Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023рік з додатками

Дата: 16.06.2022 11:38
Кількість переглядів: 574

Фото без опису

 

ПОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Житомирської області

 

РІШЕННЯ

до чергової  22сесії8  скликання

 

від .2022р.  № __

 

 

Про встановлення ставки

транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023рік

 

Керуючись статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 143 Конституції України, керуючись пунктом 10.2 статті 10, статтею 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів,Потіївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити ставку транспортного податку на 2023 рік  на території Потіївської сільської територіальної громади у розмірі 25000 гривень на рік за кожен легковий автомобіль, року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2. Затвердити Положення про транспортний податок  згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайтіПотіївської сільської ради.

4. Рішення Потіївської сільської ради від 14.07.2021 року №484 «Про встановлення ставки транспортного  податку  на 2022 рік»  визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

Марина ПЛЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення сесії Потіївської сільської радивід  14.07.2021року № 484

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок 

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Положення про транспортний податок (далі - Положення) розроблено на підставі статті 267 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є платниками транспортного податку відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 Податкового кодексу України.

 

Розділ ІІ. Механізм справляння податку

 

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єкт оподаткування.

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. База оподаткування.

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України. 

Розділ ІІІ. Порядок обчислення та строки сплати податку

 

3.5. Податковий період.

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення та сплати податку.

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

3. 7. Порядок сплати податку.

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

3.7.8. Строки сплати податку.

3.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації». 

Розділ IV. Відповідальність та контроль

 

4.1. Платники податку, зазначені в п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни звітності з транспортного податку, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету, відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування транспортного податку до бюджету Потіївської сільської ради здійснює державна фіскальна служба.

 

 

Сільський голова                                       Марина ПЛЕЧКО

 

рішенням22 сесіїVIІI скликання

Потіївської сільської  ради

№ ___ від ____.2022 р.

 

Положення

про транспортний податок

 

 1. Загальні положення

 

Транспортний податок є місцевим податком, входить до складу податку на майно і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 10.1.1 статті 10, підпункту 265.1.2 пункту 265.1 статті 265 та статті 267 Податкового кодексу України.

 

 1. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті Податкового кодексу України.

4.2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті Податкового Кодексу України.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому цього підпункту, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів, зокрема, але не виключно, інформацію про транспортний засіб: марка, модель, об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік випуску та розмір ставки податку.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.3. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані до 1 квітня 2023 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному власнику) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

9. Відповідальність платників за сплату транспортного податку

 

9.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

10. Контроль

 

10.1.Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати транспортного податку здійснюють територіальні органи ГУ ДПС України у Житомирській області.

 

 

Сільський головаМарина ПЛЕЧКО

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта –

проєкту рішення Потіївської сільської ради

Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомляємо, що на офіційному сайті Потіївської сільської ради  https://potiivska-gromada.gov.ua/ в розділі “Регуляторна діяльність” буде оприлюднено проєкт регуляторного акту з метою отримання пропозицій та зауважень, а саме:

 • проєкт рішення Потіївської сільської  ради Про встановлення ставкитранспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік;
 • аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської ради Про встановлення ставкитранспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік.

Представлений регуляторний акт розроблений з метою затвердження оптимальної ставки транспортного податкута наповнення бюджету Потіївської сільської територіальної громади для виконання програми соціального, економічного і культурного розвитку територіальної громади, сприяння регуляторному середовищу на підставі Податкового кодексу України із внесеними змінами та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Зауваження та пропозиції приймаються розробником регуляторного акту – Фінансовимвідділом Потіївської сільської ради протягом 1 місяця з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту.

Пропозиції (зауваження) просимо надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, обґрунтування поданих пропозицій (зауважень) за адресою: вул. Центральна, 31, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирська область, 12225, e-mail: finpot_sovet@ukr.netтел. 096-170-05-30.

 

 

Начальник фінансового відділу                            Лариса ХАРЧЕНКО

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Потіївської  сільської ради Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік ” розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету Потіївської сільської ради. 

Регуляторний орган: Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області.

Розробник: Фінансовий відділ Потіївської сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Контакти: тел. +380961700530. 

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

         Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилаються у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Радомишльська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, відноситься до виключної компетенції місцевої ради.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для Потіївської сільської територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати транспортного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Потіївської сільської територіальної громади.

Питання залучення транспортного податку пропонується шляхом ухвалення рішення Потіївської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Потіївською сільською радою рішення “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік”.

         Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплатою транспортного податку, поповнити бюджет Потіївської сільської територіальної громади, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури громади.

         На обліку стоїть 0 платників транспортного податку з них: 0 платників фізичні особи (громади) та 1 платник – юридична осіба. Згідно законодавства проєкт рішення має вплив для даної категорії платників.

Враховуючи, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом України та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятися виходячи з норм Податкового кодексу України у фіксованому розмірі – 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування обсяг надходжень до бюджету не зміниться, тому втрати не розраховуються.

         У разі неприйняття рішення Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади Потіївська сільська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

         Транспортний податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством транспортний податок є джерелом надходження загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню територіальної громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення ставок транспортного податку згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу І Загальні положення Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів.

 У разі, якщо Потіївська сільська рада у термін до 15 липня не прийме та не оприлюднить рішення про встановлення ставки транспортного податку призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки.   

Приведення рішення до вимог чинного податкового законодавства України.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення Потіївської  сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є:

 • встановлення розміру ставки транспортного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України;
 • отримання до бюджету Потіївської сільської територіальної громади податкових надходжень від сплати транспортного податку;
 • забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;
 • забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1.

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки  будуть порушуватися вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

Прийняття рішення “Про встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік”

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

 

Обсяг надходжень до бюджету сільської територіальної громади не зміниться, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету Потіївської сільської територіальної громади   від сплати транспортного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості для Потіївької  сільської ради для вирішення соціальних потреб та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Альтернатива 2

Виділення коштів з бюджету Потіївської сільської ради територіальної громади на програму соціального, економічного та культурного розвитку громади.

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

0

 

0

 

0

 

 

1

 

1

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату податку не зміняться.

Альтернатива 2

Фізичні та юридичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату податку не зміняться.

                 

 

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

         4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

         3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

         2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Згідно підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Податкового кодексу України  у фіксованому розмірі 25 000 грн. за кожен об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади буде змінюватись лише за умови збільшення об’єктів оподаткування, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Альтернатива 2

3

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть).

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Потіївською сільською радою вимог податкового законодавства.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку). Транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Податкового  кодексу України у фіксованому розмірі 25 000 грн. за кожен об’єкт оподаткування.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку. Потіївська сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Обсяг надходжень до бюджету територіальної громади буде змінюватися лише за умови збільшення об’єктів оподаткування, проте буде порушено вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

До бюджету Потіївської сільської ради надійдуть додаткові кошти від сплати транспортного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо);

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, порушуються норми чинного податкового законодавства

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо).

 

            Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення ставок транспортного податку, що дасть змогу не порушувати вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення ставки транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставки транспортного податку. В рішенні визначено платників  податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк та порядок сплати податку.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядуються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому порядку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Розробка проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про встановлення ставок транспортного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік” та Аналізу регуляторного впливу до нього.
 2. Інформування платників транспортного податку щодо встановлених ставок.
 3. Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.
 4. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідальності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 6. Прийняття рішення на пленарному засіданні сільської ради.
 7. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку на офіційному сайті Потіївської сільської ради.
 8. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

         Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначеним Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

 

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, регуляторний акт буде діяти починаючі з 01.01.2023 року. У разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

VII. Визначення показників результативності дії

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень транспортного податку, до  бюджету територіальної громади, пов’язаний з дією акта, грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

 

Назва показника

2022

2023 рік

2024рік

1

2

3

4

Надходження коштів до бюджету Потівської сільської територіальної громади від сплати  транспортного податку  (тис. грн.)

38,789

тис.грн.

тис.грн.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

1

 

 

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

години

години

години

Розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Статистичні

- інформація Фінансового відділу Потіївської сільської ради.

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

         Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

         У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету Потіївської сільської ради та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Начальник  фінансово відділу                            Лариса ХАРЧЕНКО

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора