Програма Президента вже суттєво покращила можливості системи охорони здоров’я в області, – Віталій Бунечко

http://zhytomyr-rda.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-prohrama-prezydenta-vzhe-suttievo-pokrashchyla-mozhlyvosti-systemy-okhorony-zdorov-ia-v-oblasti-vitalij-bunechko/