https://zhtrda.zht.gov.ua/u-2021-rotsi-za-koshty-derzhavnoho-fondu-rehionalnoho-rozvytku-bulo-profinansovano-ponad-300-proiektiv-u-hromadakh/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/453062356368844