Україна створює національного авіаперевізника – Володимир Зеленський

http://zhytomyr-rda.gov.ua/ukraina-stvoriuie-natsionalnoho-aviapereviznyka-volodymyr-zelenskyj/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4408093005941503