ІНФОРМАЦІЯ по МІКРОГРАНТАХ

Дата: 27.04.2023 15:23
Кількість переглядів: 91

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Фото без опису

 

 

ПОРЯДОК
надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей

1. Цей Порядок визначає умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - грант) за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) та коштів, що надходять на рахунок “Фонд підтримки малого та середнього бізнесу” Мінекономіки, відкритий у Національному банку.

Метою надання гранту є створення або розвиток власного бізнесу отримувачем, а також забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти:

Фонду за таким напрямом видатків, як мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу з метою сприяння зайнятості населення;

що надходять на рахунок “Фонд підтримки малого та середнього бізнесу” Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються внески від фізичних та юридичних осіб приватного та/або публічного права у національній та іноземній валюті як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.

Надання передбачених цим Порядком грантів може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів. З метою спільного надання державної підтримки, передбаченої цим Порядком і регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, Державний центр зайнятості укладає договори про співробітництво з відповідними місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, в яких визначаються основні умови виконання зазначених регіональних та місцевих програм.

2. Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.

Державним центром зайнятості за бажанням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, зокрема зареєстрованих безробітних, може організовуватися професійне навчання з питань організації та провадження підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду відповідно до законодавства.

3. У цьому Порядку слід розуміти:

під суб’єктом господарювання - суб’єкта мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізичну особу - підприємця або юридичну особу) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки;

під учасником бойових дій - фізичну особу у значенні, наведеному в пунктах 21119-24 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

під особою з інвалідністю внаслідок війни - фізичну особу у значенні, наведеному в пунктах 14711-13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

під членами сім’ї - дружину або чоловіка учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

4. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не перевищує:

250 тис. гривень для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни або для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа - підприємець, у разі зобов’язання створити одне робоче місце після отримання гранту та працевлаштувати одного найманого працівника на умовах, визначених цим Порядком;

500 тис. гривень для члена сім’ї у разі зобов’язання створити два робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати двох найманих працівників на умовах, визначених цим Порядком;

1000 тис. гривень для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа - підприємець, строк реєстрації якої становить не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту (далі - заява), у разі зобов’язання створити чотири робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати чотирьох найманих працівників на умовах, визначених цим Порядком, з яких не менше двох є учасниками бойових дій та/або особами з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі до 500 тис. та 1000 тис. гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у такому співвідношенні: 70 відсотків вартості проекту - за рахунок гранту, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Грант надається частинами, розмір яких не перевищує 250 тис. гривень в межах загальної суми гранту.

5. Гранти надаються для покриття витрат на провадження господарської діяльності за такими напрямами:

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього АТ “Ощадбанк” відповідно до договору застави);

закупівля ліцензійного програмного забезпечення (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 відсотків розміру гранту);

закупівля свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин та птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 70 відсотків розміру гранту);

послуги з маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру гранту);

плата за оренду нежитлового приміщення (такі витрати повинні становити не більше 25 відсотків розміру гранту);

плата за оренду обладнання (такі витрати повинні становити не більше 30 відсотків розміру гранту);

придбання на умовах лізингу обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 відсотків загального розміру гранту);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

6. Надання грантів за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Державним центром зайнятості в межах обсягу коштів, передбачених у бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через АТ “Ощадбанк” (далі - уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості.

Надання грантів за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки через уповноважений банк у межах залишку коштів на рахунку “Фонд підтримки малого та середнього бізнесу” Мінекономіки, відкритому у Національному банку, на підставі рішень Державного центру зайнятості, включених ним до подання про надання грантів, внесеного до Мінекономіки (далі - подання) відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості.

7. Виплата грантів отримувачам за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку, за рішеннями про надання грантів, прийнятими Державним центром зайнятості, здійснюється з окремого рахунка 3554 “Рахунки державних цільових фондів”, відкритого в Казначействі для обслуговування коштів Фонду (далі - рахунок Фонду), в межах обсягу коштів, передбачених у бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через уповноважений банк відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості.

Для надання грантів отримувачам за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку, Мінекономіки відкриває в Казначействі спеціальний реєстраційний рахунок (далі - рахунок Мінекономіки).

