Аналіз, повідомленням, положення до проекту рішення Про встановлення ставок єдиногоподаткуна території Потіївської сільської територіальної громадина 2023рік

Дата: 11.06.2022 10:49
Кількість переглядів: 236

Додаток

до рішення 23 сесії 8 скликання

від _.2022 року № __

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА ТЕРИТОРІЇ

ПОТІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

1. Загальні положення

 

Єдиний податок належить до місцевих податків і встановлюється на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10.1.2 та 10.3 статті 10, розділу ХIV  Податкового кодексу України (зі змінами від 23.11.2018 р. № 2628-VІІI).

2. Платники податку

 

2.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 291 Податкового кодексу та реєструються платником єдиного податку в порядку, встановленому главою 291 Податкового кодексу, керуючись ЗУ від 15.03.2022 року №2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії військового стану".

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

2.2. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою тадругою групами платників єдиного  податку, розуміються такі види послуг:

 • виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту взуття;
 • виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
 • додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
 • виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальнимзамовленням;
 • послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальнимзамовленням;

 • послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виноробів;
 • виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 • виготовлення меблів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
 • виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовлення;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-і відеоапаратури;
 • послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
 • послуги з ремонту годинників;
 • послуги з ремонту велосипедів;
 • послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 • виготовлення металовиробів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 • виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту ювелірних виробів;
 • прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 • послуги з виконання фото робі;
 • послуги з оброблення плівок;
 • послуги з прання, оброблення білизни та інших та інших текстильних виробів;
 • послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
 • вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовлення;
 • послуги перукарень;
 • ритуальні послуги;
 • послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
 • послуги домашньої прислуги;
 • послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовлення.

 

 

3. Ставки та порядок обчислення податку

 3.1. Ставки єдиного податку  для платників першої – другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  – мінімальна заробітна плата), та третьої групи –  у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку –  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється  у розмірі  визначеному підпунктом 2 пункту 3.3. цього Положення.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи ( фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1,2 і 3 пункту 2.1 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі  платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому пункті;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.1. цього Положення.

3.5. Ставка єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі I Податкового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим пункту для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8. Ставки, встановлені підпунктами 3.3-3.5 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої  групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті  2 цього Положення, до суми перевищення застосовують  ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою I Податкового кодексу перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2  цього Положення до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених  цим пунктом, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою I Податкового кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої  групи у розмірі 2 може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового  Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої  групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового  кодексу.

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування  або  зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи  платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок визначено пунктом 293.9 статті 293 Податкового  кодексу.

4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 4.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть   здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і  другої груп здійснюється Державною податковою службою України на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.3. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку для третьої і четвертої груп визначено пунктом 295.3 – 295.9  статті 295 Податкового  кодексу.

5. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

 • Платники єдиного податку першої і другої групи  ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 5.1.1  цього пункту.

5.1.1.Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками  робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до Державної податкової служби України за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 • Порядок ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу.

 

      Сільський голова:                                               Марина ПЛЕЧКО

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта –

проєкту рішення Потіївської сільської ради

Про встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік

Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомляємо, що на офіційному сайті Потіївської сільської ради  https://potiivska-gromada.gov.ua/ в розділі “Регуляторна діяльність” буде оприлюднено проєкт регуляторного акту з метою отримання пропозицій та зауважень, а саме:

 • проєкт рішення Потіївської сільської  ради Про встановлення ставокєдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік;
 • аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської ради Про встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громадина 2023 рік.

Представлений регуляторний акт розроблений з метою затвердження оптимальної ставки єдиного податкута наповнення бюджету Потіївської сільської територіальної громади для виконання програми соціального, економічного і культурного розвитку територіальної громади, сприяння регуляторному середовищу на підставі Податкового кодексу України із внесеними змінами та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Зауваження та пропозиції приймаються розробником регуляторного акту – Фінансовимвідділом Потіївської сільської ради протягом 1 місяця з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту.

Пропозиції (зауваження) просимо надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, обґрунтування поданих пропозицій (зауважень) за адресою: вул. Центральна, 31, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирська область, 12225, e-mail: finpot_sovet@ukr.netтел. 099-514-19-17.

 

 

Начальник фінансового відділу                            Лариса ХАРЧЕНКО

АНАЛІЗ

регуляторного впливу на проєкт рішення Потіївської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Потіївської сільської  ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про  встановлення ставок єдиного податку”, Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проєкт рішення Потіївської сільської ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік” розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету Потіївської сільської ради.

Регуляторний орган:Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області.

Розробник: Фінансовий відділ Потіївської сільської ради.

Контакти: тел. +380961700530.

І. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилаються у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (ГУ ДПС у Закарпатській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, відноситься до виключної компетенції місцевої ради.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всієї Потіївської сільської територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Потіївської сільської територіальної громади.

Питання залучення 1635,600 тис. грн. єдиного податку від платників пропонується шляхом ухвалення рішення Потіївської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціально, економічного та культурного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Потіївською сільською радою рішення “Про  затвердження ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік”.

            Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, наповнити бюджет Потіївської сільської ради, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури Потіївської сільської територіальної громади.

            На обліку стоїть 56 платників єдиного податку з них: 49 фізичні особи та 7 юридичних осіб.

            Єдиного податку за 2021 рік сплачено до бюджету сільської територіальної громади 1178,169 тис.грн. з них: 664,366 тис.грн. надійшло від фізичних осіб та 513,803 тис.грн. надійшло від юридичних осіб.

           

            Єдиний податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством єдиний податок є джерелом надходження загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню територіальної громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

 

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання проблеми встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення ставок єдиного податку згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу І Загальні положення Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

У разі, якщо Потіївська сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення єдиного податку призведе до невиконання підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України податок буде справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду в якому планується застосування такої ставки. Приведення рішення до вимог чинного діючого податковогозаконодавства України.

ІІ. Цілі державного регулювання

          Цілями  державного  регулювання  для  даного  проєкту  регуляторного  акта є:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку відповідно до вимог податкового Кодексу, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання;
 • отримання до бюджету територіальної громади податкових надходжень від сплати єдиного податку;
 • забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;
 • забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо. 

          Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються з виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до Радомишльської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області. 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1.

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за ставками які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних ставок. Якщо не виносити дане рішення на розгляд сесії Потіївської сільської ради це призведе до втрат бюджету.

Альтернатива 2

Прийняття рішення “Про  затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб -підприємців, віднесених до І та ІІ групи платників єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади  на 2023 рік”

Прийняття даного рішення Потіївська сільська рада забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння сплати єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до бюджету Потіївської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної ради для задоволення соціальних потреб та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Збільшення надходжень до бюджету, що забезпечує виконання  програм соціального, економічного та культурного розвитку Потіївської сільської територіальної громади.

Витрати для платників податку, які полягають у сплаті єдиного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

56

 

56

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

 

100

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1.

Відсутні

Витрати для платників податку, які полягають у сплаті єдиного податку

Альтернатива 2

Сплата податку за встановленими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Часові витрати на отримання інформації про встановлення ставок єдиного податку, ознайомлення з порядком звітування.

 

            Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

            Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

            4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

            3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

            2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3   статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за минулорічними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету Поіївської сільської  територіальної громади в можливих обсягах.

Альтернатива 2

3

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, а саме, збільшення дохідної частини бюджету, що забезпечить фінансування повноважень органів місцевого самоврядування та збільшення видатків на фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,  забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, тощо.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Дотримання Потіївською сільською  радою вимог податкового законодавства

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату єдиного податку

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Альтернатива 1

Сплата податків за ставками, які діяли у минулому році.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату єдиного податку

Порушення вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок єдиного податку.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

До бюджету Потіївської сільської ради  надійдуть додаткові кошти від сплати єдиного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати).

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

            Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення обґрунтованих ставок єдиного податку, що є посильним для платників єдиного податку, та забезпечить фінансову самостійність та єдиний підхід до сплати єдиного податку для платників єдиного податку Потіївської сільської територіальної громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок єдиного податку. В рішенні визначено платників податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому порядку.

 

            Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Розробка проєкту рішення Потіївської сільської ради “Про  встановлення ставок єдиного податку на території Потіївської сільської територіальної громади на 2023 рік” та Аналізу регуляторного впливу до нього.
 2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 3. Оприлюднення проєкту разом з Аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень.
 4. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 6. Прийняття рішення на пленарному засіданні сільської ради.
 7. Оприлюднення рішення в установленому законодавством порядку.
 8. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

            Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства, як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у порядку та на умовах, визначеним Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

            Встановлення запропонованих ставок єдиного податку є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

           

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, регуляторний акт буде діяти починаючи з 01.01.2023 року.

У разі внесення змін у законодавство або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акту, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

VII. Визначення показників результативності дії

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень єдиного податку, до  бюджету сільської територіальної громади, пов’язаний з дією акта, грн.;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.Назва показника

2023 рік

2024 рік

1

2

3

Надходження коштів до бюджету Потіївської сільської територіальної громади від сплати  єдиного податку (тис. грн.)

1706,000

1996,000

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

56

56

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

2 години

2 години

Розмір коштів, що визначатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

тис.грн.

 

тис.грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

 

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

            Статистичні

- інформація Фінансового відділу Потіївської сільської ради.;

            Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

            Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

            У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до бюджету Потіївської сільської  територіальної громади та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Сільський голова                                      Марина ПЛЕЧКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора