Додаток 3 до Порядку

 

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які звертаються для отримання послуг із професійної реадаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

до _______________________________________________________________________
(найменування сільської ради)

 

Порядковий номер

Дата реєстрації

Прізвище, ім’я та по батькові особи

Дата народження

Місце проживання (реєстрації) особи

Серія та номер посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни

Дата направлення на професійне навчання

Найменування закладу вищої освіти, тематика курсів цільового призначення

Дата зарахування до установи

Дата закінчення навчання