Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)

Дата: 08.09.2021 16:40
Кількість переглядів: 294

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)
Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
0100 Державне управління, у тому числі: 7 135 899 7 187 567 7 700 045 8 309 406 8 906 300
X загальний фонд 7 074 630 7 085 080 7 695 045 8 299 406 8 891 300
X спеціальний фонд 61 269 102 487 5 000 10 000 15 000
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі: 6 601 360 6 420 605 6 876 985 7 404 951 7 913 445
X загальний фонд 6 540 091 6 318 118 6 871 985 7 394 951 7 898 445
X спеціальний фонд 61 269 102 487 5 000 10 000 15 000
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі: 0 10 000 25 000 30 000 35 000
X загальний фонд 0 10 000 25 000 30 000 35 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0110191 Проведення місцевих виборів, у тому числі: 534 539 30 000 0 0 0
X загальний фонд 534 539 30 000 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах, у тому числі: 0 726 962 798 060 874 455 957 855
X загальний фонд 0 726 962 798 060 874 455 957 855
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
1000 Освіта, у тому числі: 13 056 745 15 429 502 17 320 765 18 790 179 20 015 930
X загальний фонд 12 444 642 14 946 502 16 835 765 18 305 179 19 525 930
X спеціальний фонд 612 103 483 000 485 000 485 000 490 000
0111010 Надання дошкільної освіти, у тому числі: 2 660 022 3 455 401 3 682 302 4 005 056 4 278 680
X загальний фонд 2 621 772 3 322 401 3 547 302 3 870 056 4 138 680
X спеціальний фонд 38 250 133 000 135 000 135 000 140 000
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі: 3 762 974 3 192 965 3 650 933 3 897 208 4 134 216
X загальний фонд 3 189 121 2 842 965 3 300 933 3 547 208 3 784 216
X спеціальний фонд 573 853 350 000 350 000 350 000 350 000
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі: 6 309 382 8 368 200 9 547 040 10 416 940 11 099 440
X загальний фонд 6 309 382 8 368 200 9 547 040 10 416 940 11 099 440
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі: 322 149 407 936 435 490 465 975 498 594
1 2 3 4 5 6 7
X загальний фонд 322 149 407 936 435 490 465 975 498 594
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі: 2 218 5 000 5 000 5 000 5 000
X загальний фонд 2 218 5 000 5 000 5 000 5 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 653 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211
X загальний фонд 558 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211
X спеціальний фонд 95 000 0 0 0 0
0112113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями), у тому числі: 653 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211
X загальний фонд 558 175 970 000 1 299 211 1 299 211 1 299 211
X спеціальний фонд 95 000 0 0 0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 613 045 1 031 037 1 188 019 1 219 408 1 281 559
X загальний фонд 613 045 1 031 037 1 188 019 1 219 408 1 281 559
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі: 0 3 000 3 500 3 500 3 500
X загальний фонд 0 3 000 3 500 3 500 3 500
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі: 0 7 000 2 000 2 000 2 000
X загальний фонд 0 7 000 2 000 2 000 2 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі: 0 120 000 130 000 130 000 130 000
X загальний фонд 0 120 000 130 000 130 000 130 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: 0 49 500 50 000 50 000 50 000
X загальний фонд 0 49 500 50 000 50 000 50 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі: 0 0 15 477 18 477 20 477
X загальний фонд 0 0 15 477 18 477 20 477
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі: 492 045 652 217 730 112 748 501 798 652
X загальний фонд 492 045 652 217 730 112 748 501 798 652
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі: 49 000 60 000 80 000 90 000 100 000
1 2 3 4 5 6 7
X загальний фонд 49 000 60 000 80 000 90 000 100 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі: 0 25 000 28 000 28 000 28 000
X загальний фонд 0 25 000 28 000 28 000 28 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі: 0 7 000 11 000 11 000 11 000
X загальний фонд 0 7 000 11 000 11 000 11 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113210 Організація та проведення громадських робіт, у тому числі: 0 7 320 7 930 7 930 7 930
X загальний фонд 0 7 320 7 930 7 930 7 930
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі: 72 000 100 000 130 000 130 000 130 000
X загальний фонд 72 000 100 000 130 000 130 000 130 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 844 764 1 106 537 1 222 859 1 326 091 1 424 737
X загальний фонд 828 781 1 096 484 1 211 859 1 314 091 1 411 737
X спеціальний фонд 15 983 10 053 11 000 12 000 13 000
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі: 350 988 452 305 482 343 517 242 554 356
X загальний фонд 350 988 452 305 482 343 517 242 554 356
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, у тому числі: 493 776 654 232 740 516 808 849 870 381
X загальний фонд 477 793 644 179 729 516 796 849 857 381
X спеціальний фонд 15 983 10 053 11 000 12 000 13 000
5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000
X загальний фонд 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі: 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000
X загальний фонд 21 460 20 000 60 000 62 000 64 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 1 403 549 2 044 250 1 463 869 1 655 500 2 383 089
X загальний фонд 1 386 509 2 044 250 1 463 869 1 655 500 2 383 089
X спеціальний фонд 17 040 0 0 0 0
0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому  326 487 250 000 202 000 220 000 250 000
1 2 3 4 5 6 7
  числі:          
X загальний фонд 309 447 250 000 202 000 220 000 250 000
X спеціальний фонд 17 040 0 0 0 0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі: 1 077 062 1 794 250 1 261 869 1 435 500 2 133 089
X загальний фонд 1 077 062 1 794 250 1 261 869 1 435 500 2 133 089
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
7000 Економічна діяльність, у тому числі: 149 304 150 000 247 471 1 265 503 2 198 592
X загальний фонд 94 217 150 000 247 471 1 265 503 2 198 592
X спеціальний фонд 55 087 0 0 0 0
0117130 Здійснення  заходів із землеустрою, у тому числі: 18 000 50 000 147 471 1 145 503 2 058 592
X загальний фонд 18 000 50 000 147 471 1 145 503 2 058 592
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: 131 304 100 000 100 000 120 000 140 000
X загальний фонд 76 217 100 000 100 000 120 000 140 000
X спеціальний фонд 55 087 0 0 0 0
8000 Інша діяльність, у тому числі: 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273
X загальний фонд 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, у тому числі: 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273
X загальний фонд 391 757 444 609 478 915 525 623 566 273
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0 617 935 313 660 351 460 396 060
X загальний фонд 0 617 935 313 660 351 460 396 060
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3719130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі: 0 206 800 103 560 103 560 103 560
X загальний фонд 0 206 800 103 560 103 560 103 560
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі: 0 411 135 210 100 247 900 292 500
X загальний фонд 0 411 135 210 100 247 900 292 500
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
Х УСЬОГО, у тому числі: 24 269 698 29 001 437 31 294 814 34 804 381 38 535 751
X загальний фонд 23 413 216 28 405 897 30 793 814 34 297 381 38 017 751
X спеціальний фонд 856 482 595 540 501 000 507 000 518 000

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора