ПРОГРАМА «Питна вода» Потіївської сільської ради ОТГ на 2021-2026 роки

Розділ І.

Загальні положення Програма «Питна вода» Потіївської сільської ради ОТГ на 2021-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до: Закону України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2021-2026 роки”; Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2021-2026 роки”; Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”. Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення території Потіївської сільської ради якісною питною водою. Розроблення Програми обумовлено: незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання; незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання; застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання; обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.

Розділ II.

Мета Програми Метою Програми є поліпшення забезпечення населення Потіївської сільської ради питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого забезпечення споживачів питною водою, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.

Розділ IIІ.

Шляхи і способи розв’язання проблеми Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання; охорони та попередження забруднення джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. Проблему передбачається розв’язати шляхом: упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; забезпечення дотримання вимог нормативних документів у сфері здійснення контролю за якістю питної води, що споживається; приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам; будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів; будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; впровадження новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод.

Розділ IV.

Завдання і заходи Програми Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити основні завдання Програми: охорона джерел питного водопостачання та доведення якості питної води до встановлених нормативів. Завдання і заходи з виконання Програми викладено в додатку 2. Перелік конкретних заходів Програми буде формуватися щороку, виходячи з пріоритетів соціально-економічного розвитку територій, з урахуванням пропозицій мешканців сільської ради.

Розділ V.

Очікувані результати, ефективність Програми Виконання Програми дасть можливість: забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання; підвищити якість питної води та очищення стічних вод; забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод; поліпшити санітарно-екологічну ситуацію території; забезпечити охорону джерел питного водопостачання; зменшити непродуктивні втрати питної води; забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що отримує послуги з централізованого водопостачання; забезпечити чистку колодязів розташованих на території Потіївської сільської ради ОТГ.

Розділ VІ.

Обсяги та джерела фінансування Програми Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок: коштів державного бюджету України; коштів обласного бюджету; коштів місцевого бюджету; коштів суб’єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до бізнес-планів і програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку; зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків. Обсяги та умови фінансування Програми щороку уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених на виконання завдань і заходів Програми. Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є: на державному рівні - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; на місцевому рівні – обласна і районні державні адміністрації, виконкоми міських, селищних і сільських рад. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства державної чи комунальної форми власності, які проводять діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Розділ VІІ.

Координація та контроль за ходом виконання програми. Безпосереднє виконання заходів Програми на місцевому рівні покладається на виконавчі органи Потіївської сільської ради. Виконавчі органи Потіївської сільської ради щороку коригують заходи щодо реалізації Програми за підсумками попереднього року з урахуванням можливостей їх фінансування. Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

 

Сільський голова М.Б.Плечко