http://zhytomyr-rda.gov.ua/hromady-zhytomyrshchyny-zaproshuiut-11-12-lystopada-doluchytysia-do-holovnoi-platformy-z-obhovorennia-detsentralizatsii/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4339212406162897