АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік”

Дата: 22.06.2023 12:15
Кількість переглядів: 105

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік ” розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету Потіївської сільської ради. 

Регуляторний орган: Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області.

Розробник: Фінансовий відділ Потіївської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Контакти: тел. +380961700530. 

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

         Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилаються у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Радомишльська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, відноситься до виключної компетенції місцевої ради.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для Потіївської сільської територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати транспортного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Потіївської сільської територіальної громади.

Питання залучення транспортного податку пропонується шляхом ухвалення рішення Потіївської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Потіївською сільською радою рішення “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік”.

         Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплатою транспортного податку, поповнити бюджет Потіївської сільської територіальної громади, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури громади.

         На обліку стоїть 0 платників транспортного податку з них: 0 платників фізичні особи (громади) та 1 платник – юридична особа. Згідно законодавства проєкт рішення має вплив для даної категорії платників.

Враховуючи, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом України та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятися виходячи з норм Податкового кодексу України у фіксованому розмірі – 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування обсяг надходжень до бюджету не зміниться, тому втрати не розраховуються.

         У разі неприйняття рішення Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік Потіївська сільська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

         Транспортний податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством транспортний податок є джерелом надходження загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню територіальної громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення ставок транспортного податку згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу І Загальні положення Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів.

 У разі, якщо Потіївська сільська рада у термін до 15 липня не прийме та не оприлюднить рішення про встановлення ставки транспортного податку призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки.   

Приведення рішення до вимог чинного податкового законодавства України.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення Потіївської  сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є:

 • встановлення розміру ставки транспортного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України;
 • отримання до бюджету Потіївської сільської територіальної громади податкових надходжень від сплати транспортного податку;
 • забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;
 • забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1.

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки  будуть порушуватися вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

Прийняття рішення “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік”

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

 

Обсяг надходжень до бюджету сільської територіальної громади не зміниться, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету Потіївської сільської територіальної громади   від сплати транспортного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості для Потіївької  сільської ради для вирішення соціальних потреб та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Альтернатива 2

Виділення коштів з бюджету Потіївської сільської ради територіальної громади на програму соціального, економічного та культурного розвитку громади.

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

0

 

0

 

0

 

 

1

 

1

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату податку не зміняться.

Альтернатива 2

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату податку не зміняться.

                 

 

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

         4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

         3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

         2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Згідно підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Податкового кодексу України  у фіксованому розмірі 25 000 грн. за кожен об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади буде змінюватись лише за умови збільшення об’єктів оподаткування, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

3

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть).

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Потіївською сільською радою вимог податкового законодавства.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку). Транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Податкового  кодексу України у фіксованому розмірі 25 000 грн. за кожен об’єкт оподаткування.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку. Потіївська сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади буде змінюватися лише за умови збільшення об’єктів оподаткування, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

До бюджету Потіївської сільської ради надійдуть додаткові кошти від сплати транспортного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо);

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, порушуються норми чинного податкового законодавства

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо).

 

            Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення ставок транспортного податку, що дасть змогу не порушувати вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставки транспортного податку. В рішенні визначено платників  податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк та порядок сплати податку.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядуються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому порядку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Розробка проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставок транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2024 рік” та Аналізу регуляторного впливу до нього.
 2. Інформування платників транспортного податку щодо встановлених ставок.
 3. Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.
 4. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідальності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 6. Прийняття рішення на пленарному засіданні сільської ради.
 7. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку на офіційному сайті Потіївської сільської ради.
 8. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

         Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначеним Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

 

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, регуляторний акт буде діяти починаючі з 01.01.2024 року. У разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

VII. Визначення показників результативності дії

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень транспортного податку, до  бюджету територіальної громади, пов’язаний з дією акта, грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

 

Назва показника

2022

2023 рік

2024рік

1

2

3

4

Надходження коштів до бюджету Потівської сільської територіальної громади від сплати  транспортного податку  (тис. грн.)

25,000

6,250

тис.грн.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

1

1

 

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

години

години

години

Розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Статистичні

- інформація Фінансового відділу Потіївської сільської ради.

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

         Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

         У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету Потіївської сільської ради та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Начальник  фінансово відділу                            Лариса ХАРЧЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора