Інформація по ВАУЧЕРАХ

Дата: 27.04.2023 15:28
Кількість переглядів: 158

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207

 

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 249 від 21.03.2023}

{У тексті Порядку слова “територіальний орган” у всіх відмінках замінено словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}

{У тексті Порядку слова “навчальний заклад” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм видачі міжрегіональними, регіональними центрами зайнятості, їх філіями, а також Київським міським, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) (далі - центри зайнятості) деяким категоріям громадян ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 30.09.2015№ 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 249 від 21.03.2023}

Ваучери видаються одноразово:

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1096 від 30.09.2022}

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанов КМ № 310 від 10.04.2019№ 191 від 10.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1096 від 30.09.2022}

особам з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

особам, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

2. Терміни “ваучер”, “перепідготовка”, “підвищення кваліфікації” і “спеціалізація” використовуються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”“Про професійну (професійно-технічну) освіту”“Про фахову передвищу освіту”“Про освіту” та “Про вищу освіту”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями (далі - навчання).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014; в редакції Постанови КМ № 206 від 03.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

4. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - заклади освіти).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 30.09.2015№ 263 від 11.04.2018№ 206 від 03.03.2020№ 191 від 10.03.2021}

5. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6. Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

7. Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву за формою згідно з додатком 1, а також пред’являє:

паспорт громадянина України;

документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності);

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особи, зазначені в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, пред’являють також трудову книжку (у разі наявності) або дублікат трудової книжки (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній чи відсутності відомостей про трудову діяльність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка про прийняття та звільнення з роботи, видана за місцем роботи чи архівною установою, або цивільно-правовий договір, або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається відповідна довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, в якому особа перебуває на обліку, або військовою частиною (закладом спеціалізованої освіти військового профілю, військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти тощо), де особа проходила службу (за наявності).

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 1 цього Порядку, пред’являють також посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та подають у разі потреби копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копію довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Особи, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цього Порядку, подають також відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав.

Особи, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 цього Порядку, подають також відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Особи, зазначені в абзаці восьмому пункту 1 цього Порядку, подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та за бажанням - індивідуальну програму реабілітації.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому пункту 1 цього Порядку, подають також індивідуальний реабілітаційний план та копію висновку лікарсько-консультативної комісії державного чи комунального закладу охорони здоров’я або довідки військово-лікарської комісії, або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

З документів, інформація щодо яких відсутня в державних реєстрах, центром зайнятості у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються підписом особи.

У разі подання заяви в електронній формі особа додає до заяви електронні копії документів.

Інформація, зазначена в заяві, подається та оброблюється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

{Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 342 від 13.08.2014№ 249 від 21.03.2023}

8. Центр зайнятості проводить звірення відомостей про страховий стаж особи з 1 січня 2011 р. з даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дані про страховий стаж особи за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 р. звіряються з даними реєстру застрахованих осіб зазначеного Державного реєстру, поданими Пенсійним фондом України.

Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. проводиться на підставі документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

9. Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Підставами для відмови у видачі ваучера є недотримання умов, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком 2.

{Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

10. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється закладами освіти відповідно до законодавства.

11. Договір про навчання укладається між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 408 від 27.05.2020}

12. Заклад освіти протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання подає центру зайнятості, який видав ваучер, завірену належним чином копію такого договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок закладу освіти для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, копії ліцензії на освітню діяльність, свідоцтва про атестацію закладу освіти або сертифіката про акредитацію освітньої програми (за наявності), відривну частину ваучера з відміткою про прийняття на навчання.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

13. Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, покладається на заклад освіти.

Заклад освіти інформує центр зайнятості, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми щомісяця (у разі навчання за денною та вечірньою формою) і після закінчення екзаменаційної сесії (у разі навчання за заочною, дистанційною, екстернатною формою).

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

14. Центр зайнятості здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, оплату навчання та проводить протягом 30 календарних днів після отримання закладом освіти коштів звірення взаєморозрахунків з ним.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

15. У разі порушення особою умов договору про навчання заклад освіти повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення центру зайнятості, який видав ваучер.

