Щоб захистити своє здоров’я, потрібно отримати повний курс щеплення, — Наталія Остапченко під час брифінгу.
http://zhytomyr-rda.gov.ua/shchob-zakhystyty-svoie-zdorov-ia-potribno-otrymaty-povnyj-kurs-shcheplennia-nataliia-ostapchenko-pid-chas-bryfinhu-video/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4463131347104335