, наповнити бюджет Потіївської  сільської територіальної громади, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури Потіївської територіальної громади.

         Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2023 рік сплачено до бюджету територіальної громади 649,254 грн. з них: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 703,50 грн., податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості надійшло 392121,21 грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 32981,95 грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 223447,25 грн.

У разі неприйняття рішення Про встановлення ставок із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік, це призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

         Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є джерелом надходження загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню територіальної громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

 

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу І “Загальні положення” Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

У разі, якщо Потіївська сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2025 рік це призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки. Приведення рішення до вимог чинного діючого податкового законодавства України.

 

II. Цілі державного регулювання

Проєкт рішення Потіївської сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання;
 • отримання до бюджету територіальної громади податкових надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
 • забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;
 • забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тощо. 

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються  виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до ГУ ДПС у Житомирській області. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1.

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за ставками які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних ставок. Якщо не виносити дане рішення на розгляд сесії Потіївської сільської ради це призведе до втрат бюджету.

Альтернатива 2

Прийняття рішення “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік”

Прийняття даного рішення  Потівської сільської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету Потіївської сільської ради від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської ради для задоволення соціальних потреб та інших потреб сільської територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Збільшення надходжень до бюджету, що забезпечує виконання  програм соціального, економічного і культурного  розвитку Потіївської сільської територіальної громади.

Витрати для власників нерухомості, які полягають у сплаті відповідного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Витрати для власників нерухомості, які полягають у сплаті відповідного податку

Альтернатива 2

Сплата податку за встановленими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Часові витрати на отримання інформації про оподаткування нерухомості, ознайомлення з порядком звітування, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку суб’єктам господарювання, які мають у власності об’єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню.

 

         Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

         4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

         3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

         2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за минулорічними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету Потіївської сільської ради  в можливих обсягах.

Альтернатива 2

3

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, а саме, збільшення дохідної частини бюджету, що забезпечить фінансування повноважень органів місцевого самоврядування та збільшення видатків на фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,  забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, тощо.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Потіївською сільською  радою вимог податкового законодавства.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу місцеві ради обов’язково встановлюють податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Потіївська сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Негативний вплив може буде завдано бюджету Потіївської сільської ради, оскільки не надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки призведе до зменшення витрат на вирішення соціально-побутових проблем громади.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

До бюджету Потіївської сільської ради  надійдуть додаткові кошти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати,прожиткового мінімуму  тощо).

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, (проблема продовжує існувати).

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо).

 

            Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, забезпечить єдиний підхід до сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для всіх платників Потіївської сільської територіальної громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок податку та пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В рішенні визначено платників податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати та перелік пільг.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядуються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому порядку.

 

 

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Розробка проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік”  та Аналізу регуляторного впливу  до нього.
 2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 3. Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.
 4. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідальності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України ‘Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 6. Прийняття рішення на сесії сільської ради.
 7. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку.
 8. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

         Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначеним Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

         Встановлення запропонованих ставок та пільг податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

         Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки та пільги місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, регуляторний акт буде діяти починаючи з 01.01.2025 р.  У разі внесення змін у законодавство або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акту, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

 

 

 

 

VIII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Метод проведення відстеження результативності:

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

         Статистичні

- інформація Фінансового відділу Потіївської сільської ради.;

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

         Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

         У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету Потіївської сільської територіальної громади та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                Лариса ХАРЧЕНКО       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора