ЗВІТ про виконану роботу виконавчих органів влади та комунальних установ за 2022 рік по Потіївській сільській територіальній громаді

Дата: 22.02.2023 15:57
Кількість переглядів: 264

Фінансовий відділ Потіївської сільської ради

Фінансовий відділ Потіївської сільської ради утворений 03.12.2021 року для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів та діє на основі Положення про фінансовий відділ .

Основними завданняи фінансового відділу є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики;
 • організація та координація процесів фінансового та бюджетного планування,забезпечення повноцінного стратегічного та середньострокового бюджетного планування;
 • розроблення проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • представлення прогнозу бюджету та проекту бюджету сільської громади на засіданнях постійних комісій ради та пленарних засіданнях ради;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету сільської ради,координація учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • забезпечення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування місцевої політики,контроль ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • здійснення аналізу та оцінювання виконання місцевого бюджету ,підготовка та представлення звіту про виконання місцевого бюджету;
 • здійснення внутрішнього контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу (в межах компетенції).

У відповідності до завдань, визначених Положенням про фінансовий відділ Потіївської сільської ради та планів роботи,  протягом  2022 року  виконані  основні роботи:

- підготовка лімітних довідок,  витягів  з розпису бюджету, перевірка  кошторисів видатків, планів асигнувань бюджетних установ,  введення їх в АС "Місцеві бюджети", перевірка штатних розписів бюджетних установ на 2022 рік;

- складання та формування річного звіту про  виконання   бюджету  Потіївської сільської територіальної громади за 2021 рік  з додатками, розшифровками, пояснювальними записками та вивантаження до Департаменту фінансів ОДА;

- перевірка звітів про виконання паспортів бюджетних  програм за 2021 рік, сформованих за програмно-цільовим методом;

- формування бюджетних запитів розпорядників коштів на 2023-2025рр. в АІС "Місцеві бюджети" за програмно - цільовим методом (ПЦМ);

- формування бюджету Потіївської сільської ТГ на 2023 рік з додатками  та  затвердження  сільською  радою;

- перевірки  складання паспортів бюджетних установ  на 2022 рік, уточнених  паспортів бюджетних установ на 2022 рік,   аналіз  порівняльних таблиць з поясненнями  щодо відмінностей інформації показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із попереднім паспортом з наступним затвердженням в  АІС  «LOGICA»;

- формування проекту бюджету Потіївської сільської територіальної громади  на 2023 рік та представлення  постійним депутатським комісіям;

           - перевірка  довідок  бюджетних  установ про  внесення змін  до  кошторисних  призначень  на  2022 рік бюджету Потіївської сільської ТГ, введення  в АІС "Місцеві бюджети", формування  витягів про внесення  змін протягом звітного періоду;

- щомісячно підготовка та подання розпису бюджету Потіївської сільської ТГ та уточнених кошторисних призначень до Радомишльського УДКСУ по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

          - щомісячний аналіз  виконання показників  бюджету по  видатках,  потреби в додаткових асигнуваннях;

          - підготовка щомісячних зведень  про  виконання  бюджету  по  доходах, по видатках, довідок про  направлення  бюджетних  коштів на  захищені  та  інші  статті  видатків бюджету;

          - щоденна перевірка лімітів  асигнувань та фінансових зобов’язань розпорядників  та розподіл коштів бюджету, підготовка розпоряджень про виділення коштів із бюджету Потіївської сільської ТГ; забезпечено своєчасне проходження грошових коштів державних субвенцій та коштів загального та спеціального фондів бюджету;

          - підготовка  проектів   рішень та пояснювальних  записок  на  засідання   виконкому,  постійної комісії з питань фінансів,бюджету,планування,соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва, підготовка матеріалів на засідання постійних депутатських  комісій;

- опрацювання і аналіз листів, звернень, звітів та пояснюючих записок установ, підприємств, організацій щодо виконання кошторисів, виділення додаткових асигнувань, підготовка та друк пропозицій відділу по внесенню змін до бюджету,  розподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2022р., аналітичних матеріалів на засідання постійної депутатської комісії  з  питань  фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова І.А.Пташинська) та інших профільних комісій щодо:

 • виконання  бюджету за  2021 рік, І квартал 2022 року, І півріччя  2022 року, 9 місяців 2022 року;
 • внесення змін до бюджету на 2022 рік за рахунок  додаткових міжбюджетних трансфертів, вільних залишків коштів станом на 01.01.2022 року, перерозподілу  планових асигнувань  в межах кошторисних призначень.

Зареєстровано 479 листів вхідної кореспонденції та надано 367 листів та відповідей.

Ведення діловодства, кадрової та бухгалтерської роботи фінансового відділу. Видано 41 наказ по відділу.

Підготовлено проекти з питань, що регулюють бюджетний процес: 14 проектів рішень, які розглянуті на комісії з питань бюджету та затверджені  на сесіях Потіївської сільської ради, 8 проектів рішень затверджені виконавчим комітетом сільської ради.

Сформовано бази платників податків по всіх надходженнях до місцевого бюджету, проводиться оперативний аналіз щоденних надходжень у розрізі податків, зборів та платежів до місцевого бюджету.

Проводиться моніторинг надходжень та ведеться інформаційно-розяснювальна робота з боржниками по сплаті орендної плати за земельні ділянки.

Погоджено 3 електронні висновки ДПС ,7 електронних повідомлень.

Ідентифікація платників податків у розрізі населених пунктів та отримання інформації у розпорядників коштів для проведення аналізу щодо надходжень та видатків в розрізі старостинських округів.

Подано у УДКСУ у Радомишльському районі 9 місячних звітів по бюджетній звітності,3 квартальні звіти,а також 9 місячних звітів по резервному фонду та 3 квартальні по резервному фонду.

Щомісячна звірка уточнення розписів доходів,видатків та джерел фінансування бюджету громади з УДКСУ у Радомишльському районі.

Звіти за I квартал, I півріччя та за 9 місяців 2022 року на веб-порталі e-data.

Подано у Радомишльську ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області 3 квартальні звіти по об’єднаній звітності ПДФО та ЄСВ.

Отримано і опрацьовано 23 бюджетні запити з наданими розрахунками. 

         Розроблено і затверджено наказом фінансового управління від 01.12.2022 №41 План діяльності головного розпорядника  бюджетних  коштів - фінансового відділу Потіївської сільської ради на 2022 рік.

        Розроблено 9 Програм та підготовлено 9 рішень сесії сільської ради про затвердження Програм сільської ради.

Проводилась роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників  без оформлення трудових відносин .

          Проводилась робота з платниками, які мають заборгованість по платежах до місцевого бюджету.

        Проведено видатків по фінансовому відділу за 2022 рік у сумі 960479,30 грн., а саме:

 • оплата праці з нарахуваннями у сумі 624588,24 грн.;
 • використання товарів і послуг у сумі 19643,00 грн.;
 • інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 316248,06 грн.

 

Доходи сільського бюджету за 2022 рік

          Протягом 2022 року до сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 13661021,74 гривень. У порівнянні із уточненим плановим показником (17093826,00 гривень)  надходження зменшилися на  3432804,26 гривень.

          До загального фонду сільського бюджету надійшло 13176072,84  гривень, а саме: 6540022,45 гривень – податку на доходи фізичних осіб, 82443,13 гривень – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, 807,17 гривень – рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення, 34425,15 гривень – акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 1063,12 гривень – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, 2714,29 гривень - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, 22839,00 гривень - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, 220672,75 гривень - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, 553711,34 гривень – земельний податок з юридичних осіб, 3360537,47 гривень – орендної плати з юридичних  осіб, 18743,02 гривень – земельного податку з фізичних осіб, 69196,13 гривень – орендної плати з фізичних осіб, 18750,00 гривень  – транспортний податок з юридичних осіб, 17587,45 гривень – єдиний податок з юридичних осіб, 745322,81 гривень – єдиний податок з фізичних осіб, 537297,54 гривень – єдиного податку з сільськогосподарських виробників, 11207,00 гривень – адміністративні штрафи та інші санкції, 3141,42 гривень – плати за надання інших адміністративних послуг, 12891,97 гривень – надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 11,63 гривень – державного мита, 180701,00 гривень – інших надходжень.

          Разом з тим не виконано заплановані обсяги надходження податку на доходи фізичних осіб у сумі 749977,55 гривень, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 255569,87 гривень, акцизного податку у сумі 16234,85 гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які власниками об’єктів житлової нерухомості у сумі 37285,71 гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які власниками об’єктів нежитлової нерухомості у сумі 12065,00 гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які власниками об’єктів нежитлової нерухомості у сумі 29327,25 гривень, орендної плати з юридичних осіб у сумі 1955224,53 гривень, земельний податок з фізичних осіб у сумі 235056,98 гривень, орендна плата з фізичних осіб у сумі 25803,87 гривень, єдиного податку у сумі 335392,20 гривень. Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду сільського бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 49,6 відсотків та податок на майно – 32,4 відсотка.

          За 2022 рік до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло коштів 484948,90 гривень.

          На території Потіївської сільської територіальної громади зареєстровано 72 фізичні особи-підприємці, які сплачують податки до сільської ради, та 42 юридичні особи, які є платниками податків.

                                                                                                Відділу бухгалтерського обліку та звітності

     По Потіївській сільській раді за 2022 рік  було заключено договорів  з різними організаціями, фізичними особами-підприємцями в кількості 193 шт. В 2021 році 414 шт. Менше на 221 договір. За 2022рік - 70 договорів  за надані послуги, 123 за отримані товари. Ці договори проведено через офіційний майданчик Прозоро.

     Касові видатки  по загальному фонду за 2022 рік по сільській раді проведені на загальну суму 25906543,03грн. В порівнянні з 2021р  менше на 3193081,61 грн.

     По школах проведено касові видатки на оплату заробітної плати обслуговуючого персоналу за рахунок місцевого бюджету на суму 3235099,13грн. В порівнянні з 2021 роком більше на суму 148581,52 грн.

По школах проведено касові видатки вчителів за рахунок освітньої субвенції на суму 9208475,26грн. В порівнянні з 2021р. більше на суму 943753,88 грн.

     По садочках  проведено касові видатки на суму 3133781,82грн. В порівнянні з 2021роком менше на суму 47961,94грн.

     По апарату управління проведено касові видатки на суму 4896142,72.  В порівнянні з 2021роком менше на суму 1039411,31 грн.

     По позашкільній освіті проведено касові видатки на суму 393643,85. В порівнянні з 2021роком більше на суму 13677,11 грн.

     По бібліотеках проведено касові видатки на суму 142615,69. В порівнянні з 2021роком менше на суму 295043,22 грн.

     По клубам  проведено касові видатки на суму 381746,67грн. В порівнянні з 2021роком менше на суму 192927,40 грн.

     По благоустрою населених пунктів проведено касові видатки на суму 895638,86 грн. В порівнянні з 2021роком менше на суму 827504,73 грн.

     По пожежній частині проведено касові видатки на суму 616212,55 грн. В порівнянні з минулим роком більше на суму 53546,63 грн.

     По утриманню доріг  проведено касові видатки на суму 30742,60 грн.В порівнянні з минулим роком менше  на суму 8720,74 грн..

     Оплата житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 8789,12 грн. В порівнянні з минулим роком більше на суму  - 1547,94 грн.

     Оплата соціальних послуг за обслуговування одиноких людей які не здатні до самообслуговування  71633,64 грн.  В порівнянні з минулим роком більше на суму  - 48552,54 грн.

     Пільгове медичне обслуговування - 28336,51 грн. З них безкоштовне зубопротезування 16600 грн., безкоштовні ліки 11739,00 грн. В  2021р -28282,14 грн.

      Компенсація за пільговий проїзд  проведено касові видатки на суму 97496,26 грн. В порівнянні з минулим роком менше на суму 20296,05 грн.

     Надано матеріальної допомоги жителям громади у 2022 р на суму 68500,00 грн. В порівнянні з 2021 р менше на суму 2200,00 грн.

     Оздоровлення дітей у 2022 році не проводилося. У 2021 р було використано коштів на оздоровлення дітей 38400,00 грн.

     Надано коштів на утримання ФАП у 2022р на суму 824776,48 грн. В порівнянні з 2021 р менше на суму 127677,69 грн.

     Надано коштів комунальному господарству у 2022р на суму 531916,86 грн. В порівнянні з 2021 р менше на суму 124517,57 грн..

     Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 2022 р становлять 22127594 грн. В минулому році вони становили 22163340 грн. Менше на 35746,73 грн. у зв’язку з війною. Проплати за надані послуги  та придбані товари проводилися згідно постанови №590  від 9 червня 2021р «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою  в особливому режимі  в умовах воєнного стану». Два рази на місяць проводилося нарахування заробітної плати (аванс) в середньому 160 працівникам. Заробітна плата нараховувалася згідно штатних розписів, згідно умов колективного договору.

Закуплено товарів на суму 920059,98 грн.

Продуктів харчування 119166,15 грн.

Оплачено комунальних послуг - 453477,86 грн.

Видатки на відрядження - 5100,00 грн.

Оплачено водопостачання - 29973,49 грн.

Оплачено за спожиту електроенергію - 289552,60 грн.

Оплачено за спожитий газ - 53294,21 грн.

Оплачено за дрова  - 158528 грн.

Оплачено за навчання  працівників шкіл і садочків – 11310,00 грн.

Поточні  трансферти - 1454189,60 грн.

Соціальні послуги - 193568,86 грн.

     Заборгованості по виплаті заробітної плати, за спожиті енергоносії, за надані соціальні послуги  на 01.01.2023 не має. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 р становить 98956,78 грн. по загальному фонду (за товари та послуги).

     По благодійних внесках надійшло допомоги по школах  на суму  106144,00 грн. - це хромобуки, 109705,80 грн. грошова допомога від «ЮНІСЕФ».

     КУ «Центр надання соціальних послуг» одержано планшет на суму 6465,70 грн.

     По школах надійшло батьківської плати на суму 143844,00 грн. Закуплено продуктів харчування на суму 123474,80 грн. В 2021р надійшло батьківської плати на суму 192081,00 грн. Закуплено продуктів на суму 168732,36 грн.

     По садочках  надійшло  батьківської  плати - 55034,24 грн. Закуплено продуктів харчування на суму 74232,85 грн. В 2021р надійшло батьківської плати 81992,88 грн. Закуплено продуктів на суму 97493,30 грн.

     По державному бюджету в 2022 р було проведено проплати –відшкодування комунальних  послуг людям у яких проживали ВПО. Загальна сума проплат становить 50720,18 грн.

     Нараховано Чорнобильської відпустки 28664,00 грн.

     Нарахування на відпустку 22% - 6306,09 грн. В 2021 році так само.

Лікарняні по вагітності та пологах 65481,55 грн. В 2021 році 27595,40 грн.

Лікарняні по хворобі  99095,43  грн. В 2021році 147784,89 грн.

     Згідно рішення сесій було направлено залишок освітньої субвенції  на облаштування тимчасового укриття в сумі  271242,00 грн.

                                                                                   Секретар Потіївської сільської ради

       Повноваження секретаря сільської ради    зазначені   у пункті 3  статті 50 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Відповідно  до посадових   обов’язків   було організовано   та підготовлено разом  з  відділами, які  входять в  структуру сільської ради,   13 сесій, на  яких прийнято 237 рішень.

     Рішення, які розглядались та затверджувались на пленарних засіданнях сесій мали різноплановий характер за профілем, спрямованістю та змістом з питань:

- освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту;

-  житлово-комунального господарства та благоустрою;

- бухгалтерського обліку та звітності та відділу фінансів;

- виконавчого комітету та його структури;

- апарату ради;

- відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики;

- земельних відносин;

- розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури;

- ЦНАПу; 

- КУ «Культурно-мистецькому центру»;

- КУ «Центру надання соціальних послуг».

      Сесії   організовувались та проводились у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Депутати сільської ради активно включались в обговорення питань порядку денного, під час засідань постійних комісій, сесій.

     Відповідно до ст. 47 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» в сільській раді працює 4 постійні комісії ради. На  засіданнях комісії розглядаються проекти рішень, звернення громадян, клопотання,   подані відділами апарату сільської ради.

     Також відповідно до рішення першої сесії сільської ради на секретаря сільської ради покладені обов’язки секретаря виконавчого  комітету сільської ради 

     В 2022 році організовано та проведено 18 засідань виконавчого  комітету, на яких  прийнято  99 рішеннь, з них делегованих – 99.

      На протязі  року  оформлялись  документи  до Радомишльського   відділу  з питань пробації  центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних  покарань та пробації  міністерства юстиції   (розпорядження, табель, перелік робіт, графік робіт). 

      На протязі року прийнято та надано 2134 консультації громадянам. 

 Видано довідки, в т.ч. для оформлення спадщини, виписки з по господарських книг, починаючи з 1984 року, довідки для відчуження     (продажу, дарування)  майна, характеристики.

     Надаються відповіді приватним нотаріусам та державним нотаріальним конторам щодо архівних заповітів.

     На секретаря сільської ради покладенні обовязки по вчиненню нотаріальних дій. 

     Вчинено 225 нотаріальних дій,  в тому числі: посвідчено заповіти,  заяви  на прийняття  (відмову ) від спадщини, посвідчено копії документів.

     Підготовлено  та відправлено заяви  про державну реєстрацію заповітів  в Житомирську філію ДП «Національні інформаційні  системи».  

     Ведеться погосподарський  облік.

     Подається звітність в  РДА, ОДА, ЦСУ, ДРАЦС.

     Маю велику надію на взаєморозуміння і взаємопідтримку. Адже те, що зроблено  в нашій громаді – це успіх кожного.

     Оцінюючи досягнуте, знаючи проблеми і бажання, будемо активно вести пошук шляхів їх вирішення, щоб забезпечити прискорення позитивних зрушень. Хочу відмітити, що для вирішення  запланованих завдань потрібне бажання всіх – зробити нашу громаду кращою.

     Бажаю всім нам  успіху та витримки, твердої впевненості в завтрашньому дні.

 

 

 

                                                                                             

Комунальна установа «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» Потіївської сільської ради

 

        Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради (далі - Центр) - є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги  сім’ям/особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Центр був створений рішенням Потіївської сільської ради від 26.11.2021 року № 779, і почав функціонувати з  15 лютого 2022 року.

         Центр виконує такі основні функції  як: виявлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; визначення індивідуальних потреб сімей/осіб у соціальних послугах; організація та надання соціальних послуг; здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей/осіб; проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню сімей/осіб у складні життєві обставини; проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями/особами  тощо.

        Штатна чисельність працівників Центру в 2022 році склала – 9 штатних одиниці.

В зв’язку з виявленням більшого числа потенційних отримувачів соціальної послуги Догляд вдома рішенням Потіївської сільської  від 16 грудня № 1134  27 сесії VIII скликання  було внесено зміни до штатного розпису КУ «Центр надання соціальних послуг», таким чином кількість соціальних працівників збільшилася на 1 одиницю, що дозволить задовольнити запити на надання  соціальних послуг по Потіївському округу.

        

                                 Відділення соціальної допомоги вдома

         У відділенні надається соціальна послуга – догляд вдома, відповідно до Державного стандарту.

         Цю послугу у відділенні отримують особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

         За 2022 рік соціальну послугу догляд вдома, отримали 60 осіб, з них: 3 - одинокі, 20 - особи з інвалідністю, 37 – похилого віку.               На всіх громадян, що отримують соціальну послугу, у відділенні ведуться особові справи, визначаються  індивідуальні потреби особи, складаються індивідуальні  плани,  укладаються договори про надання соціальних послуг.

         Директором КУ «Центр надання соціальних послуг» проведено моніторинг  якості надання соціальної послуги за місцем проживання отримувачів послуг, який оприлюднено на сайті Потіївської сільської ради. Скарг на роботу соціальних робітників не надходило.

         Відвідування здійснюється соціальними працівниками  від двох до трьох разів на тиждень, залежно від індивідуальних потреб осіб.

         До Міжнародного дня громадян похилого віку  соціальними працівниками Центру  було роздано 60 продовольчих наборів.

        У період воєнного стану працівниками Центру було роздано більше 3 тонн продуктів та 2 тонн гігієнічних засобів,  роздано більше 2500 наборів для внутрішньо переміщених осіб та більше 3тонн одягу.  Надано соціальну послугу інформування більше 1500 осіб.        

        КУ «Центр надання соціальних послуг» співпрацює з благодійними організаціями: з допомогою Громадської організації «Неурядова організація «ІН ТАЧ ЮКРЕЙН ФУНДЕЙШН» було передано 15 гігієнічних наборів для людей з особливими потребами та 3 дітей з інвалідністю. Завдячуючи допомозі Громадської організації «Молодь з місією Луцьк, було передано 15 візочків колісних та 15 візочків колісних реабілітаційних для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Міжнародною організацією Товариство Червоного Хреста було проведено 287 медичних консультацій та надано ліки для осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю. Благодійним фондом «Рокада», було надано 45 продуктових наборів та 38 гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, а також адресна гуманітарна допомога для 5 сімей  з дітьми.

            

                                            Відділ соціальної роботи

        Відповідно до Державних стандартів у відділі надаються такі соціальні послуги: соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; інформування; консультування; соціальна профілактика;  представництво інтересів;  екстренне (кризове) втручання; соціальна інтеграція та реінтеграція; соціальна адаптація; соціальний супровід сімей у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

      Вказані послуги отримують вразливі групи населення, особи, сім’ї та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

     Надання соціальних послуг здійснює  1 фахівець із соціальної роботи.

     Середнє навантаження по соціальному обслуговуванню громадян на одного фахівця склало – 17 родин  (при держстандарті не більше 10 родин).

     По всім сім’ям/особам фахівцем Центру була проведена оцінка їхніх потреб.

Для фахівця соціальної роботи Благодійною організацією партнерство «Для кожної дитини» за підтримки ЮНІСЕФ Україна було надана технічна допомога у вигляді планшета для роботи з сім’ями, що мають дітей та перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Потіївської сільської ради

 

        Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Потіївської сільської ради є структурним підрозділом, який створено у складі виконавчого комітету Потіївської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. Офіційно наш відділ став функціонувати з 01.03.2022 року.

      На відділ ЦНАП покладаються такі основні завдання – організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання,  забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у відділі  ЦНАП, вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі; використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних  та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

     Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

    Офіційно відділ почав працювати з 01 березня 2022 року. За період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року надано відділом 2829 послуг.

    За 2022 рік надано 1040 соціальних  послуг.  З них  оформлено  729 різних допомог, пільг 64, субсидій 247 на  тверде паливо. Субсидії на житлово-комунальні послуги, на період військового стану, оформлялися автоматично.

    Цей рік у нас тяжкий, довгий час не працювали реєстри.  Почали працювати  з липня  2022 року. За цей період  зареєстрували своє місце проживання 66 осіб. Знято з реєстрації 8 осіб. В тому числі народилося 23 маляти, з них 14 дівчаток та 9 хлопчиків.  Померло 45 осіб. Видано  388 витягів. Постійно працюємо над наповненням бази даних, проводимо актуалізацію.

      За період з вересня місяця (після реєстрації відділу як юридичної особи) видано 397 довідок.

     З початку ведення військових дій на території громади перебувало 1087 ВПО. За отриманням довідки ВПО звернулися 637 осіб, на отримання допомоги  ВПО 367 осіб.

     Постійно надаються консультації. До  кожної  людини індивідуальний підхід.

    Затвердили на сесії сільської  ради новий перелік послуг (168 послуг). На даний час надається 61 послуга. В цьому році пройшли стажування у сфері земельних відносин. Здали екзамен на отримання доступу  до ДЗК. Написали лист на надання дозволу на підключення до реєстру. Отримали відповідь, чекаємо черги підключення.

   Підключилися до системи «Вулик», працюємо в програмі «Соціальна громада» та ЄІСС, РТГ. Подали заявку до НАІС на отримання доступу до реєстру речових прав. Також чекаємо черги.

   У новому 2023 році плануємо підключити  послугу є-Малятко. Почали роботу по підключенню, але ще не завершили.

    Стараємося бути  обізнаними у сфері надання адміністративних послуг. Що не знаємо-вчимося, вивчаємо, цікавимося новинками.

  

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

    

          Служба у справах дітей Потіївської сільської ради звітує, що станом на 03.01.2023 року на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 16 дітей, з них:

7 – діти – сироти, з яких :

6- під опікою;

1- перебуває в Потіївському навчально-реабілітаційному центрі;

7 – діти позбавлені батьківського піклування, з яких:

7 - перебувають під опікою ;

1 – дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово влаштована в сім’ю родичів;

1 – дитина, яка залишилася без піклування батьків влаштована до КНП

«Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини».

        Протягом 2022 року, було встановлено одну опіку в результаті чого 1 дитина була влаштована до сімейної форми виховання.

     Складено та розглянуто на засіданні виконкому 2 висновки про доцільність позбавлення батьків батьківських прав стосовно 5-ти дітей.

      Службою у справах дітей Потіївської сільської ради ініційовано відібрання дитини в зв’язку з загрозою життю і здоров’ю дитини.

     Підготовлено та подано до суду 2 позови про позбавлення батьківський прав відносно 5-х дітей.

    Складено, розглянуто на Комісії з питань захисту прав дитини та затверджено 14 висновків про стан утримання навчання та виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

        Протягом 2022 року на обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах перебувало 28 дітей, 3 з яких поставлено на облік  протягом звітного періоду. Одна дитина знята з обліку в зв’язку із усуненням умов та обставин, які стали підставою перебування на обліку.

      Станом на 01.01.2023 року  Єдина інформаційно-аналітична система «Діти»  в Службі у справах дітей функціонує, всі картки дітей введені.

       Протягом року на виконання наказів ССД Житомирської облдержадміністрації від 06.07.2009р. № 40-ОД та  від 28.05.2021 р. № 50-ОД,  службою проведено 10 профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці»,                «Вокзал» та «Профілактичних заходів (рейдів) під час літніх канікул», в результаті яких: порушень торгівлі спиртними напоями в закладах торгівлі та відпочинку – не виявлено, обстежено 16 сімей, в яких виявлено 19 дітей, попереджено 16 батьків про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 6 батьків.

     Протягом 2022 року :

- проведено 17 засідань Комісії з питань захисту прав дітей на яких розглянуто 20 питань;

- 15 засідань міждисциплінарної команди.

    Ініційовано надання матеріальної допомоги на лікування 2-х дітей, що перебувають на обліку служби, як такі що опинились в складних життєвих обставинах.

        Винесено та розглянуто на засіданнях виконкому 9 питань, що стосуються діяльності служби.

        Розроблено та затверджено на сесії сільської ради Цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023 рік.

  

    Перспектива: створення на території Потіївської ТГ щонайменше однієї патронатної сім’ї.

    Взяття на квартирний та соціальний обліки 3-х дітей-сиріт на дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 16 років.

     Перевірка 3-х навчальних закладів, що функціонують на території  громади  на предмет стану виховної роботи з дітьми.

             

 

Відділ архітектурно-земельний, містобудування, житлово-комунальних послуг

 • 24 лютого в день  повно-маштабного вторгнення РФ прибирали бомбосховища;
 • працівник мого відділу приймав та поновлював заяви по програмі прихисток (від власників будинків 38 заяв);
 • готували договори по мобілізаційному завданні з фермерськими господарствами про резервування продукції (6-договорів);
 • провели обстеження будівель на безбар’єрність про що було складено відповідні акти обстежень (будівлі Оберіг, будівлі спец школи інтернат, будівлі поштового відділення в с.Потіївка, будівлі сільської ради в с.Гута-Потіївка, будівлі сільської ради в с.Потіївка, будівлі сільської ради в с.Заньки ;
 • провели обстеження пошкодженої будівлі церкви в наслідок агресії РФ яка розташована в с.Нова Буда (складено відповідний акт);

-    готували проекти рішень до сесії сільської ради (179 шт);

 -   надавали відповіді на інформацію та листи які надходили до відділу;

-   реєстрували адреси в ЄДССБ (12-шт);

-   розглядали клопотання громадян;

-   обстежували земельні ділянки та споруди;

-    розглядали пропозиції, спори громадян;

-    видавали довідки  організаціям та громадянам (48 шт);

-    готували договори оренди землі (9шт);

-    брали участь в семінарах (архітектура, земля, екологія);

-    готували розірвання договорів оренди землі (13 шт);

-    виписували квитанції для сплати земельного податку.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора