Міжбюджетні трансферти на 2021 рік  
     
06507000000    
(код бюджету)    
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
    (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
I. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100 Базова дотація 4 310 400
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8 368 200
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1 481 500
99000000000 Державний бюджет України 14 160 100
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 034 000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 138 570
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам  з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 22 146
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 111 500
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 1 306 216
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 000
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 100 000
X УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі: 15 566 316
X загальний фонд 15 466 316
X спеціальний фонд

100 000