8. Заяву подають такі отримувачі:

громадяни України з числа осіб, визначених в абзацах третьому - п’ятому пункту 3 цього Порядку;

фізичні особи - підприємці - громадяни України з числа осіб, визначених в абзацах третьому та п’ятому пункту 3 цього Порядку;

які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України та територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними або недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.

Заява, що подається членом сім’ї, повинна бути погоджена з дружиною або чоловіком отримувача.

9. Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу отримувача.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Погодження заяви, що подається членом сім’ї, здійснюється дружиною або чоловіком отримувача шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Невід’ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.

Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.

Мінекономіки встановлює кінцеві строки подання заяв у межах календарного року та визначає граничну суму грантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку, про що інформує Державний центр зайнятості.

Уповноважений банк формує перелік заяв, а також забезпечує його зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Грант надається отримувачу один раз.

10. У заяві зазначаються такі відомості про отримувача:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

3) серія та/або номер паспорта;

4) дата народження;

5) контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

6) реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (у разі, коли отримувачем є член сім’ї);

7) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (у разі, коли отримувачем є член сім’ї);

8) контактні дані учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (адреса електронної пошти) (у разі, коли отримувачем є член сім’ї);

9) дата реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для фізичної особи - підприємця);

10) адреса місця реєстрації (для фізичної особи - підприємця);

11) основний вид економічної діяльності (для фізичної особи - підприємця);

12) задеклароване (зареєстроване) місце проживання;

13) місцезнаходження юридичної особи (у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи);

14) відомості про освіту;

15) сімейний стан;

16) відомості про дітей;

17) кількість непрацюючих членів сім’ї (середньомісячні витрати);

18) стаж роботи за останнім місцем роботи;

19) відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;

20) відомості про юридичну особу (у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи):

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

21) відомості про корпорацію (у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи):

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

22) місце провадження діяльності;

23) відомості про фінансові показники:

розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);

вид доходу;

банківські послуги;

кредити в банках;

місячний платіж за всіма поточними кредитами (гривень);

24) відомості про активи у власності;

25) сума запиту (гривень);

26) щомісячна планова виручка;

27) запланована кількість новостворених робочих місць;

28) очікувана рентабельність бізнесу (відсотків);

29) відсоток власних коштів у проекті (гривень);

30) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (гривень);

31) період окупності проекту (років);

32) потенційна кількість споживачів;

33) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;

34) цільове призначення;

35) ефект або вплив від отриманої допомоги на господарську діяльність, а також місцеву економіку/громаду в регіоні, в якому провадиться господарська діяльність;

36) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);

37) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб - підприємців).

11. Державний центр зайнятості для надання грантів за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку, подає до Казначейства платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в уповноваженому банку для забезпечення супроводження видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача).

Мінекономіки для надання грантів за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку, на підставі подання вносить до Казначейства подання та платіжну інструкцію на перерахування коштів для надання гранту з рахунка Мінекономіки на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача.

Уповноважений банк в установлених порядку та строки перераховує кошти на рахунки отримувачів згідно з договорами про взаємодію, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

У разі надання гранту на умовах співфінансування перерахування коштів гранту здійснюється після здійснення отримувачем переказу усієї суми коштів своєї частки співфінансування, визначеної відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 цього Порядку, на рахунок отримувача.

Грант надається у безготівковій формі.

12. Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади у встановленому законодавством порядку.

13. Під час формування заяви засобами Порталу Дія відомості отримуються/підтверджуються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиного державного реєстру ветеранів війни (для верифікації інформації про наявність статусу ветерана війни).

14. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.

15. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:

уповноваженому банку у формі переліку відомостей відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком;

Державному центру зайнятості шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”“Про захист персональних даних”“Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

16. Рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку, яка містить результати перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості. Порядок обміну документами між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості визначається договорами про взаємодію, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

17. Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів для прийняття рішень Державним центром зайнятості визначаються Мінекономіки.

Якщо необхідну кількість балів набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума грантів відповідно до абзацу шостого пункту 9 цього Порядку, гранти надаються отримувачам з найбільшою кількістю балів. Решта заявок автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для прийняття рішення про видачу гранту використовуються результати першої оцінки заяви.

18. Відбір заяв проводиться на постійній основі відповідно до переліку заяв, сформованого уповноваженим банком.

