Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома, згідно Державного стандарту за 2021 року.

Дата: 03.11.2021 10:50
Кількість переглядів: 217

Фото без опису

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», на виконання  Постанови Кабінету Міністрів України № 449 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та згідно розпорядження Потіївського сільського голови № 49-г від 30.07.2021 року було створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Організовано та проведено внутрішню оцінку якості соціальної послуги Догляд вдома надану з травня 2021 року по 01 листопада 2021 року

Обєктами внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома були соціальні робітники Потіївської сільської ради.

Мета:

 • визначення відповідності надання соціальних послуг Державному стандарту Догляд вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760 (зі змінами) та потребам отримувачів;
 • удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома застосовувалися наступні методи оцінки, а саме: анкетування та опитування отримувачів соціальної послуги, спостереження за процесом надання соціальної послуги, співбесіда з соціальними робітниками, які надають соціальну послугу, вивчення відповідної  документації.

Станом на 01 листопада 2021 року на обслуговуванні у соціальних робітників Потіївської сільської ради перебуває 56 осіб, з них: 38 осіб похилого віку та 18 осіб з інвалідністю. 2 особам похилого віку надаються соціальні послуги з установленням диференційованої плати.

Соціальні робітники надають отримувачам соціальну послугу, яка передбачає: допомогу у самообслуговуванні, допомогу у введені домашнього господарства, психологічну підтримку, надання інформації з питань соціального захисту населення, допомогу в оформленні документів, внесення платежів. Зміст та обсяг соціальної послуги Догляд вдома для кожного отримувача визначається індивідуально залежно від ступеня індивідуальних потреб та акту оцінки потреб отримувача, що зазначається в договорі на отримання соціальної послуги.

 Керівництвом здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників. Результати якого аналізуються на виробничих нарадах.  

Фото без опису

Фото без опису

Також постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед отримувачів соціальних послуг стосовно дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил запобігання зараженню короновірусною інфекцією, заходів обережності, необхідності проведення вакцинації від COVID-19, особливо для осіб з інвалідністю. На офіційному сайті сільської ради та у соціальних мережах розміщуються інформаційно-просвітницькі матеріали.

З нагоди відзначення Дня людей похилого віку та фінансової допомоги фізичних осіб–підприємців, які працюють на  території Потіївської сільської ради було підготовлено 34 пакунки з продуктовими наборами для людей похилого віку, які отримують соціальну послугу Догляд вдома. Також, за допомогою  ДП «Радомишльське  лісомисливське господарство» було забезпечено одиноких отримувачів соціальної послуги твердим паливом.

Фото без опису

Станом на 29.10.2021 року вже забезпечено по 5 куб. дров 14 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, яких обслуговують соціальні робітники.

 

Комісією з проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги Догляд вдома вибірково перевірено роботу 7 соціальних робітників, які відповідно до графіків роботи відвідують своїх підопічних та надають соціальні послуги відповідно до індивідуального плану надання соціальної послуги. Комісією обстежено 21 отримувача соціальної послуги Догляд вдома.

З метою вивчення думки отримувачів соціальної послуги Догляд вдома комісія вибірково перед проведення перевірки провела анкетування отримувачів соціальних послуг. Відділом соціального захисту населення Потіївської сільської ради було розроблено анкети щодо якості надання соціальної послуги Догляд вдома.

Висновки анкетування отримувачів соціальної послуги

В анкетуванні взяли участь 19 осіб, з них 14 - жінок, 5- чоловіків ( 13 осіб похилого віку та 6 – осіб з інвалідністю).

Вікова категорія наступна:

від 40-60 років – 2 особи,

від 61-70 років – 7 осіб

від 71-80 років – 4 особи

більше 80 років – 6 осіб

 В анкетах питання стосувалися:

 • відповідності наданої послуги, потребам отримувачів: 89% вважають, що так.
 • задоволеності якості та періодичності надання соціальної послуги: абсолютна більшість опитаних 99 %  цілком задоволені обслуговуванням соціальними робітниками,  що свідчить про людяність, співчуття, професіоналізм спеціалістів.
 • дотримання графіку відвідування соціального робітника та часу роботи: 100% - дотримуються.
 • ставленням соціального робітника до отримувача соціальних послуг: всі респонденти (100%) задоволені ставленням до себе
 • додатково 12 осіб, з числа отримувачів, хотіли б отримувати послуги медичної сестри, 2 особи – послуги психолога, 1 особа – послуги з організації культурних заходів.

Тобто, за результатами аналізу анкет встановлено, що більшість отримувачів задоволені якістю надання соціальної послугами, її доступністю, дотриманням соціальним робітником індивідуального плану, а також задоволені ставленням до себе, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

 

Відповідно до затвердженого графіка перевірки роботи соціальних робітників комісією було здійснено виїзну перевірку в період з 18.10.2021 по 28.10.2021 рік.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було встановлено, що соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3-5 разів на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів, індивідуальних планів та графіків роботи.

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги Догляд вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 1. Кількісні показники:
 1. кількість скарг та результати їх розгляду:   за звітний рік не надходило скарг від отримувачів соціальних послуг;
 2. кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги: офіційних письмових подяк не надходило;
 3. кількість отримувачів соціальної послуги: станом на 28 жовтня 2021 року соціальну послугу Догляд вдома отримують 56 осіб;
 4. кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту: соціальні робітники фахової освіти не мають. Однак всі робітники мають стаж роботи у соціальній сфері і працюють добросовісно, якісно та професійно – 51%
 5. кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації: протягом звітного періоду підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації соціальних робітників у сфері соціального захисту проводилася шляхом проведення семінарів, навчених заходів та лекції з питань підвищення їх професійного рівня, вивчалася законодавча база надання соціальних послуг; також соціальні робітники використовували самоосвіту для набуття та поглиблення професійних знань, технічних умінь шляхом використання онлайн-ресурсів – 75%
 6. періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги: у зв’язку із карантинними обмеженнями моніторинг проводився один раз на рік, згідно затвердженого  графіка перевірок;
 7. відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю: у ході контролю було встановлено що  всі показники якості відповідають Державному стандарту Догляду вдома.

Оцінка кількісних показників надання соціальної послуги Догляд вдома

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

-

-

-

Кількість подяк

-

-

-

Кількість отримувачів соціальної послуги

 

 

 

Кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту

-

50%

-

Кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації

-

-

75%

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю

 

 

 

         

 

Згідно шкали оцінки, кількісні показники соціальних послуг відповідають встановленому рівню - «Добре».

 1. Якісні показники:

2.1. Адресність та індивідуальний підхід

1) наявність визначення ступеня  індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги: інформація щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100%;

2) наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги: індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Усі індивідуальні плани надання соціальної послуги відповідають Державному стандарту соціальної послуги догляду вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача соціальної послуги вдома - 100%;

3) забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби): в поточному році не було потреби перегляду індивідуальних планів  –100 %.   

По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить  100%, тобто отримує статус «Добре».

 2.2. Результативність

1) рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги): за результатами опитування усі отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені якістю та періодичністю надання послуг – 100%;

2) покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась: за результатами опитування усі отримувачі соціальної послуги догляду вдома  відчули позитивні зміни та покращення стану відтоді як почали отримувати соціальні послуги – 100%;

3) проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам: в ході перевірки роботи соціальних робітників на дільницях,  проводилось опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. За результатами анкетування зрозуміло, що серед отримувачів соціальної послуги догляду вдома соціальними робітниками постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування - 100%;

4) Розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги: за результатами проведеної перевірки будуть премійовані працівники, які зразково виконують свої посадові обов’язки - 100%;

5) проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома: внутрішній та зовнішній моніторинг у 2021 році не проводився. Проведення внутрішньої оцінки  якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється 1 раз в рік, згідно затвердженого графіка. За отриманими результатами будуть  вноситися пропозиції щодо удосконалення роботи – 50%.

       По показнику оцінки  «Результативність» результат становить 90% , тобто отримує статус «Добре».

2.3. Своєчасність

1) прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк: всі строки, згідно Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома, щодо прийняття рішень, визначення ступеня індивідуальних потреб,  складання індивідуального плану  – 100%;

2) складання та підписання  договору про надання соціальної послуги: всі укладені договори оформлені у двосторонньому порядку, згідно наказу Мінсоцполітики України від 23.12.2020 року № 847 – 100%;

3) відповідність строків та термінів надання соціальної послуги зазначеним у договорі: строки та терміни надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги після проведення визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома. Надання соціальної послуги догляд вдома відбувається у строки зазначені у договорах, порушень по дотриманню цих вимог  не виявлено – 100%.

По показнику оцінки  «Своєчасність» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

2.4. Доступність та відкритість

1) Наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування): у приміщеннях сільської ради та старостинських округів наявні умови доступності (наявні пандуси та кнопки виклику для маломобільних груп населення), крім того всі приміщення розміщені на першому поверсі, що спрощує доступ відвідувачів – 100%;

2) Наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах: в приміщенні установи сільської ради та старостинських округів наявні  інформаційні стенди, де розміщується актуальна інформація щодо соціальних послуг, порядок надання, умови та зміст. На офіційному сайті сільської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно соціального захисту, надання соціальних послуг – 100%;

 

3) Відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0: в територіальній громаді  є офіційний сайт Потіївської сільської ради, що знаходиться за адресою  https://potiivska-gromada.gov.ua/, що відповідає ДСТУ– 100%;

 

4) Наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо-та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома: діяльність роботи соціальних робітників висвітлюється на офіційному  сайті сільської ради – 100%.

По показнику оцінки  «Доступність та відкритість» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

2.5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги

 

1) Відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги: за результатами проведеного анкетування та опитування усі отримувачі соціальних послуг задоволені ставленням до себе соціальних робітників – 100%;

 

2) Повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них: фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги не виявлено. Скарг не надходило. – 100%

 

3) Наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг: на інформаційних стендах є наявна про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг з  вказаними телефонами відповідних контролюючих органів – 100%;

 

4) Наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання принципу конфіденційності: в договорі про надання соціальних послуг присутня інформація стосовно дотримання принципу конфіденційності – 100%;

 

 5) Дотримання конфіденційності: соціальними робітниками вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги. Фактів випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено. Скарг не надходило – 100%.

По показнику оцінки  «Повага до гідності отримувача соціальної послуги» результат становить 100%, тобто отримує статус «Добре».

2.6. Професійність

1) Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації: штатний розпис сформовано та затверджено відповідно до законодавства – 100%;

2) Наявні затверджені посадові інструкції: Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”- 100%;

3) Розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу: у зв’язку із відсутністю початківців, програма стажування для початківців не розроблена – 50%;

4) Розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників: графіки проведення атестації соціальних робітників не розроблено – 0%;

5) Наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача соціальних послуг: в особових справах усіх соціальних робітників є наявні копії документів про освіту (державного зразка) – 100%;

6) Наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг: графік проведення робочих нарад складено,  наради проводяться у визначені терміни – 100%.

По показнику оцінки  «Професійність» результат становить 75%, тобто отримує статус «Добре».

Оцінка якісних показників надання соціальної послуги Догляд вдома

 

Якісні показники

від 80% до 100% (добре)

від 51% до 79% (задовільно)

від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

Доступність та відкритість

Добре

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Добре

-

-

Професійність

Добре

-

-

 

Згідно шкали оцінки, якісні показники соціальних послуг відповідають встановленому рівню - «Добре».

 Підсумовуючи вищезазначене, враховуючи оцінку результатів аналізу опитування отримувачів соціальної послуги Догляд вдома розроблено заходи, які спрямовані на вдосконалення процесу надання соціальних послуг й підвищення якості соціальної послуги, які надаються соціальними робітниками, а саме:

1.    Посилити контроль за якістю та обсягом надання соціальних послуг отримувачам.

2. Продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги.

3.   Регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг, своєчасно здійснювати перегляд  індивідуальних планів надання соціальної послуги.

4. Своєчасно поновлювати документи, які містяться в особовій справі  (медичний висновок, довідка про склад сім’ї).

5.   В межах фінансових можливостей сприяти зміцненню матеріально-технічної бази.

6. Розробити графіки проведення моніторингу якості надання соціальної послуги.

7. Підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників до допомогою навчальних семінарів у 2022 році.

8.    Продовжувати  інформаційно-розяснювальну роботу серед населення з питань надання соціальної послуги Догляд вдома.

9. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора