https://zhtrda.zht.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-v-ovruchi-tryvaie-rekonstruktsiia-stadionu-iunist/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/253506473559521