АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення сесії Потіївської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Потіївської сільської ради”

Дата: 29.11.2023 10:23
Кількість переглядів: 143

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІУ, Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, і визначає правові і організаційні основи реалізації проєкту рішення сесії  Потіївської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Потіївської сільської територіальної громади”.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

 Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах громади у відповідності з частиною 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюють згідно законодавства правила торгівлі на ринках, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. Також, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України за № 57/188/84/105 від 26.02.2002, затверджені Правила торгівлі на ринках, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила торгівлі на ринках з урахуванням положень вищевказаних Правил.

 Діючим законодавством визначено, що ринок – це спеціально відведене і обладнане місце для надання послуг з продажу товарів, на території якого суб’єкт господарювання, який має право на користування або розпорядження даною земельною ділянкою, організовує або забезпечує створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються в залежності від попиту і пропозицій.

 Встановлені вимоги до об’єктів ринкової торгівлі є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Однак, мають місце порушення діючого законодавства, правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, часто відсутні документи, що підтверджують якість товарів, відсутні цінники.

 У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві (прийняття Податкового Кодексу та інші зміни), а також враховуючи значну кількість громадян, які здійснюють покупки на ринках в населених пунктах громади, питання санітарного стану території ринків, дотримання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, створення умов для підвищення якості обслуговування покупців є актуальними і потребують подальшого врегулювання.

 

Даний регуляторний акт направлений на досягнення конкретної цілі – чіткої позиції про відповідальність суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для проведення торгової діяльності, і продавців за порушення правил виїзної (виносної) торгівлі та на ринку населених пунктів Потіївської сільської територіальної громади з метою подальшого удосконалення їх роботи.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

 - встановлення єдиних і зрозумілих правил торгівлі на ринках для всіх учасників ринкової торгівлі;

 - встановлення відповідальності за порушення правил торгівлі на ринках з метою подальшого удосконалення їх роботи;

 - створення сприятливих умов для споживачів при придбанні товарів на ринку.

 3. Визначення і оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей           

             Правила виїзної торгівлі та на ринку в населених пунктах Потіївської сільської територіальної громади викладені з врахуванням діючих вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

             Перевагами цього способу регулювання є створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринку та встановлення чітких вимог до продавців за порушення правил торгівлі з метою подальшого вдосконалення роботи ринку.

 4. Опис механізмів і методів, які пропонуються для вирішення проблем

             Для реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 - дотримання вимог діючого законодавства виїзної торгівлі та на ринку Потіївської сільської територіальної громади, вимог до утримання території ринку у відповідності з затвердженими нормами і Правилами, дотримання чистоти і порядку на ринку, підвищення якості обслуговування покупців.

 Механізмом дії даного регуляторного акту є покладення відповідальності за створення належних умов для здійснення торговельної діяльності на адміністрацію ринку з метою подальшого удосконалення роботи ринку, підвищення якості обслуговування покупців і виключення скарг мешканців громади на порушення законодавства на ринку.

 Реалізація проєкту рішення сесії  Потіївської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Потіївської сільської територіальної громади” дозволить встановити чіткі вимоги до продавців за порушення вимог діючого законодавства при здійсненні торговельної діяльності на ринку.

 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у випадку прийняття регуляторного акту

 

            Перевагами в досягненні визначених цілей є фактори:

 - створення сприятливих умов для здійснення торговельної діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і для громадян;

 - ознайомлення суб’єктів господарювання з Правилами торгівлі на ринку Потіївської громади. 

            Даний регуляторний акт стимулює суб’єктів господарювання і громадян, які здійснюють торговельну діяльність на території ринку, виконувати вимоги, встановлені Правилами торгівлі на ринку Потіївської сільської територіальної громади у відповідності до діючого законодавства.

 Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений рішенням сесії Потіївської сільської ради.

            6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 Сфера інтересів територіальної громади:

 Можливість отримання якісного обслуговування на ринку.

 Можливість розвитку на території громади належних умов для ринкової торгівлі.

 Витрати відсутні.

 Сфера інтересів суб’єктів господарювання:

 Можливість здійснювати торговельну діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства.

Витрати відсутні.

 Інформування суб’єктів господарювання по основним положенням регуляторного акту буде забезпечено шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Потіївської сільської ради та через інші доступні джерела.

 7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

             Термін дії регуляторного акту не обмежується в часі у зв’язку з необхідністю постійно дотримуватись Правил торгівлі на ринку Потіївської сільської територіальної громади.

          При внесенні змін чи доповнень до нормативно-правових актів вищої юридичної сили до Правил торгівлі на ринках Потіївської сільської територіальної громади вноситимуться відповідні зміни або буде прийнятий новий регуляторний акт в установленому порядку.

 

 

 

           8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

 

            Головним показником результативності даного регуляторного акту є відсутність порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і споживачами) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

  

           9. Заходи відстеження результативності нормативно-правового акту.

             Здійснення спільних з контролюючими службами періодичних перевірок ринків з питань виконання суб’єктами господарювання вимог Правил торгівлі на ринках Потіївської громади, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за даними земельно-архітектурного відділу Потіївської сільської ради та старост старостинських округів.

 Базове відстеження результативності дії даного регуляторного акту буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

 Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

 Періодичні відстеження будуть здійснюватися кожні 3 роки після проведення повторного.

 На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акту або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

Начальник фінансового

відділу                                                                     Лариса ХАРЧЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора