Про бюджет Потіївської сільської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 15.12.2021 17:46
Кількість переглядів: 296

06507000000

(код бюджету)

 

         Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Харченко Л.В., керуючись статтями 26, 61 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні”,  Бюджетним кодексом України та висновками постійної комісії   сільської  ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити на 2022 рік:

1.1  Доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 32098730 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 31533775 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету сільської територіальної громади  – 564955 гривень, згідно з додатком 1 до рішення.

        Затвердити інші субвенції з місцевого бюджету до сільського бюджету згідно додатку 1.1.

1.2 Видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 32098730 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 31533775 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету сільської територіальної громади  – 564955 гривень, згідно з додатком  3 до рішення.

1.3 Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 5000 гривень, що становить 0,02% загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.  

1.4 Резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100000 гривень, але не більше одного відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  2 до цього рішення.

        3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. 

       4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на  реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3145218 гривень згідно з додатком 7 до  цього рішення.

       5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

       1)  до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади  належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного Кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103² Бюджетного Кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».

       6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

      1)  у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті   691 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» .

        7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідним пунктами статтей 69¹, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного Кодексу України.     

        8. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на

         оплата праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         соціальне забезпечення;

         поточні трансферти місцевим бюджетам;

         9. Делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів бюджету сільської територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету сільської територіальної громади, з наступним затвердженням сільською радою.

     10. Надати право фінансовому відділу Потіївської сільської ради  в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

      11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        12. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади:

        1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

        2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використанню бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

       публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

        опридлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

      4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

      5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

      6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

         13. Делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         14. Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року

         15. Забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через десять днів після прийняття в газеті «Зоря Полісся».

         16.  Додатки 1, 1.1, 3, 5, 7 до рішення є його невід’ємною частиною.

          17. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

              Сільський голова                                                   Марина ПЛЕЧКО

https://rada.info/upload/users_files/04343903/dabc1cd7007c9be1bd6706162557d7a7.pdf


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора