1. Загальні положення   

 

          Єдиний податок належить до місцевих податків і встановлюється на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10.1.2 та 10.3 статті 10, розділу ХIV  Податкового кодексу України (зі змінами від 23.11.2018 р. № 2628-VІІI).

 1. Платники податку

 

2.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 291 Податкового кодексу та реєструються платником єдиного податку в порядку, встановленому главою 291 Податкового кодексу.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

2.2. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного  податку, розуміються такі види послуг:

 • виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту взуття;
 • виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
 • виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
 • додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
 • виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 • послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виноробів;
 • виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
 • послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 • виготовлення меблів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
 • виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовлення;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-і відеоапаратури;
 • послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
 • послуги з ремонту годинників;
 • послуги з ремонту велосипедів;
 • послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 • виготовлення металовиробів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 • виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовлення;
 • послуги з ремонту ювелірних виробів;
 • прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 • послуги з виконання фото робі;
 • послуги з оброблення плівок;
 • послуги з прання, оброблення білизни та інших та інших текстильних виробів;
 • послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
 • вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовлення;
 • послуги перукарень;
 • ритуальні послуги;
 • послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
 • послуги домашньої прислуги;
 • послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовлення.
 1. Ставки та порядок обчислення податку

 3.1. Ставки єдиного податку  для платників першої – другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  – мінімальна заробітна плата), та третьої групи –  у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку –  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється  у розмірі  визначеному підпунктом 2 пункту 3.3. цього Положення.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи ( фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.1 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі  платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому пункті;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.1. цього Положення.

3.5. Ставка єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі I Податкового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим пункту для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8. Ставки, встановлені підпунктами 3.3-3.5 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої  групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті  2 цього Положення, до суми перевищення застосовують  ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою I Податкового кодексу перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2  цього Положення до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених  цим пунктом, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою I Податкового кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої  групи у розмірі 2 може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового  Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої  групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового  кодексу.

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування  або  зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи  платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок визначено пунктом 293.9 статті 293 Податкового  кодексу.

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 4.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть   здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і  другої груп здійснюється Державною податковою службою України на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.3. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку для третьої і четвертої груп визначено пунктом 295.3 – 295.9  статті 295 Податкового  кодексу.

 1. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку
 • Платники єдиного податку першої і другої групи  ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 5.1.1  цього пункту.

5.1.1.Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками  робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до Державної податкової служби України за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

 • Порядок ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу.

 

      Сільський голова:                                                                             Марина ПЛЕЧКО

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу на проєкт рішення Потіївської сільської ради Житомирського району Житомирської області «Про затвердження ставок єдиного податку на 2022 рік для фізичних осіб – підприємців, віднесених до І та ІІ групи платників єдиного податку»

І. Визначення проблеми

        Проект Рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на 2022 рік для фізичних осіб – підприємців, віднесених до І та ІІ групи платників єдиного податку», розроблено Потіївською сільською радою на виконання вимог п.29 Закону України №1791-VІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

Прийняття акту обумовлено необхідністю приведення рішень сесії Потіївської сільської ради у відповідність до чинного податкового законодавства України.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Ні

Держава

Так

Суб’єкти господарювання, у тому числі ФОП

Так

ІІ. Цілі державного регулювання

          Цілями  державного  регулювання  для  даного  проєкту  регуляторного  акта є:
           виконання  вимог   Податкового  кодексу  України для  забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету.

        –  виконання  вимог  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної політики   у   сфері   господарської   діяльності»   щодо   підготовки   та затвердження регуляторних актів;
         –  створення умов для переходу фізичних осіб – підприємців на спрощену систему
   оподаткування   шляхом   встановлення оптимального розміру ставок   єдиного   податку в залежності від виду економічної діяльності;
         – збільшення надходжень до бюджету сільської ради;
         –       збалансування
  інтересів  фізичних  осіб — підприємців,  громадян,  органів влади.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Чинні на сьогоднішній день вимоги рішення не відповідають вимогам чинного податкового законодавства.

Враховуючи викладене, вважаємо, що збереження чинного рішення в первинному вигляді є неприйнятним.

Обраний спосіб

Прийняття зазначеного проєкту рішення забезпечує принцип державної регуляторної політики.

Вирішується проблема щодо приведення рішення Потіївської сільської ради у відповідність до вимог ЗУ №1791-VІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного рішення

Не передбачаються

Відсутні

Обраний спосіб

Забезпечить приведення рішення Потіївської сільської ради у відповідність до вимог ЗУ №1791-VІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

Витрати пов’язані з оприлюдненням даного регуляторного акту.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та належать до першої або другої групи платників єдиного податку:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутня

Нарахування єдиного податку для фізичних осіб-підприємців буде прив’язана до розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня податкового року. Відповідно нарахування та сплата єдиного податку для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої групи зросте вдвічі.

Обраний спосіб

Забезпечить приведення рішення Потіївської сільської ради у відповідність до вимог ЗУ №1791-VІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», та забезпечить зниження економічного тиску на фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, та є платниками єдиного податку першої групи.

Нарахування та сплата єдиного податку для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої групи зменшиться вдвічі.

ІV. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            Для розв’язання проблеми пропонується:

 • Оприлюднення проєкту регуляторного акту на офіційному сайті Потіївської сільської ради, з метою вивчення думки жителів села та прийняття їх зауважень та пропозицій з проблемних питань;
 • Встановлення прив’язки розміру ставок єдиного податку для платників єдиного податку першої групи до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, що буде економічно обґрунтованим, з урахуванням зауваження діючого податкового законодавства.

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Суб’єкти господарювання фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи матимуть змогу вдвічі заощадити на сплаті єдиного податку.

 

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проєкт.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

 

VІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Показниками результативності регуляторного акта є:

 • Забезпечення належних умов для діяльності фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – середній.

Проект розміщено на офіційному веб-сайті Потіївської сільської ради, а також на дошці оголошень Потіївської сільської ради.

VІІІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

          Стосовно регуляторного акта уповноваженим органом місцевого самоврядування буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, що встановлені ст.10 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для проведення моніторингу будуть використані аналітичні показники Малинської ОДПІ та фінансового відділу Потіївської      сільської ради щодо надходжень від сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями до бюджету Потіївської сільської територіальної громади.

  

Сільський голова                                                           Марина ПЛЕЧКО