http://zhytomyr-rda.gov.ua/fejkova-informatsiia-pro-vaktsynatsiiu-vid-covid-19-sprychyniaie-realni-smerti-ofitsijna-zaiava-moz/

https://www.facebook.com/zhytomyrrda/posts/4338735796210558