АНАЛІЗ регуляторного впливу на проєкт рішення Потіївської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік»

Дата: 05.06.2024 10:50
Кількість переглядів: 14

АНАЛІЗ

регуляторного впливу на проєкт рішення Потіївської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської  ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про  встановлення ставок єдиного податку”, Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Потіївської сільської ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік” розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету Потіївської сільської ради.

Регуляторний орган: Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області.

Розробник: Фінансовий відділ Потіївської сільської ради.

Контакти: тел. +380961700530.

І. Визначення проблеми

        Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилаються у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (ГУ ДПС у Житомирській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, відноситься до виключної компетенції місцевої ради.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всієї Потіївської сільської територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Потіївської сільської територіальної громади.

Питання залучення 2025,000 тис. грн. єдиного податку від платників пропонується шляхом ухвалення рішення Потіївської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціально, економічного та культурного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Потіївською сільською радою рішення “Про  затвердження ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік”.

            Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, наповнити бюджет Потіївської сільської ради, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури Потіївської сільської територіальної громади.

            На обліку стоїть 69 платників єдиного податку з них: 62 фізичні особи та 7 юридичних осіб.

            Єдиного податку за 2023 рік сплачено до бюджету сільської територіальної громади 1592,631 тис.грн. з них: 952,309 тис.грн. надійшло від фізичних осіб та 640,322 тис.грн. надійшло від юридичних осіб.

                        Єдиний податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством єдиний податок є джерелом надходження загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню територіальної громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення ставок єдиного податку згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу І Загальні положення Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

У разі, якщо Потіївська сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення єдиного податку призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки. Приведення рішення до вимог чинного діючого податкового законодавства України.

ІІ. Цілі державного регулювання

          Цілями  державного  регулювання  для  даного  проєкту  регуляторного  акта є:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку відповідно до вимог податкового Кодексу, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання;
 • отримання до бюджету територіальної громади податкових надходжень від сплати єдиного податку;
 • забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;
 • забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо. 

          Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються з виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до центру обслуговування Радомишльської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1.

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за ставками які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних ставок. Якщо не виносити дане рішення на розгляд сесії Потіївської сільської ради це призведе до втрат бюджету.

Альтернатива 2

Прийняття рішення “Про  затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб -підприємців, віднесених до І та ІІ групи платників єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади  на 2024 рік”

Прийняття даного рішення Потіївська сільська рада забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння сплати єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету Потіївської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної ради для задоволення соціальних потреб та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Збільшення надходжень до бюджету, що забезпечує виконання  програм соціального, економічного та культурного розвитку Потіївської сільської територіальної громади.

Витрати для платників податку, які полягають у сплаті єдиного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

7

 

 

62

 

69

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

 

100

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Витрати для платників податку, які полягають у сплаті єдиного податку

Альтернатива 2

Сплата податку за встановленими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Часові витрати на отримання інформації про встановлення ставок єдиного податку, ознайомлення з порядком звітування.

 

            Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

            Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

            4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

            3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

            2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за минулорічними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету Поіївської сільської  територіальної громади в можливих обсягах.

Альтернатива 2

3

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, а саме, збільшення дохідної частини бюджету, що забезпечить фінансування повноважень органів місцевого самоврядування та збільшення видатків на фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,  забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, тощо.

Рейтинг результативності досягнення цілей

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Потіївською сільською  радою вимог податкового законодавства

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату єдиного податку

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Сплата податків за ставками, які діяли у минулому році.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату єдиного податку

Порушення вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок єдиного податку.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

До бюджету Потіївської сільської ради  надійдуть додаткові кошти від сплати єдиного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати).

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

            Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення обґрунтованих ставок єдиного податку, що є посильним для платників єдиного податку, та забезпечить фінансову самостійність та єдиний підхід до сплати єдиного податку для платників єдиного податку Потіївської сільської територіальної громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок єдиного податку. В рішенні визначено платників податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому порядку.

 

            Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Розробка проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2025 рік” та Аналізу регуляторного впливу до нього.
 2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 3. Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.
 4. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 6. Прийняття рішення на пленарному засіданні сільської ради.
 7. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку.
 8. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

            Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства, як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначеним Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

            Встановлення запропонованих ставок єдиного податку є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

           

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, регуляторний акт буде діяти починаючи з 01.01.2025 року.

У разі внесення змін у законодавство або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акту, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

VII. Визначення показників результативності дії

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень єдиного податку, до  бюджету сільської територіальної громади, пов’язаний з дією акта, грн.;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.Назва показника

2023 рік

2024 рік

1

2

3

Надходження коштів до бюджету Потіївської сільської територіальної громади від сплати  єдиного податку (тис. грн.)

1592,631

2025,000

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

58

58

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

2 години

2 години

Розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

        тис.грн.

 

тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

 

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

            Статистичні

- інформація Фінансового відділу Потіївської сільської ради.;

            Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

            Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

            У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету Потіївської сільської  територіальної громади та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Сільський голова                                                           Марина ПЛЕЧКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора