http://zhytomyr-rda.gov.ua/zaklykaiu-zhyteliv-zhytomyrshchyny-shchepytysia-proty-covid-19-aby-unyknuty-posylenykh-karantynnykh-obmezhen/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4424511917632945