У рамках програми Президента буде реалізовано проєкт з електрифікації залізниці Житомир-Новоград-Волинській, – Віталій Бунечко
http://zhytomyr-rda.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-u-ramkakh-prohramy-prezydenta-bude-realizovano-proiekt-z-elektryfikatsii-zaliznytsi-zhytomyr-novohrad-volynskij-vitalij-bunechko/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4359919150758889