16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання заклад освіти подає протягом п’яти робочих днів центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає протягом трьох робочих днів таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання. Заклад освіти протягом п’яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Поважними причинами дострокового припинення особою навчання вважаються:

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю);

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

17. Заклад освіти подає протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії договору про навчання центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про відрахування особи з закладу освіти у зв’язку із закінченням навчання.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

18. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Примітка. Обчислення страхового стажу за період з 1 липня 2000 р. здійснюється з дня запровадження обміну даними між Пенсійним фондом України та державною службою зайнятості про страховий стаж осіб за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 року.

{Порядок доповнено приміткою згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015} 

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2023 р. № 249)

ЗАЯВА
про надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014№ 779 від 30.09.2015№ 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 408 від 27.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023}

Додаток 2
до Порядку

ВАУЧЕР

{Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Постановою КМ № 249 від 21.03.2023} 

{Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, втратив чинність на підставі Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

Список відповідальних осіб в закладах освіти щодо видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Назва закладу освіти

Відповідальна особа за роботу з ваучерами у закладі освіти

Посада

Мобільний телефон, електронна пошта

Поліський національний університет

Вербельчук Сергій Петрович

Відповідальний секретар приймальної комісії

mail@polissiauniver.edu.ua

 

0972116829

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

Степанчук Вікторія Вікторівна

Завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів

Ztims.courses@gmail.com

0673271784

Державний університет «Житомирська політехніка»

Кучменко Віталій Олександрович

Завідувач центру сертифікації, атестації та освітніх інновацій Державного університету «Житомирська політехніка»

kuchmenko.vitalii@ztu.edu.ua

 

80679639627

 

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Чумак Володимир Валентинович

Проректор з навчально- методичної та виховної роботи

zu@zu.edu.ua

 

(0412)431067

ДНЗ «Житомирське вище професійне  технологічне училище»

Шевченко Тетяна Петрівна

старший майстер

zvptu@ukr.net

0974982056

ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.Житомира»

Бронецька Галина Федорівна

методист

galinabronetska@ukr.net

 

0975709987

Баранівський професійний ліцей

Шляхова Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

barlic@ukr.net

 

0673096686

 

Бердичівський професійний будівельний ліцей

Зданевич Лариса Макарівна

Заступник директора

larisazdanevich@ukr.net

 

0971124387

Головинське вище професійне училище нерудних технологій

Заруцька Таїса Адамівна

Заступник директора

gypunt@ukr.net

 

0674063930

ДНЗ «Новоград -Волинське вище професійне училище»

Шпіль Алла Ульянівна

Старший майстер

nvvpu@ukr.net

 

0963995600

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира

Любченко Людмила Вікторівна

Заступник директора з навчально- виробничої роботи

grant979@gmail.com

 

0975301111

Професійно-технічне училище №4

м. Бердичева

Тарасюк Степан Миколайович

Т в. о директора

mega-bmashbud@ukr.net

 

0965743998

ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.Житомир

Ткачук Валентина Петрівна

Заступник директора з НВР

zvpusd@ukr.net

 

0984594131

ТОВ «Технічний ліцей»

Рудніцький Леонід Людвикович

Директор

director.tov@gmail.com

 

0674101215

ПП «Фобос»

Лех Вячеслав Анатолійович

Викладач

lexsla@ukr.net

 

0636829004

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»

Гриценко Ірина Валентинівна

Начальник навчального центру

tty_nvc@ukr.net

 

0688431758

ПЕРЕЛІК
 професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер (максимальна вартість 26840 грн.)

Найменування професії, спеціальності

Код професії, спеціальності*

Заклади освіти Житомирської області, які мають ліцензії на перепідготовку та підвищення кваліфікації за робітничими професіями та у сфері вищої освіти

1

2

 

бджоляр

6123

 

верстатник широкого профілю

8211

 

взуттьовик з ремонту взуття

7442

 

водій автотранспортних засобів**

8322

Овруцький професійний ліцей (кат С п/к)

ТОВ «Технічний ліцей» (С, Д, Е п/кв)

водій навантажувача

8334

 

водій трамвая

8323

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (ПК)

водій тролейбуса

8323

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (п/кв) (ПК)

екстрений медичний технік

5132

 

електрогазозварник

7212

ПТУ №4 м.Бердичева (ПП, ПК)

Головинське вище професійне училище нерудних технологій (ПП)

закрійник

7435

Центр легкої промисловості та Побутового обслуговування населення м.Житомира (ПК)

зварник

7219

 

кондитер

7412

 

кухар

5122

ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» (ПП, ПК)

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПП, ПК)

Головинське вище професійне училище нерудних технологій (ПП)

ТОВ «Технічний ліцей» (ПП)

ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.Житомира»  (ПП, ПК)

 

машиніст автогрейдера

8332

 

машиніст дорожньо-будівельних машин

8339

 

монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПП, ПК)

Бердичівський професійний будівельний ліцей (ПП, ПК)

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

 

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

 

плодоовочівник

6111

 

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

 

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7129

 

робітник фермерського господарства

6131

ТОВ «Технічний ліцей» (ПП)

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПК)

столяр будівельний

7124

Бердичівський професійний будівельний ліцей (ПП, ПК)

ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище» (ПП, ПК)

тракторист

8331

 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

Баранівський професійний ліцей А1 (ПП, ПК)

ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище» (А2, В1 (ПК) Д1, G1, G2, Н (ПП))

ТОВ «Технічний ліцей» (В1, А2, В1+А2 ПК)

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (А1, Д1, G1, G2 ПК)

Головинське вище професійне училище нерудних технологій (А1, А2, Д1, G1, G2 ПП)

 

верстатник деревообробних верстатів

7423

 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

ПТУ №4 (ПП, ПК)

кравець

7433

ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.Житомира» (ПП)

ТОВ «Технічний ліцей» (ПП, ПК)

Центр легкої промисловості та Побутового обслуговування населення м.Житомира (ПК)

лицювальник-плиточник

7132

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира

Бердичівський професійний будівельний ліцей

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

8332

 

машиніст екскаватора

8111

 

машиніст крана автомобільного

8332

Головинське вище професійне училище нерудних технологій (ПП)

монтажник систем утеплення будівель

7129

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПП, ПК)

Бердичівський професійний будівельний ліцей (ПП, ПК)

оператор верстатів з програмним керуванням

8211

 

охоронник

5169

ПП «ФОБОС» (ПК)

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

 

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

Головинське вище професійне училище нерудних технологій (ПП)

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПП, ПК)

слюсар-ремонтник

7233

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира (ПП, ПК)

слюсар-сантехнік

7136

 

фрезерувальник

8211

 

токар

8211

 

швачка

7436

ТОВ «Технічний ліцей» (ПП)

автомобільний транспорт

274

 

агрономія

201

Поліський національний університет

архітектура та містобудування

191

 

будівництво та цивільна інженерія

192

 

ветеринарна медицина

211

Поліський національний університет

геодезія та землеустрій

193

 

готельно-ресторанна справа

241

 

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

 

захист і карантин рослин

202

Поліський національний університет

інженерія програмного забезпечення

121

Державний університет «Житомирська політехніка»

комп’ютерна інженерія

123

 

медицина

222

 

медична психологія

225

 

медсестринство

223

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

менеджмент***

073

 

професійна освіта (за спеціалізаціями)

015

 

психологія

053

Державний університет «Житомирська політехніка»

Поліський національний університет

Житомирський державний університет ім.. Івана Франка

середня освіта (за предметними спеціальностями)****

014

Житомирський державний університет ім.. Івана Франка

системний аналіз

124

 

соціальне забезпечення

232

 

соціальна робота

231

 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Поліський національний університет

технології медичної діагностики та лікування

224

 

харчові технології

181

 

фармація, промислова фармація

226

 

фізична терапія, ерготерапія

227

 

кібербезпека

125

 

__________
 * Код професії згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
 Код спеціальності згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
 ** Для здобуття професії «Водій автотранспортних засобів» для керування транспортними засобами категорій С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE.
 *** Для здобуття кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
 **** Для здобуття кваліфікацій «Вчитель математики», «Вчитель фізики», «Вчитель хімії», «Вчитель української мови і літератури».

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора