Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома, згідно Державного стандарту за 2022р.

Дата: 22.11.2022 09:16
Кількість переглядів: 748

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 449 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та згідно наказу директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» № 5 від 01.08.2022р. було створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

        Організовано та проведено внутрішню оцінку якості соціальної послуги Догляд вдома, що надавалася з травня 2022 року по 07 листопада 2022 року. Об’єктами внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома були соціальні працівники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг».

        Мета:

 • визначення відповідності надання соціальних послуг Державному стандарту Догляд вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013 №760 (зі змінами) та потребам отримувачів;
 • удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг.

Під час  проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома застосовувалися наступні методи оцінки, а саме: анкетування та опитування отримувачів соціальної послуги, спостереження за процесом надання соціальної послуги, співбесіда з соціальними працівниками, які надають соціальну послугу, вивчення відповідної документації.

Станом на 07.11.2022 р. на обслуговуванні у соціальних працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» перебуває 59 осіб, з них: 17 осіб з інвалідністю, 2 інваліда війни, 4 ветеранів війни, 3 особам надаються послуги з установлення диференційованої плати.

Соціальні працівники надають отримувачам соціальну послугу, яка передбачає:

допомогу у самообслуговуванні, допомогу у веденні домогосподарства, психологічну підтримку, надання інформації з питань соціального захисту населення, допомогу в оформленні документів, внесення платежів за комунальні послуги,тощо. Зміст та обсяг соціальної послуги Догляд вдома для кожного отримувача визначається індивідуально залежно від ступеня індивідуальних потреб та акту оцінки потреб отримувача, що зазначається в договорі на отримання соціальної послуги.

            Директором КУ «Центр надання соціальних послуг» здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних працівників, результати якого аналізуються на виробничих нарадах. Також постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна, психологічна  робота серед отримувачів соціальних послуг стосовно санітарно-гігієнічних норм та правил  запобігання зараженню короновірусною інфекцією, заходів обережності, необхідності проведення вакцинації.

        З нагоди відзначення Дня людини похилого віку було роздано 59 продуктових набори для осіб похилого віку, які обслуговуються працівниками комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Також з допомогою ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» проводиться робота по забезпеченню одиноких осіб твердим паливом.

        Комісією з проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома вибірково перевірено роботу 7 соціальних працівників, які відповідно до графіків роботи відвідують своїх підопічних та надають соціальні послуги відповідно до індивідуального плану надання соціальної послуги. Комісією обстежено 20 отримувачів соціальної послуги Догляд вдома.

          З метою вивчення думки отримувачів соціальної послуги Догляд вдома комісія вибірково перед проведенням перевірки провела анкетування отримувачів соціальних послуг.

Висновки анкетування отримувачів соціальної послуги

       В анкетуванні взяли участь 20 осіб, з них 14 жінок, 6 чоловіків (5 осіб з інвалідністю).

Вікова категорія наступна:

 • від 40-60 років – 2 особи,
 • від 61- 70 років – 8 осіб,
 • від 71- 80 років – 5 осіб,
 • більше 80 років – 5 осіб.

В анкетах питання стосувалися наступного:

 • відповідності наданої послуги, потребам отримувачів: 89% вважають, що так,
 • задоволеності якості та періодичності надання соціальної послуги: абсолютна більшість опитаних 99% цілком задоволені обслуговуванням соціальними працівниками, що свідчить про людяність, співчуття, професіоналізм працівників
 • дотримання графіку відвідування соціального працівника та часу роботи:

100% - дотримуються,

 • ставленням соціального працівника до отримувачів соціальних послуг: всі респонденти (100%) задоволені ставленням до себе,
 • додатково 12 осіб, з числа отримувачів, хотіли б отримувати послуги медичної сестри, 2 особи – послуги психолога,  1 особа – послуги з організації культурних заходів.

Тобто, за результатами аналізу анкет встановлено, що більшість отримувачів задоволені якістю надання соціальної послуги, її доступністю, дотриманням соціальним працівником індивідуального плану, а також задоволені ставленням до себе, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли послуга не надавалася.

        Відповідно до затвердженого графіка перевірки роботи соціальних працівників комісією було здійснено виїзну перевірку в період з 20 жовтня 2022р. по 01 листопада 2022р.

        Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було встановлено, що соціальні працівники відвідують своїх підопічних 2-3-5 разів на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів, індивідуальних планів та графіків роботи.

        Внутрішня оцінка якості соціальної послуги Догляд вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 Кількісні показники:

1.Кількість скарг та результати їх розгляду: за звітний рік не надходило скарг від отримувачів соціальних послуг;

2.Кількість подяк ( у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги: офіційних подяк не надходило;

3. Кількість отримувачів соціальної послуги: станом на 07.11.2022р. соціальну послугу Догляд вдома отримують – 58 осіб;

4. Кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту: соціальні працівники фахової освіти не мають. Однак всі працівники мають стаж роботи у соціальній сфері і працюють добросовісно, якісно та професійно – 51%.

5. Кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації: протягом звітного періоду підготовка та перепідготовка кваліфікації соціальних працівників у сфері соціального захисту проводилася шляхом проведення виробничих нарад, вивчалася законодавча база надання соціальних послуг, а також соціальні працівники використовували самоосвіту для набуття та поглинення професійних знань, технічних умінь шляхом використання онлайн-ресурсів  – 75%  .

6. Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги: у зв’язку із карантинними обмеженнями та військовим станом моніторинг проводився один раз на рік, згідно затвердженого графіку перевірок.

7.Відповідність встановлених показників якості отриманими під час контролю:

 у ході контролю було встановлено, що всі показники якості відповідають Державному стандарту Догляду вдома.

 

 Оцінка кількісних показників  надання соціальної послуги Догляд вдома

Кількісні показники

від 0% до

20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

-

-

-

Кількість подяк

-

-

-

Кількість отримувачів соціальної послуги

 

 

 

Кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту

-

50%

-

Кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації

-

-

75%

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

1 раз на рік

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю

 

 

 

Згідно шкали оцінки, кількісні показники соціальних послуг відповідають встановленому рівню – «ДОБРЕ».

2.Якісні показники:

2.1. Адресність та індивідуальний підхід

1) наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги: інформація  щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100%;

2) наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги:

Індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Усі індивідуальні плани надання соціальної послуги відповідають Державному стандарту соціальної послуги догляд вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги догляд вдома – 100%;

3) забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби): в поточному році  було переглянуто всі індивідуальні плани – 100%.

        По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить 100%, тобто отримує статус «ДОБРЕ» .

2.2 Результативність

1) рівень задоволеності соціальною послугою догляд вдома ( за оцінками отримувачів соціальної послуги): за результатами опитування усі отримувачі соціальної послуги догляд вдома задоволені якістю та періодичністю надання послуг – 100%;

2) покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її  надання порівняно з період, коли соціальна послуга не надавалась: за результатами опитування усі отримувачі соціальної послуги догляд вдома відчули позитивні зміни та покращення стану відтоді як почали отримувати соціальні послуги – 100%;

3) проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам: в ході перевірки роботи соціальних працівників на дільницях проводилося опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. За результатами анкетування зрозуміло, що серед отримувачів соціальної послуги догляду вдома соціальними працівниками постійно проводиться інформаційно- розяснювальна робота щодо соціального обслуговування – 100%;

4) розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги: за результатами проведеної перевірки були премійовані працівники, які зразково виконують свої посадові обов’язки – 100%;

5) проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома: зовнішній моніторинг у 2022р. не проводився. Проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги догляду вдома здійснюється 1 раз в рік, згідно затвердженого графіка. За отриманими результатами будуть вноситися пропозиції щодо удосконалення роботи – 50%.

          По показнику оцінки «Результативність» результат становить 90%, тобто отримує статус «ДОБРЕ».

2.3. Своєчасність

1) прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляд вдома, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк: всі строки,  згідно Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома, щодо прийняття рішень, визначення ступеня індивідуальних потреб,  складання індивідуального плану – 100%;

2) складання та підписання договору про надання соціальної послуги: всі укладені договори оформлені у двосторонньому порядку, згідно наказу Мінсоцполітики України від 23.12.2020 року № 847 – 100%;

3) відповідність строків та термінів надання соціальної послуги зазначеним у договорі: строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги після проведення визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляд вдома. Надання соціальної послуги догляд вдома відбувається у строки зазначені у договорах, порушень по дотриманню  цих вимог не виявлено – 100%.

           По показнику «Своєчасність» результат становить 100%, тобто отримує статус «Добре».

2.4.Доступність та відкритість

1) Наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування): у приміщеннях сільської ради та старостинських  округів наявні умови доступності (наявні пандуси та кнопки виклику для маломобільних груп населення), крім того всі приміщення розміщені на першому поверсі, що спрощує доступ відвідувачів – 100%;

2) Наявність оформлення стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги пр. порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах: в приміщенні установи сільської ради та старостинських округів наявні інформаційні стенди, де розміщується актуальна інформація щодо соціальних послуг, порядок надання, умови та зміст. На офіційному сайті сільської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно соціального захисту, надання соціальних послуг – 100%;

3) Відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту  W3C (WCAG) 2.0: в територіальній громаді є офіційний сайт Потіївської сільської ради, що знаходиться за адресою https://potiivska-gromada.gov.ua/, що відповідає ДСТУ – 100%;

4) Наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляд вдома: діяльність роботи соціальних працівників висвітлюється на офіційному сайті сільської ради – 100%;

По показнику оцінки  «Доступність та відкритість» результат становить 100%, тобто отримує статус «Добре».

2.5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги

 

 1. Відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги: за результатами проведеного анкетування та опитування усі отримувачі соціальних послуг задоволені ставленням до себе соціальних працівників – 100%;
 2. Повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них: фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги не виявлено. Скарг не надходило – 100%.
 3. Наявність оформлення стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг: на інформаційних стендах є наявна про правозахисні організації та порядок надання і розгляду скарг з вказаними телефонами відповідних контролюючих органів – 100%;
 4. Наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання принципу конфіденційності: в договорі про надання соціальних послуг присутня інформація стосовно дотримання принципу конфіденційності – 100%;

Підсумовуючи вищезазначене, враховуючи оцінку результатів аналізу  опитування отримувачів соціальної послуги Догляд вдома розроблено заходи, які спрямовані на вдосконалення процесу надання соціальних послуг й підвищення якості соціальної послуги, які надаються соціальними працівниками, а саме:

 1. Посилити контроль за якістю та обсягом надання соціальних послуг отримувачам.
 2. Продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги.
 3. Регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг.
 4. Своєчасно поновлювати документи, які містяться в особовій справі (медичний висновок, довідка про склад сімї).
 5. В межах фінансових можливостей сприяти зміцненню матеріально-технічної бази.
 6. Розробити графіки проведення моніторингу якості надання соціальної послуги.
 7. Підвищувати рівень кваліфікації соціальних працівників за допомогою навчальних семінарів у 2023р.
 8. Продовжувати  інформаційно-розяснювальну роботу серед населення з питань надання соціальної послуги Догляд вдома.
 9. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди.

 

 

Заступник голови Комісії                                   Валентина ПІКУЛЬСЬКА

 

Секретар Комісії                                                  Світлана МЕЛЬНИК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора