http://zhytomyr-rda.gov.ua/nataliia-ostapchenko-perebih-khvoroby-u-vaktsynovanykh-znachno-lehshyj-nizh-u-tykh-to-ne-shchepyvsia-proty-covid-19/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4402180623199408