16 державна пожежно-рятувальна частина 1 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління ДСНС України у Житомирській
області проводить конкурсний відбір кандидатів для вступу на денну форму
навчання за державним замовленням до Кременчуцького льотного коледжу
ХНУВС. Відбір проводиться серед абітурієнтів з числа цивільної молоді (на
базі повної загальної середньої освіти) на спеціальності за освітнім ступенем
бакалавр:
-272 «Авіаційний транспорт» (за освітніми програмами
«Аеронавігація» (пілот), «Оператор безпілотних літальних апаратів»,
«Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (технік-
механік));
- 173 «Авіоніка» (за освітньою програмою «Авіоніка» (технік-електрик
обладнання повітряних суден)).
Для вступу необхідні: результати Національного мультипредметного
тесту 2024 року (українська мова, математика, історія України та один на
вибір: біологія, фізика, хімія, іноземна мова, географія, українська
література), мотиваційний лист та зареєструватись в особистому кабінеті
вступника ЄДЕБО не раніше 01.07.2024р. При цьому можуть подаватися:
Національний мультипредметний тест (НМТ) 2022-2024 рр. або тести
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.
Для участі в конкурсі запрошуються громадяни України чоловічої та
жіночої статі віком від 17 років, які мають повну загальну середню освіту або
закінчують середні навчальні заклади у 2024 році, за станом здоров'я
придатні пройти комісію авіаційних медичних центрів (АеМС), яким надані

повноваження на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу
цивільної авіації, мають добрі показники успішності і за своїми діловими та
моральними якостями можуть проходити службу в підрозділах ДСНС
України.
Після закінчення навчання випускникам гарантується
працевлаштування у Спеціальному авіаційному загоні
Оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (м.
Ніжин) відповідно до набутого ними освітньо-кваліфікаційного рівня.
Бажаючим взяти участь у конкурсному відборі необхідно
звернутися до 16 ДПРЧ 1 ДПРЗ за адресою м. Радомишль, вул. Івана
Франка 2 б тел. 0983048684
Також проводиться відбір до Національного університету цивільного
захисту України (у м. Черкаси), Черкаського інституту пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля та Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності за основними спеціальностями: «Пожежна безпека»,
«Цивільна безпека», "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних
та вибухових робіт", «Філологія» (термін навчання – 4 роки).
Для вступу необхідні результати Національного мультипредметного
тесту 2024 року (Українська мова і математика) та мотиваційний лист.
Для участі у конкурсі запрошуються громадяни України чоловічої та
жіночої статі віком від 17 до 25 років, які мають повну загальну середню
освіту, або закінчують середні навчальні заклади у 2024 році. За станом
здоров'я вони повинні бути придатні до військової служби, маюти добрі
показники успішності і за своїми діловими та моральними якостями можуть
проходити службу у пожежно-рятувальних та аварійнорятувальних
підрозділах.
Також по закінченню 9-ти класів є можливість вступити до ліцею
цивільного захисту Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності, де можна отримати повну загально середню освіту на рівні
державних стандартів та допрофесійної підготовки у сфері цивільного
захисту. Вступні випробування з математики та фізичної підготовки. Термін
навчання - 2 роки.
Після закінчення закладів вищої освіти цивільного захисту
випускникам гарантується працевлаштування у підрозділах ДСНС
Житомирської області відповідно до набутого ними
освітньокваліфікаційного рівня.
Бажаючим взяти участь у конкурсному відборі необхідно
звернутися до 16 ДПРЧ 1 ДПРЗ за адресою м. Радомишль, вул. Івана
Франка 2 б тел. 0983048684