Після формування переліку заяв, перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, уповноважений банк надсилає їх до Державного центру зайнятості в електронній формі для подальшої передачі регіональному центру зайнятості. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду з отримувачем та надсилає її результати до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості забезпечує прийняття рішень про надання грантів та інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договорів про взаємодію, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, за критеріями, визначеними Мінекономіки.

Перевірка ділової репутації проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:

корупційні дії;

наявність судових справ, зокрема кримінальних проваджень, в яких отримувач є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим;

відкриті виконавчі провадження, в яких отримувач є боржником;

наявність справи про банкрутство;

наявність податкового боргу;

арешт майна;

шахрайство;

санкційні списки.

Перевірка відомостей, зазначених у заяві, проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки.

Заяви, які за результатами перевірки уповноваженим банком ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, підлягають подальшому розгляду Державним центром зайнятості.

Регіональним центром зайнятості під час проведення співбесіди з отримувачем виставляються бали відповідно до критеріїв, визначених Мінекономіки, від 0 до 50.

Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, виставлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового балу.

До розгляду Державним центром зайнятості для прийняття рішення про надання гранту допускаються отримувачі, які набрали підсумковий бал не менше 130.

Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу у наданні гранту з таких підстав:

невідповідність отримувача вимогам пунктів 3 та/або 8 цього Порядку;

набрання за результатами перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, проведеної уповноваженим банком, 98 та менше балів;

набрання підсумкового балу менше 130;

непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації бізнес-плану;

негативна ділова репутація хоча б за одним із критеріїв перевірки ділової репутації;

подання заяви отримувачем, який вже отримав грант відповідно до цього Порядку;

отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;

відмова від співбесіди, зокрема непогодження отримувачем запланованої дати та часу проведення співбесіди протягом двох днів після повідомлення регіональним центром зайнятості про таку дату та час;

відсутність та/або невідповідність у бізнес-плані напрямів витрат, передбачених пунктом 5 цього Порядку, видатків на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі отриманого гранту;

ненадання доопрацьованого бізнес-плану протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п’яти платників податків.

У разі відсутності підстав для відмови у наданні гранту Державний центр зайнятості ухвалює рішення, яке оформляється наказом, про надання грантів отримувачам, які набрали найбільшу сукупну кількість балів, у межах наявної граничної суми грантів, визначеної Мінекономіки.

Про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні гранту отримувачам повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі Дія.

У разі коли отримувач не є фізичною особою - підприємцем, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення про надання гранту зареєструватися як суб’єкт господарювання, укласти договір про надання гранту (далі - договір гранту) за формою, встановленою Мінекономіки, та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка.

У разі коли отримувачем є фізична особа - підприємець, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення про надання гранту укласти договір гранту та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка.

Уповноважений банк протягом двох робочих днів повинен відкрити рахунок отримувачу або повідомити отримувачу про відмову в його відкритті.

У разі коли отримувачем не виконані вимоги щодо реєстрації суб’єкта господарювання та/або підписання договору гранту та/або не подано пакет документів для відкриття рахунка в уповноваженому банку у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання гранту скасовується Державним центром зайнятості.

Питання щодо скасування рішення про надання гранту може бути переглянуте Державним центром зайнятості за заявою отримувача, поданою у довільній формі, з обґрунтуванням причин недотримання строків, визначених цим пунктом, підтверджених документально, зокрема у разі хвороби, внаслідок дій третіх осіб.

Державний центр зайнятості подає уповноваженому банку інформацію про прийняті рішення.

Інформація щодо отримання гранту отримувачами передається Державним центром зайнятості до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Взаємодія розпорядника та держателя Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Державного центру зайнятості здійснюється відповідно до регламенту функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни, затвердженого Мінветеранів за погодженням з Державним центром зайнятості.

У разі коли за результатом розгляду бізнес-плану є необхідність його доопрацювання отримувачем, регіональний центр зайнятості повертає такий бізнес-план для доопрацювання отримувачу та переносить його розгляд на наступний період у межах встановленого кінцевого строку за результатами доопрацювання. Не є підставою для повернення бізнес-плану наявність орфографічних, синтаксичних, граматичних помилок, що не спотворюють змісту бізнес-плану.

Доопрацьований бізнес-план подається отримувачем протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія. У разі неподання доопрацьованого бізнес-плану у строки, визначені цим абзацом, Державним центром зайнятості приймається рішення про відмову у наданні гранту.

Доопрацювання бізнес-плану може бути здійснено отримувачем один раз.

19. Для отримання гранту отримувач, який є фізичною особою - підприємцем, укладає з Державним центром зайнятості договір гранту. Договір гранту укладається у відділенні уповноваженого банку у формі заяви про приєднання.

У разі коли отримувач не є фізичною особою - підприємцем, договір гранту з Державним центром зайнятості укладається суб’єктом господарювання, зареєстрованим таким отримувачем.

У разі отримання гранту на умовах співфінансування отримувач самостійно протягом 30 календарних днів після укладення договору гранту здійснює переказ усієї суми коштів своєї частки співфінансування, визначеної відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 цього Порядку, на рахунок отримувача.

У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом четвертим цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Державному центру зайнятості про необхідність його поповнення коштами гранту відповідно до договорів про взаємодію, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

У договорі гранту обов’язково зазначаються цілі використання гранту згідно з пунктом 5 цього Порядку, графік перерахування суми гранту частинами на рахунок отримувача, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманого гранту.

Обов’язковою умовою договору гранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача робочих місць залежно від розміру гранту, визначеного пунктом 4 цього Порядку, та працевлаштування на них осіб на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати таким особам у розмірі, не меншому встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати, на строк не менш як на 24 місяці протягом 36-місячного періоду.

Для виконання обов’язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості за місцем укладення договору гранту інформують отримувача про необхідність укомплектування робочих місць насамперед особами з числа зареєстрованих безробітних.

У разі відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені отримувачем, комплектування таких робочих місць здійснюється отримувачем самостійно.

У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу четвертого цього пункту, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця працевлаштовуються інші особи.

Отримувач протягом п’яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах цього Порядку, зобов’язаний повідомити відповідному центру зайнятості про комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних.

У разі відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах цього Порядку, протягом п’яти днів з дня отримання повідомлення комплектування таких робочих місць здійснюється отримувачем самостійно протягом двох тижнів.

У разі нездійснення переказу отримувачем своєї частки співфінансування відповідно до абзацу третього цього пункту рішення про надання гранту скасовується.

У разі невиконання обов’язкової умови договору гранту щодо створення отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та непрацевлаштування на них осіб відповідно до умов цього Порядку сума гранту протягом одного місяця після закінчення такого строку повертається отримувачем у повному обсязі на рахунок, з якого здійснюється перерахування гранту.

У разі невиконання обов’язкової умови договору гранту щодо створення робочих місць залежно від розміру гранту у строк не менш як 24 місяці протягом 36-місячного періоду отримувач зобов’язаний повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, працевлаштованих на умовах цього Порядку.

У разі розірвання договору гранту до завершення трирічного періоду з дня зарахування коштів на рахунок отримувача такий отримувач зобов’язаний протягом одного місяця повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими на дату розірвання договору гранту податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченим за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників.

Відповідні рішення про повернення гранту приймаються регіональними центрами зайнятості.

Отримувач здійснює повернення гранту уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому виявлено невиконання обов’язкової умови договору гранту, на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, з якого здійснювалося перерахування гранту.

Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначений грант на рахунок:

Фонду - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку;

Мінекономіки - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку.

Неповернутий отримувачем грант стягується з нього відповідно до вимог законодавства.

У разі реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) суб’єкта господарювання, утвореного отримувачем, усі права та обов’язки, що виникають згідно з цим Порядком та договором гранту, переходять до його правонаступника.

У разі поділу або ліквідації суб’єкта господарювання, утвореного отримувачем, повернення гранту здійснюється у межах та відповідно до законодавства.

Отримувач зобов’язаний попередити центр зайнятості за місцем укладення договору гранту про намір реорганізації, ліквідації суб’єкта господарювання, утвореного ним.

20. Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості (далі - центр зайнятості) здійснює моніторинг та контроль за виконанням умов договору гранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, не рідше одного разу на шість місяців протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача.

