ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПОТІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 21.02.2023 08:43
Кількість переглядів: 187

        На виконання Закону України “Про соціальні послуги”, Указу Президента України від 21 січня 2021 року № 30/2021, наказів Мінсоцполітики від 15 жовтня 2012 року № 648 “Про затвердження Методичних рекомендацій визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах” та від 20 січня 2014 року № 28 “Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно – територіальної одиниці у соціальних послугах”, комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради було проведено визначення потреб населення у соціальних послугах.

        Оцінка потреб у соціальних послугах проводилась у Потіївській ТГ Житомирського району Житомирської  області протягом січня 2023 р. Для оцінки потреб був проведений аналіз документів та анкетування населення (112 респондент).

ВИСНОВКИ

 

                                                                                                         Щодо соціальних послуг в Потіївській ТГ

 1. Згідно з урахуванням потреб у соціальних послугах КУ «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради надає такі  види соціальних послуг, а саме: догляд вдома, представництво інтересів, консультування, інформування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,  натуральна допомога, соціальна адаптація,  соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, екстрене (кризове) втручання, соціальна адаптація, соціальна профілактика.
 2. Надання соціальних послуг в ТГ покладене на комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради, що була заснована рішенням

      тринадцятої сесії восьмого скликання від 26 листопада 2021 року № 779.

 1. Як засвідчили результати опитування населення ТГ, найбільшій кількості респондентів (54 зі 112 отримувачів послуг) надаються послуги догляду (догляд вдома). Також значній кількості осіб надаються послуги консультування, інформування, представництва інтересів, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей, що потрапили в складні життєві обставини. Решта послуг надається незначній кількості респондентів.  Отримувачі послуг загалом задоволені їх наданням (середній показник рівня задоволеності - 4,0 за 5-бальною шкалою).
 2. При визначенні соціальних послуг, які найбільше потрібні в ТГ, найбільша кількість респондентів (51%) зазначила потребу в консультуванні. Крім того, більше третини опитаних вказали на потребу у представництві інтересів (41%) та догляді вдома (40%).
 3. Вказуючи проблеми у наданні послуг, респонденти найчастіше зазначали брак фінансування (цю проблему вказали 70% респондентів) та проживання отримувачів у віддалених місцевостях (54%). Також суттєвими проблемами респонденти визнають нестачу персоналу та незадовільну матеріальну базу. Разом з тим, опитані не вважають суттєвими проблемами в наданні соціальних послуг потребу у значній кількості соціальних послуг для невеликих груп населення, перевантаженість соціального персоналу звітністю або брак у нього знань та навичок.

Щодо соціальних груп в ТГ

 1. Серед респондентів, що взяли участь в опитуванні населення ТГ, найбільше осіб похилого віку, що є однією з найчисельніших соціальних груп в громаді, складаючи 29% кількості мешканців ТГ згідно з офіційними даними. Також значну групу серед опитаних отримувачів послуг (членів їх сімей) становлять особи з інвалідністю в т.ч. діти (5% кількості мешканців ТГ). Крім того, респонденти вказали, що вони або члени їх сімей належать до учасників АТО (0,2%), дітей, що перебувають у СЖО (0,04%) .
 2. Однією з суттєвих проблем у наданні соціальних послуг є недостатність інформації як про послуги, що надаються в громаді, так і про реальні потреби населення у таких послугах. Зокрема при відповіді на питання про поінформованість про соціальні послуги, що надаються в громаді, лише третина респондентів (36%) вказали на достатню поінформованість, натомість 59% респондентів згідно з результатами опитування є непоінформованими/недостатньо поінформованими про соціальні послуги, що надаються в громаді.
 3. В зв’язку з вище зазначеним КУ «Центр надання соціальних послуг», відділ соціального захисту населення та старости на трьох старостинських округах планують проведення ряду зустрічей з жителями громади на тему:  «Соціальні послуги та їх надання», розміщення роз’яснювального матеріалу на   офіційному сайті Потіївської сільської ради https://potiivska-gromada.gov.ua/, розповсюдження матеріалів про послуги на території ФАПів.

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Учасники дослідження вважають найнеобхіднішим кроком у напрямку покращення надання послуг покращення матеріально-технічної бази (на це вказали 42% респондентів). Також значна частина респондентів наголошує на потребах збільшення чисельності соціального персоналу, створення інфраструктурних об’єктів в громаді, зокрема, спеціальних кабінетів для соціальної роботи з дітьми, денного перебування.
 2. Зважаючи на географічні особливості ТГ (значна територія), значна частина респондентів вказує на потребу в охопленні соціальними послугами мешканців віддалених населених пунктів, збільшення чисельності персоналу, що безпосередньо надає послуги, а також забезпечення соціальних працівників транспортними засобами, необхідними для надання соціальних послуг (зокрема, велосипедами).
 3. Значна частина учасників опитування вказують на потребу збільшення фінансування/належного фінансування сфери надання соціальних послуг. При цьому основним джерелом фінансування надання послуг респонденти вважають державні (бюджетні) кошти.
 4. Необхідною передумовою покращення надання соціальних послуг на думку опитаних мешканців ТГ є належне інформування населення про можливості отримання соціальних послуг в громаді та права отримувачів послуг.

ВСТУП

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» до повноважень виконавчих органів рад віднесено визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, та оприлюднення відповідних результатів.

З метою організації роботи щодо визначення потреб населення у соціальних послугах розпорядженням сільського голови від 03.01.2023 року №1 «Про створення робочої групи з питань визначення потреб населення у соціальних послугах» створено та затверджено положення та  посадовий склад робочої групи. 

       Визначення потреб населення у соціальних послугах передбачає збір, узагальнення та аналіз інформації про наявність на території громади вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах, на основі результатів яких приймаються управлінські рішення щодо організації надання таких послуг.

       Мета визначення потреб населення у соціальних послугах – отримання об’єктивних статистичних, кількісних та якісних даних, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо розвитку системи соціальних послуг на території громади. Значна частина населення Потіївської сільської ради усвідомлює потребу отримання саме якісних соціальних послуг.

Даний звіт містить інформацію щодо результатів визначення потреб населення Потіївської сільської ради у соціальних послугах. Зокрема, у звіті подано: інформацію про мету та методи визначення потреб населення у соціальних послугах; дані щодо соціально-демографічного профілю сільської ради, ключових вразливих груп населення; інформацію про стан забезпечення надання соціальних послуг та потреби у їх розвитку. Також у звіті містяться висновки щодо пріоритетів організації надання соціальних послуг у Потіївській сільській раді в середньостроковій перспективі з урахуванням виявлених потреб населення та наявних ресурсів.

Результати визначення потреб покладені в основу рекомендацій, які представлені у звіті, щодо організації та забезпечення надання соціальних послуг у середньостроковому періоді (3 роки), які є необхідними для планування заходів щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг і розроблення відповідних середньострокових програмних документів (цільових програм) та врахування у прогнозі місцевого бюджету.

РОЗДІЛ 1.

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  в Потіївській територіальній громаді

1. Профіль територіальної громади:

Потіївська територіальна громада була створена рішенням сесії від 22.08.2016 року внаслідок добровільного об'єднання.

Потіївська сільська рада  розташована на відстані близько 60 км від м. Житомир. Загальна площа земель ТГ становить 106,4 квадратних кілометрів.

Адміністративним центром громади є село Потіївка. Станом на 01.01.2023 рік до складу Потіївської сільської ради входять 24 населених пункти. Відстань від адміністративного центру до населених пунктів, які входять до її складу, дорогами з твердим покриттям: с.Облітки – 10 км, с Заньки – 5 км, с. Моделів – 3 км., с.Дубовик – 5 км., с. Вівче – 7 км. До сіл по дорозі без твердого покриття с. Нова Буда – 7 км., с. Гута-Потіївка – 30 км., с. Будилівка – 10 км., с. Дітинець – 15 км., с. Вихля – 40 км., с. Гришківка – 15 км., с.Заміри – 27 км., с.Теклянівка – 18 км., с. Новосілка – 20 км., с. Стара Гребля – 22 км., с. Стара Буда – 25 км., с. Прибуток – 16 км., с. Нова Мар'янівка – 20 км., с. Дорогунь – 18 км., с. Клен – 15 км., с. Мирне – 18 км.

              Чисельність населення Потіївської сільської ради станом на 01.01.2023 рік склала  3359 жителів, 59 багатодітні родини, в них 222 дитини,  в розрізі сіл:

село Моделів – 91 домогосподарство,188 осіб , з них жінок – 106, чоловіків – 65, 1 родина СЖО, 6 багатодітних сімей, в яких виховується 21 дитина;

село Облітки - 102 домогосподарства, 224 особи, з них жінок – 104, чоловіків – 104,  2 багатодітні сім’ї, в яких виховується 7 дітей;

село Заньки – 103 домогосподарства, 194 особи, з них жінок – 111, чоловіків – 99, 1 родина СЖО, 3 багатодітних сімей, в яких виховується 15 дітей;

село Нова Буда – 57 домогосподарства, 131 особа, ,  з них жінок – 60, чоловіків – 55, 2 родини СЖО, 4 багатодітні сім’ї, в яких виховується 12 дітей;

село Гута-Потіївка – 54 домогосподарства, 122 особи, з них жінок – 71, чоловіків – 73, 8  багатодітних сім’ї, в яких виховується 37 дітей;

село Будилівка – 27 домогосподарства, 57 осіб, ,  з них жінок – 27, чоловіків – 27, 2 багатодітні сім’ї, в яких виховується 6 дітей;

село Дітинець – 26 домогосподарств, 59 осіб,  з них жінок – 26, чоловіків – 24, 1 багатодітна сім’я, в яких виховується 3 дітей;

село Вихля – 26 4домогосподарств, 77 осіб, з них жінок – 40, чоловіків – 37, 2 родини СЖО,  5 багатодітних сімей, в яких виховується 28 дітей;

село Дубовик – 50 домогосподарств, 59 осіб, з них жінок – 31, чоловіків – 28, 1 родина СЖО, одна багатодітна сім’я, в якій виховується 4 дітей;

село Гришківка – 33 домогосподарства, 44 осіб, з них жінок – 23, чоловіків – 21, одна багатодітна сім’я з числа внутрішньо переміщених осіб, в якій виховується 3 дітей;

 село Заміри – 22 домогосподарств, 57 осіб, з них жінок – 26, чоловіків – 31, 1 родина СЖО, дві багатодітні сім’ї, в яких виховується 7 дітей;;

село Теклянівка – 28 домогосподарств, 45 осіб, з них жінок – 23, чоловіків – 17, дітей – 5, 1 родина СЖО ;

село Новосілка – 18 домогосподарств, 33 особи, з них жінок – 19, чоловіків – 14, дітей - 0 ;

село Стара Гребля – 20 домогосподарства, 29 осіб, з них жінок – 18, чоловіків – 11, дітей - 0 ;

село Стара Буда – 19 домогосподарств, 48 осіб, з них жінок – 25, чоловіків – 23;

село Прибуток – 18 домогосподарств, 30 осіб, з них жінок – 14, чоловіків – 16;

село Нова Мар'янівка – 8 домогосподарств, 16 осіб, з них жінок – 8, чоловіків – 8, дітей – 0,

село Дорогунь – 5 домогосподарств, 19 осіб, з них жінок – 13, чоловіків – 6, одна багатодітна сімя в якій виховується 6 дітей;

село Клен – 5 домогосподарств, 18 осіб, з них жінок – 9, чоловіків – 7;

дітей – 2,

село Мирне – 6 домогосподарств, 13 осіб, з них жінок – 7, чоловіків – 3; дітей – 3,

село Вівче – 9 домогосподарств, 12 осіб, з них жінок – 6, чоловіків – 6,

дітей -0,

село Морогівка – 5домогосподарств, 13осіб, з них жінок – 7, чоловіків – 5,

дітей – 1,

село Буглаки - 3 домогосподарства, 6 осіб, з них жінок – 3, чоловіків – 3, дітей -0 .

2. Основні тенденції соціально-демографічних процесів в територіальній громаді, зокрема:

природний приріст / скорочення населення (різниця між кількістю народжених та померлих осіб), рівень дитячої смертності (від народження до 1 року).

Відповідно до вікового поділу понад половину (60%) жителів Потіївської сільської ради становлять особи працездатного віку 1- 22% - особи похилого віку 2- 18% діти віком до 18 років. При цьому згідно зі статево-віковим розподілом жителів України частка осіб працездатного віку дещо більша серед чоловіків, в той час як серед жінок спостерігається більша частка осіб похилого віку (Діагр.1.1).

Фото без опису

Діаграма 1.1. Статево-віковий розподіл населення в Потіївській сільській раді у 2022 році.

         Зокрема, особами працездатного віку вважаються повнолітні особи, які не досягли пенсійного віку, особами пенсійного віку вважаються жителі, які досягли пенсійного віку: чоловіки та жінки віком 60 років і старше.

Середня очікувана тривалість життя жінок становила 76 років, чоловіків – 66 років.

Від загальної кількості населення 51,4% (3825 особи) становлять жінки/дівчата, 48,6% (3608 осіб) – чоловіки/хлопці.

Населення Потіївської сільської ради

Таблиця 2. Віковий розподіл

Вікова група

Кількість жителів сільської ради

Діти першого року життя

(від народження до 1 року)

23

Діти раннього віку

(1-2 роки)

87

Діти дошкільного віку

 (3-5 років)

89

Діти молодшого шкільного віку

(6-10 років)

131

Діти середнього шкільного віку

(11-15 років)

145

Діти старшого шкільного віку

(16-17 років)

32

Чисельність населення працездатного віку

(18-59 років)

2896

Чисельність населення у віці 60 років і старше

1054

З них чисельність населення у віці 80 років і старше

50

 

 

Розподіл народжуваності та смертності за статтю в 2022 році

Фото без опису

         Загалом спостерігається тенденція до депопуляції населення, яка, в першу чергу зумовлена зниженням рівня народжуваності та, водночас, зростанням рівня смертності. Так, за останній рік відмічається негативна динаміка коефіцієнту природнього приросту/скорочення чисельності населення Потіївської сільської ради

Значна різниця у показниках за статтею спричинена тим, що смертність жінок нижча, аніж смертність чоловіків. Зокрема у вікових групах від 20 до 60 років смертність жінок приблизно утричі менша аніж смертність чоловіків (Діагр. 1.3)

        Етнічні групи Потіївської сільської ради – українці, національних меншин немає.

Мови: офіційно і у побуті українська.

ІІ.  Характеристики вразливих груп населення, осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Поточна ситуація в Потіївській сільській раді щодо виявлених вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах є наступною:

Сім’ї з дітьми, які перебувають у СЖО – станом на 01.01.2023 р. на обліку у відділі соціального захисту населення перебуває 14 сімей у СЖО, в яких виховується 39 дітей, з них 25 дітей знаходяться на обліку у службі у справах дітей, як такі, що опинилися у СЖО. Зазначені сім’ї були охоплені соціальним супроводом фахівця з соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради.

На території сільської ради планується  створення  сім’ї патронатного вихователя, яка  буде ресурсом у випадку потреби дитини у тимчасовому догляді на період подолання її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Діти з інвалідністю та /або обмеженнями життєдіяльності – за отриманою інформацією на території сільської ради проживає 9 дітей з інвалідністю та 3 дитини з особливими потребами. Діти з інвалідністю не отримують соціальні послуги в громаді, що можна пояснити не лише відсутністю необхідних видів соціальних послуг, безбар’єрного середовища, неприйняття інших жителів громади, тощо, з якими стикається така категорія осіб, але й з пасивною позицією батьків та низьким рівнем знань щодо своїх прав.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування всього на обліку у ССД перебуває 14 дітей (дітей-сиріт 7, дітей, позбавлених батьківського піклування 7). Згідно отриманих даних, щодо всіх дітей встановлено опіку/піклування. Вони проживають в сім’ях опікунів/піклувальників на території сільської ради, за межами Потіївської сільської ради проживає 1 дитина. Під соціальним супроводом перебуває 3 сім’ї опікунів, в яких виховується 10 дітей.

На території сільської ради прийомних сімей та ДБСТ не має.

Сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям за результатами отриманих даних в громаді проживає 28 малозабезпечені сім’ї, в яких виховується 41 дитина. З них, під соціальним супроводом перебувало 2 сім’ї (зокрема це ті, які перебувають на обліку, як такі, що опинилися в СЖО).

Сімей, де принаймні один з батьків є учасником АТО/ООС – станом на 01.01.2023 року в громаді проживають 28 такі сім’ї, в яких виховуються 21 дитина.

Особи похилого віку – за наявними статистичними даними на території громади проживають 1054 особи старше 60 років, з яких 296 (28,1%) досягли віку 80 років і старше. З них 28 одиноких та одинокопроживаючих осіб похилого віку потребують стороннього догляду,  отримують соціальну послугу догляду вдома – 27 осіб похилого віку. 

Повнолітні особи з інвалідністю та / або обмеженнями життєдіяльності – на території сільської ради проживає 396 повнолітніх осіб з інвалідністю, з них: 18 осіб (4,5%) віком 18-35 років, 3 осіб віком 36-59 років, 17 осіб віком 60 і старше років. Розподіл повнолітніх осіб з інвалідністю в розрізі групи та причин захворювання наведено в Діагр. 2.1.

Фото без опису

За отриманою інформацією 20 осіб з інвалідністю отримували соціальні послуги інформування та натуральної допомоги, двом особам з інвалідністю надавалися послуги представництва інтересів, внаслідок психічних порушень отримує послугу стаціонарного догляду поза межами територіальної громади. 

Отже, як засвідчують отримані дані, серед найбільших за кількістю вразливих груп населення Потіївської сільської ради є особи з інвалідністю, сім’ї СЖО, одинокі особи похилого віку.

ІІІ. Основні соціальні проблеми та потреби у соціальних послугах жителів територіальної громади, з числа вразливих груп населення, осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

1. Основні соціальні проблеми, актуальні для територіальної громади, зокрема безробіття, вживання алкогольних напоїв, жорстоке поводження з дітьми, сирітство, інвалідність, хвороби, що потребують тривалого лікування, бездомність, бездоглядність, доступ сімей, дітей та молоді до необхідних послуг, організація змістовного дозвілля, рівень безпеки населення та інші виявлені:

З метою вивчення основних соціальних проблем, з якими стикається населення Потіївської сільської ради, та кращого розуміння їхніх потреб, було проведено анкетування населення, в якому взяли участь 112 респондентів, опитування, в яких взяли участь 29 сімей з числа вразливих груп населення.

За результатами опитування серед соціальних проблем, з якими найчастіше стикається населення, було зазначено малозабезпеченість, безробіття, бідність та вимушена трудова міграція, бездоглядність дітей; конфліктні відносини у сім’ях (подружні зради, розлучення); інвалідність, вживання алкоголю, правопорушення, злочинність, почуття самотності та безпорадності, особливо в похилому віці, занепад соціальної інфраструктури, підготовка кваліфікованих фахівців задля ефективного надання соціальних послуг в ТГ.

       За результатами аналізу звернень щодо потреб у послугах та рівня їх задоволення, найбільш необхідними послугами опитані респонденти зазначили:

- інформування (з питань соціального захисту, отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та допомог)  (52,7% респондентів);

- консультування (аналіз життєвої ситуації, зокрема, виходу із складних життєвих обставин, інформації про соціально безпечну поведінку) (43,8%), надання юридичної та психологічної допомоги (67,2%);

- представництво інтересів (ведення переговорів від імені отримувача за його дорученням, допомога в оформлені документів, допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації)  (33,9%);

- соціальна профілактика (створення та розповсюдження інформаційних та просвітницьких матеріалів, інформування з питань соціальних послуг, інформування стосовно здорового способу життя, дискримінації, толерантності ставлення до вразливих груп населення), (12,6%)

-  соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (супровід фахівця із соціальної роботи: консультування, відвідування з метою моніторингу виконання завдань, навчання або розвиток соціальних навичок, особливо виховання та догляд за дітьми) (36,6%);

- екстрене (кризове) втручання (перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо)

- соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування (допомога фахівця із соціальної роботи у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні) (33,2%)

- соціальна адаптація (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків) (13%)

- догляд вдома – (допомога в самообслуговуванні, пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства, в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів) (43,2%)

-  натуральна допомога (надання продуктів харчування, одягу, взуття) (24,1%);

 

Фото без опису

Під час опитувань актуальним для жителів сільської ради є питання підвищення якості надання медичної допомоги, зокрема організація надання медичної допомоги спеціалістами-медиками, дитячими спеціалістами, психіатром, доступ до послуг, психолога (67,2%);

При проведенні опитувань з представниками надавача соціальних послуг серед проблем щодо забезпечення якісних і доступних соціальних послуг респонденти вказали на необхідність введення додаткової штатної одиниці ФСР, психолога, а також необхідності відкриття центру (відділення) для перебування (проживання) осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

Наявний стан системи надання соціальних послуг і  потреби щодо її  подальшого розвитку

1. Надання соціальних послуг в ТГ покладене на комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради, що була заснована рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання від 26 листопада 2021 року

 № 779;     

2.Згідно з урахуванням потреб у соціальних послугах КУ «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради надає такі  види соціальних послуг, а саме: догляд вдома, представництво інтересів, консультування, інформування, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,  натуральна допомога,соціальний супровід осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальна адаптація, соціальна профілактика, екстрене (кризове) втручання

     Згідно штатного розпису  у  КУ «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради працює:

8 соціальних  працівників, що надають послуги догляд вдома,  консультування, інформування, представництво інтересів особам похилого віку та особам з інвалідністю;

1 фахівець соціальної роботи Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Потіївської сільської ради,  що надає соціальні послуги: соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальної адаптації, консультування, соціальної профілактики, інформування, екстрене(кризове) втручання, сім’ям опікунів; сім’ям учасників АТО/ООС та ВПО.

Використані скорочення

 

АТО                - Антитерористична операція

ВІЛ/СНІД       - Вірус імунодефіциту людини/синдром набутого імунодефіциту

ГО                   - Громадська організація

ДБСТ             - дитячий будинок сімейного типу    

ДНЗ                - Дошкільний навчальний заклад

ЗОШ               - Загальноосвітня школа

ТГ                   - Територіальна громада

СЖО               - складні життєві обставини

ССД                - служба у справах дітей                 

ФАП               - Фельдшерсько-акушерський пункт

ФСР               - фахівець із соціальної роботи 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора