УКРАЇНА Потіївська сільська рада Житомирського району Житомирської області Шоста сесія VIIІ скликання Проект Р І Ш Е Н Н Я 19 березня 2021 року № Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через відділ соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги», Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.05.2019 № 723 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення», рішення Потіївської сільської ради третьої сесії VIII скликання від 23.12.2020 №85 «Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення виконавчого апарату Потіївської сільської ради», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, виконавчий комітет Потіївської сільської ради В И Р І Ш И В: 1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються у відділі соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради, що додаються, а саме: 1) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”; 2) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу”; 3) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”; 4) інформаційна картка адміністративної послуги „Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”; 5) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”; 6) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”; 7) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги при народженні дитини”; 8) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги при усиновленні дитини”; 9) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям”; 10) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”; 11) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; 12) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю”; 13) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”; 14) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”; 15) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”; 16) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”; 17) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”; 18) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”; 19) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою”; 20) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”; 21) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями”; 22) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату”; 23) інформаційна картка адміністративної послуги „Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”; 24) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”; 25) інформаційна картка адміністративної послуги „Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни”; 26) інформаційна картка адміністративної послуги „Встановлення статусу учасника війни” 27) інформаційна картка адміністративної послуги „Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни”; 28) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”; 29) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною”; 30) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 31) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях”; 32) інформаційна картка адміністративної послуги „Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу”. 33) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання при народження дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» ” 34) інформаційна картка адміністративної послуги „Внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) ” 35) інформаційна картка адміністративної послуги „Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”; 36) інформаційна картка адміністративної послуги „Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”; 37) інформаційна картка адміністративної послуги „Надання державної соціальної допомоги на догляд”; 38) інформаційна картка адміністративної послуги „Встановлення статусу учасника війни”; 2. Начальнику відділу соціального захисту населення виконкому Потіївської сільської ради Залєвській Н.П. забезпечити оприлюднення інформаційних карток на офіційному веб-сайті громади. 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Сільський голова : Марина ПЛЕЧКО