Для здійснення моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту отримувачем центр зайнятості може залучати відповідні центральні та/або місцеві органи виконавчої влади.

У разі неможливості встановлення факту цільового використання гранту або його частини або встановлення факту нецільового використання гранту або його частини під час здійснення центром зайнятості моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту отримувач зобов’язаний протягом одного місяця повернути грант або його частину на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, з якого здійснювалося перерахування гранту.

Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначений грант на рахунок:

Фонду - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку;

Мінекономіки - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку.

Неповернутий отримувачем грант стягується з нього відповідно до вимог законодавства.

У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі виконання пунктів 19 і 20 цього Порядку сума гранту, який отримувач зобов’язаний повернути за рішенням центру зайнятості, вважається заборгованістю, стягнення якої здійснюється у судовому порядку.

Судові витрати на проведення позовної роботи здійснюються за рахунок коштів:

Фонду - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку;

Мінекономіки - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку.

Державний центр зайнятості подає щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, Мінекономіки звіт щодо виконання отримувачами умов договору гранту, який містить інформацію про кількість отримувачів, суми наданих відповідно до цього Порядку грантів, кількість найманих працівників, а також суми сплачених податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано гранти.

Для виконання умов цього Порядку інформація подається:

щодо сум сплачених податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами - ДПС за запитом Державного центру зайнятості. Форма подання такої інформації встановлюється Державним центром зайнятості разом з ДПС;

про працевлаштування осіб на нові робочі місця - Пенсійним фондом України. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку;

про день зарахування коштів на рахунок отримувача - уповноваженим банком відповідно до договорів про взаємодію, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

21. Центр зайнятості надає інформаційну підтримку з питань провадження господарської діяльності та здійснює супроводження отримувачів, які отримали грант, шляхом проведення регулярного навчання, організації груп взаємної підтримки для отримувачів тощо. Для організації навчання отримувачів центр зайнятості залучає представників Держмитслужби, ДПС, Держпраці, міжнародні організації тощо для надання відповідних консультацій.

22. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або використання гранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох робочих днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на рахунок:

Фонду - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Порядку;

Мінекономіки - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абзацом п’ятим пункту 1 цього Порядку.

Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.

Невикористаний залишок коштів на рахунку уповноваженого банку, передбачений для надання грантів, повертається на рахунок Фонду відповідно до абзацу другого цього пункту або на рахунок Мінекономіки відповідно до абзацу третього цього пункту.

Залишок коштів на рахунку уповноваженого банку, незарахованих на рахунок отримувача у зв’язку із закриттям рахунка та/або розірванням договору гранту, повертається на рахунок Фонду відповідно до абзацу другого цього пункту або на рахунок Мінекономіки відповідно до абзацу третього цього пункту у строки, визначені договорами взаємодії, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

Залишок коштів на рахунку Мінекономіки на кінець бюджетного періоду зберігається Казначейством на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

23. Для оплати витрат на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку та встановлені в договорі гранту, отримувач подає до уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений між отримувачем і постачальником (лізингодавцем, продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо.

Оплата витрат здійснюється уповноваженим банком на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку та встановлені в договорі гранту, на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

До бізнес-плану, який є невід’ємним додатком до договору гранту, в межах наданої суми гранту отримувачем можуть бути внесені зміни після їх затвердження рішенням Державного центру зайнятості.

У разі збільшення вартості предмета договору з постачальником (продавцем) може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру гранту отримувача згідно з рішенням про надання гранту. У такому випадку отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до уповноваженого банку та відповідного регіонального центру зайнятості.

У разі зміни цільового призначення отримувач звертається до Державного центру зайнятості з відповідною заявою, викладеною в довільній формі, з обґрунтуванням зміни цільового призначення гранту. Комісія Державного центру зайнятості на засіданні приймає рішення, про що інформує отримувача шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти. Державний центр зайнятості повідомляє уповноваженому банку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про зміну цільового призначення.

Оплата витрат може бути проведена кільком постачальникам (продавцям) у межах граничного розміру гранту.

Зміни до бізнес-плану викладаються в додатковій угоді до договору гранту.

24. Надання гранту отримувачу може здійснюватися разом з наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 229.

25. Відкриття і закриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням гранту, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

26. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

27. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

28. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023}


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора