1. http://zhytomyr-rda.gov.ua/zakonoproiekt-5557-khto-zmozhe-doluchytysia-do-natsionalnoho-sprotyvu-dumka-ekspertiv/

 

  1. http://zhytomyr-rda.gov.ua/iak-same-zakonoproiekt-5557-posylyt-oboronozdatnist-ukrainy-dumka-ekspertiv/

 

  1. http://zhytomyr-rda.gov.ua/natsionalnyj-sprotyv-osnova-nezalezhnosti-zakonoproiekt-5557/