Фото без опису

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОТОКОЛУ №1 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ

 ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТІЇВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ПОТІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ

Відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» оголошується конкурс на посаду директора Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади.

Найменування закладу: Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

12225, с. Потіївка, вул. Заляського, 14.

Основні напрями діяльності підприємства, визначені Статутом та структура Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади:

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади на 2021 складає 2307,9 тис. грн.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді особисто або надсилаються поштою з 20.07.2021 року до 19.08.2021 року включно за адресою: 12225, с. Потіївка вул. Ценральна, 31.

Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 20 серпня 2020 року о 10-00 год. у сесійному залі.

Дати наступних засідань конкурсної комісії буде повідомлено додатково.

Електронна адреса для довідок: р0і_80уеі@икг.пеі

Телефон для довідок: (099)514-19-17.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заява на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. біографічна довідка (резюме);
 4. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 5. згоду на обробку персональних даних ;
 6. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка містить план розвитку закладу на середньострокову перспективу на п’ять років, в якому передбачаються план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозицій щодо залучення інвестицій для розвитку закладу, пропозицій щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 7. довідку МВС про відсутність судимості;
 8. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 9. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 10. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатко;  ;
 11. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Інформація, що стосується матеріально-технічної бази комунального закладу (відомості про основні засоби, запаси, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів) подається з проектом програми розвитку. Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Потіївської сільської ради.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адмінстрування" або "Публічне управління та адміністрування" або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";
 • стаж роботи - не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Протокол засідання № 1 від 19.07.2021