https://zhtrda.zht.gov.ua/moz-rozshyrylo-perelik-orhanizatsij-iaki-pidliahaiut-obov-iazkovij-vaktsynatsii-nataliia-ostapchenko-pid-chas-bryfinhu-video/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/253673713542797